Jump to content

Bygging i strandsonen


Concorde

Recommended Posts

[...]Det er vel bare i fiskeindustrien slike investeringer kan forsvares mot et annet alternativ for hygiene som kanskje er et vaskevannsfat eller to for oss andre.[...]

 

Hva er dette for noe vrøvl... "investeringer kan forsvares"? Er det til fritidsbruk er det da eierens lommebok som bestemmer det? Eller har du krav om profitt på investeringene i båten din? Tror du kunne ha mye ferie for en billigere penge uten båten :rolleyes: Om noen vil bygge naustet sitt i bonet mahogny, med vannkraner av gull og gulvterskler i elfenben må da det være fritt fram for eieren, så lenge han faktisk bruker det som ett naust (oppdevarer jolla der om vinteren, henger opp garn, sløyer fisk etc...) og ikke "bor" der. Det trenger ikke stå rustne maligbokser fra 1957, sprukne batterier og ødelagte påhengsmotorer utover ett muggent jordgulv for å være ett "naust" :wink:

Link to post

Enig i malingsspann teorien din for jeg synes det er greit at ting ser pent ut. At eiendommer rustes opp for det er påkrevd for å rense fisk der, ja den må man lenger på landet med hvis man skal ha troverdighet i en rekke tilfeller.

 

Jeg har ikke noe imot det og kunne faktisk godt tenke meg å ha det slik selv, men si det som det er i alle fall.

Jeg har vært i flere slike ”Naust” som jeg snakker om i mitt forrige innlegg, uten å ha sett det minste bevis for at det fiskes i det hele tatt.

Torskerusen og den gamle krabbeteinen er kjøpt på auksjon som dekorasjon og verken tønnene med bordlampene på eller sengene det ligger dyner i er til å salte torsk i.

Link to post

Da er vi nok ikke så lamgt unna enige... Men fukuset bør vel være på de sengene i hjørnet (eller at "garasjedøren" mot havet er byttet i panoramavinduer) og ikke flisene på gulv og vegger?

Link to post

Ja når man blir enige om og erkjenner at dette ofte handler om regelverk og normal misunnelse, så blir det også lettere å snakke om det. Jeg ville like å se eller oppleve den som ikke hadde prøvd seg når muligheten bød seg.

Så gjelder det bare å være troverdig når byggverket blir inspisert av øvrigheten, noe jeg har erfart ikke er helt enkelt.

Link to post

Risa bygger i strandsonen. Nærbø-entreprenøren Bjørn Risa må stoppe arbeidet med hytten i Mandal. Han innrømmer at han skulle søkt om tillatelse.

 

Sitater:

 

Kommunen har sendt brev til Risa der han beordres til å stanse arbeidet. Glenn Anderson i avdeling for teknisk forvaltning sier han var på befaring på tomten da Risa i sin tid søkte om å restaurere hytten. Han sier dokumentasjonen tyder på at Risa har tatt seg friheter i et strengt regulert LNF-område.

 

Kan bli Økokrim-sak

 

Anderson sier Mandal den siste tiden har merket flere saker av denne typen. Stadig vekk opplever kommunen at hyttefolk tar seg friheter i strandsonen. Han peker på at bygningsloven gir kommunen reaksjonsmuligheter hvis mistanken medfører riktighet: Tvangsmulkt og tilbakeføring av arbeidene eller politianmeldelse.

 

– Kan arbeidet Risa har utført dreie seg om miljøkriminalitet?

 

– Ja, det kan det. Vi må avvente Risas forklaring, men har han sprengt ut fjell i strandsonen, blir tilbakeføring vanskelig. Da kan det bli politianmeldelse.

Link to post
Fikk selvfølgelig avslag på min søknad om å sette opp nytt, men kunne foreta en rehabilitering av det gamle. Omkostningsmessig vil dette bli like kostbart som å sette opp en ny i laftet utførelse. :headbang:

 

Det som noen betrakter som avslag, vil andre betrakte som tillatelse. Hvor mye de da senere strekker strikker, er jo høyst forskjellig.

 

Forøvrig beskriver PBL (plan- og bygningsloven) og de komm. foskriftene hva som er rehabilitering, ombygging etc.

Link to post
Foreslår øyeblikkelig riving med skarpt skudd av ulovlige bygg, siden de først er der, og har utstyret i orden.

 

Folk som tar seg til rette og snylter av felleskapet, mens vi andre må følge reglene, anarkister og pakk! :puke:

:yesnod:

 

 

Jeg mener at hvis kommunen ikke tillater en slik bruksendring, så burde de også tatt kostnaden med å fjerne hele bygningsmassen inkludert brygge og det som måtte finnes av skrot.

 

Nemlig :smash:

 

 

1000 nye bygg i strandsonen hvert år - Til tross for byggeforbud, kommer det årlig 1000 nye bygg i strandsonen i Hordaland.

 

Er det det at folk bare tar seg til rette utan byggesøknader, eller er det myndighetene som gir dispensasjoner til pengesterke personer med mye makt? Eller kanskje er det snakk om en kombinasjon?

 

Veit ikkje kva som er normaltid eg.....men i en hyttetomt-sak eg kjenner, så har det nå tatt 10 år å få kommune til å

godkjenne fradeling og det nødvendige der. Så gjennstår fylkesmann for andre gang.....

Så om det blir bygget der til neste år eller 2011, så er det ennå eit bygg etter forbudet.

Så med andre ord så er det ettervirkninger fra den lovlige tiden.

Politikk går ikkje fort :lipseal:

Link to post

Jeg synes det vitner om at kommune- og fylkespolitikere ikke er i stand til å stå i mot presset fra 'egne innbyggere' når det gjelder bygging i strandsonen.

Dette ansvaret bør snarest fratas de nevnte kommune- og fylkespolitikere og heves til et nasjonalt plan. Dette for å bryte de personlige føringene som spiller inn i lokaldemokratiet.

Link to post

Det er en lettelse å se at det etterhvert begynner å skje noe og at komunene nå forsøker å få uvesenet til livs. Som for andre kriminelle er det penger som er drivkraften også her, og da har kommunene nå fåt et godt egnet verktøy ifa. muligheten til å ilegge tvangsmulgt. Satsene er imidlertid satt latterlig lave, og disse bør opp slik at de virkelig svir.

Dette er miljøkriminalitet av verste sort, og til tross for at enkelte på dette forum hevder at de alle kommer fra møblerte hjem, er dette intet annet en ran fra fellesskapet og voldtekt av våre naturperler.

Det er nesten så en kan få lyst til å stemme RødGrønt til høsten.

Link to post
Dette er miljøkriminalitet av verste sort, og til tross for at enkelte på dette forum hevder at de alle kommer fra møblerte hjem, er dette intet annet en ran fra fellesskapet og voldtekt av våre naturperler.

Om jeg vil bygge på min egen eiendom, hvordan er dette nå blitt et "ran fra felleskapet" da? Tilogmed vårt store naboland i øst som har praktisert slik tankegang i en årrekke har etterhvert gått bort fra dette.

Miljøkriminalitet ja når jeg ikke kan gå der selv så er det jo det selvsagt, men fiskeoppdrett er OK og å tømme septiken rett i sjøen er OK, smøre gift under båten er ok osv osv

Nei, dette er intet annet en janteloven satt i system

 

Det er nesten så en kan få lyst til å stemme RødGrønt til høsten.

Og hvem fikk i sin tid igjennom denne strandsoneloven? Og hva gjorde hun og sin familie rett før hun fikk denne loven igjennom i stortinget? Sikkert like pragmatisk til dette som til pensjons svindelen samme person har nytt godt av. "Jeg har ikke gjort noe galt...", "men lovverket er jo så komplisert..." osv osv

 

Loven er lik for alle... men noen er likere enn andre og dette "Fellesskapet"... ja det gjelder alle andre det

 

RødGrønt my ass

Link to post

Med Rødt ved makta kan du antageligvis glemme å kaste loss med den Princessen din etterhvert, da den type båt ikke er forenlig med proletariatets kamp mot kapitalen..... :lol:

 

For å være båteiere synes jeg dere henger dere unødvendig mye opp i hva vi hytte-eiere gjør inne på land... :cool:

Link to post

Er enig i at utbygging nær sjøen i områder som har blitt brukt til friluft/rekreasjon bør unngås. Men å nekte noen å bygge på egen eiendom på et sted folk aldri legger til eller bader blir for tåpelig. Har flere eksempler fra småsteder her på vestlandet der ungdom som vil vende tilbake og starte famile på sitt gamle hjemsted ikke får lov til å bygge på farsgården sin grunnet strandsonevern - på steder INGEN noensinne setter sin fot.

Link to post
Jeg håper de som foretar seg ulovlige ting i strandsonen må stå for kostnadene med å avdekke dette selv, for det må jo koste litt for skattebetalerne hvis ikke.

 

Vil du innføre samme prinsippet for kontroll av smugling, fartsgrenser, skattesnyteri, ulovlig setting av garn, fartsgrenser på sjøen osv osv ?

 

Som for andre kriminelle er det penger som er drivkraften også her, og da har kommunene nå fåt et godt egnet verktøy ifa. muligheten til å ilegge tvangsmulkt.

 

Kriminelle? Vi du da også kriminalisere det å sette inn et for stort vindu, eller det å sette inn en dør der det før bare var et vindu og dette uten godkjenning eller etter avslag på slik søknad?

 

Er enig i at utbygging nær sjøen i områder som har blitt brukt til friluft/rekreasjon bør unngås.

 

Jeg har nå gjennom flere år utfordret en del her til å nevne konkrete eksempler hvor dette har skjedd, men du verden så stille det har blitt, og det hver eneste gang!

Link to post
Jeg har nå gjennom flere år utfordret en del her til å nevne konkrete eksempler hvor dette har skjedd, men du verden så stille det har blitt, og det hver eneste gang!

 

Janteloven fungerer best når den ikke kan dokumenteres. Dessuten, hva skal dette forumet bli til hvis vi ikke kan kaste ut udokumenterbare påstander igjen og igjen... :cool:

Link to post
Guest Avmønstret#
RødGrønt my ass

 

Skal bli moro for lovbryterne langs sjøen hvis lov og rett partiet FRP kommer til makta. De har jo lovet, med tyngde, å rydde opp og sørge for at lover og regler skal bli fulgt her i landet.

 

Blir tidenes største ryddeoperasjon i strandsonen.

 

Bor selv 100 meter fra en innsjø, ikke mange som gjør noe med regelbruddene i strandsonen (100 meterssonen), vi snakker om ulovlige brygger, strender, båthus, folk som bosetter seg fast i hytter osv, og det er faktisk mange som har forventninger til at lov og rett partiet skal rydde opp, en gang for alle.

 

Tipper fløyta får en annen dur da, "FRP my ass"! Hvem skal dere løpe til da? Anarkistene som vil oppheve alle lover :lol: :lol:

Link to post

Nå ser jeg at "enkelte" setter sin lit til de rødgrønne for de er visstnok så ærlige, men i området Asker og Bærum så er det vel et mangeårig medlem av kommunestyret i Bærum for SV som topper listen hva angår lovbrudd da han har bodd i en hytte i marka i mere enn tyve år fast og bebygget denne både den ene og andre veien!

 

Kan jo ellers bli morsomt hvis man skal overlate enhver avgjørelse i den enkelte kommune til statlige organer som jeg også ser at enkelte mener er fornuftig! Da blir det vel Bjarne Håkon som skal avgjøre hvem som skal ligge i hvilken sykeseng også da, i rettferdighetens navn? :lol:

Link to post
Jeg har nå gjennom flere år utfordret en del her til å nevne konkrete eksempler hvor dette har skjedd, men du verden så stille det har blitt, og det hver eneste gang!

 

Kan ikke komme på et eneste eksempel i mitt nærområde. De få private bryggene her ligger normalt sett ved f.eks. blindveier som ender i en bratt skrent der en ikke hadde lagt seg til uten brygge. Evt er det svært gamle brygger i forbindelse med gårdsbruk.

 

Men det er jo klart at når noen først lager til ei skikkelig brygge og greier, da vil jo alle plutselig ligge der...

Link to post
Dette er miljøkriminalitet av verste sort, og til tross for at enkelte på dette forum hevder at de alle kommer fra møblerte hjem, er dette intet annet en ran fra fellesskapet og voldtekt av våre naturperler.

 

Hva snakker du om her egentlig? Har du en konkret sak du kommenterer eller er det mer av generell karakter?

Link to post

synes det er flott med strandeiendommer som er laget fint til jeg .. ser på bildene av den saken med risa , og synes egentlig det ble mye flottere :)

her er det kun misunnelse som har fått hyttenabo til å reagere tror jeg..

 

man eier jo eiendommen og bør da også få lov å gjøre den i stand ..

 

er hytta under 100m fra sjøen så gjelder jo ikke den mye omtalte allemannsretten uansett. da det ikke er regnet som utmark , kan tomte eier selv bestemme om han vil ha unødvendig besøk i strandkanten..

Edited by KaRsK
Link to post
er hytta under 100m fra sjøen så gjelder jo ikke den mye omtalte allemannsretten uansett. da det ikke er regnet som utmark , kan tomte eier selv bestemme om han vil ha unødvendig besøk i strandkanten..

Å? Det var en ny regel. Hvor har du den regelen fra?

Det er domsavsigelser som sier noe annet.

Link to post
Skal bli moro for lovbryterne langs sjøen hvis lov og rett partiet FRP kommer til makta. De har jo lovet, med tyngde, å rydde opp og sørge for at lover og regler skal bli fulgt her i landet.

Ville være ille om vi hadde fått noen i styret som hadde som intensjon å holde hva de lover hva :eek: ? Dagens nisseflokk har vel aldri hatt en slik intensjon. Husker en av de profilerte som sa klart og tydelig "..hvis ikke vi får det til så er dere kvitt meg!" :headbang: ... men det er vel høyresia' sin skyld det også da :diving:

 

Blir tidenes største ryddeoperasjon i strandsonen.

Ryddeoperasjon etter dagens kaosvelde må sikkert til før eller siden

 

Tipper fløyta får en annen dur da, "FRP my ass"! Hvem skal dere løpe til da? Anarkistene som vil oppheve alle lover :lol: :lol:

Jeg har ikke behov for å løpe til noen jeg. Klart jeg er anarkist hvis jeg ikke vil dele det jeg har med deg og dine artsfrender... At du ikke vil/kan bidra er jo idealsosialistisk :flag: "allt ditt er vårt og allt mitt skal du gi deg en god f... i" :lol:

Link to post

http://www.jusstorget.no/article.asp?Key=2&FagKey=5

 

 

Hva slags ferdsel og bruk tillates i Innmark?

 

Alle kan ferdes fritt til fots i innmark når marken er frosset eller snølagt. Dette gjelder uansett ikke i tidsrommet 30.04 – 14.10. Med ferdsel i denne sammenheng menes at man beveger seg til fots. Dog kan man ta korte stopp for å puste ut eller nyte utsikten.

 

Dette betyr at man ikke har rett til rasting, solbad, overnatting eller liknende, med mindre man har tillatelse fra grunneier eller bruker.

 

Ferdsel til fots er likevel ikke tillatt på gårdsplass, hustomt, inngjerdet hage eller park og for annet særskilt øyemed inngjerdet område hvor allmennhetens vinterferdsel vil være til utilbørlig trengsel for eier eller bruker.

 

Uansett inngjerding, føre eller årstid, kan eier eller bruker forby ferdsel over hage, plantefelt, høstsol åker og gjenlegg.

 

 

 

-- Vil vel da tro at hvis man har hytte la oss si 30-40 meter fra strandsonen med hage ned til naust og brygge så har hytteeier/huseier lov å be folk benytte en sti som er anlagt over hytta (uten sjenanse for eier) istedenfor å tråkke over kaianlegg osv ...

 

Mulig jeg tar feil..... på en annen side så hadde jeg følt meg flau , hvis jeg tråkket forbi på den måten..

Link to post

Det finnes nok en del mere oppdaterte skriv hva angår allemannsretten enn hva du viser til her KaRsK f.eks;

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/ru....html?id=475481

 

Det er visst ikke lenger snakk om et bestemt antall meter man "må" respektere, men overlatt noe mere til skjønn hva som ligger i f.eks begrepet "være til sjenanse", dessverre. Dessverre for det er åpenbart mange som har problemer med å forstå at ikke alle setter pris på at man inntar ens brygge, hagemøbler, bøyer, terrasser osv I det hele tatt så er forståelsen for eiendomsretten og respekten for andres eiendom og eiendeler noe mangelfull hos en del av den noble arten "båtfolket", etter mitt syn og erfaring ikke minst å dømme av de mange innlegg som har vært skrevet på dette forum!

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...