Jump to content

Bøyekrigen fortsetter i Oslofjorden


McFog

Recommended Posts

Da har jeg skrevet min e-post til Miljøverndepartementer, men jeg glemte i siste innlegg å få med kanskje den viktigste e-post adressen: miljovernministeren@md.dep.no

Jeg gjengir her hva jeg skrev, så kan dere selv velge om dere vil bruke en blå-kopi.

 

Miljøverndepartementet v/ Bård Vegar Solhjell,

 

Jeg vil på vegne av meg selv og en rekke medlemmer på Båtplassen(Norges største forum for fritidsbåt brukere) få rette oppmerksomheten mot bøyer lagt ut til fortøyning av fritidsbåter på tur.

 

Først litt om Båtplassen.no.

Båtplassen.no er et privat drevet forum på internett som samler båteiere i Norge. Forumet er reklamefinansiert og det er derfor et gratis tilbud til båteierne.

På forumet blir det delt erfaringer som favner båtlivet i sin helhet, fra tekniske spørsmål til reiseskildringer og generelle erfaringer om det å være båteier og ferierende med båt i Norge.

Båtplassen.no er Norges største forum for fritidsbåt eiere og har i dag over 40.000 medlemmer og langt flere lesere av forumet.

 

Tema: Utplassering av fortøyningsbøyer til benyttelse for fritidsbåt på tur.

Det har de siste dagene dukket opp et tema på Båtplassen som omhandler utplassering av fortøyningsbøyer i regi av Oslofjordens Friluftsråd og Nork Havseiler- og Krysserblubb.

Erfaringene og meningene som kommer til uttrykk vedrørende disse bøyene, er at dette er direkte uønsket av båtbrukerne. Disse bøyene dukker opp på de beste ankringsplassene langs vår kyst.

Siden det kreves betaling/medlemskap i Oslofjordens Friluftsråd eller Norsk Havseile- og Krysserklubb for å ligge fortøyd i disse bøyene er dette å betrakte som en sterk begrensning i allemannsretten !

Det er riktignok mulig for alle å ligge i bøyene til Oslofjordens Friluftsråd, men kommer det en båt med medlemskap mens man ligger fortøyd i bøye så må man vike plassen(selv om dette skulle være midt på natten i sterkt uvær).

Dette har i enkelte tilfeller ført til ukvemsord og tilløp til håndgemeng mellom båteiere. Bøyene må gjerne utplasseres i områder som ikke egner seg for tradisjonell ankring, men ikke på steder hvor fritidsbåter normalt ligger «på svai» for eget anker. Da virker bøyene mot sin hensikt !

For ordens skyld, det er enda mer omstridt at Norsk Havseiler- og Krysserklubb har fått samme type tillatelse, da det i denne klubben ikke er mulig å bli medlem uten å oppfylle spesielle kriterier.

 

Jeg ber derfor om at Miljøverndepartementet tar denne ordningen opp til vurdering på ny, da dette er en begrensning i allemannsretten på linje med hytteeieres sperring av strandlinje.

 

Se gjerne debatten på Båtplassen.no:

https://baatplassen.n...-i-oslofjorden/

 

Ser frem til et svar vedrørende denne saken.

 

Mvh

XXX

Edited by VannTro
Link to post

Det er bra med debatt, men å henge ut folk med bilde, blir lavmål. Ja, jeg ser at bildet er sladdet, men jeg kjente igjen personen med en gang, etter kun å ha møtt vedkommende på sjøen helt tilfeldig ved et par anledninger. Det er ikke så vanskelig å kjenne igjen folk med så liten sladd foran litt av ansiktet.

Denne typen uthenging virker ihverfall mot sin hensikt for meg.

Tom

Link to post

Jeg håper du kan være overbærende med slikt Tom Rør. MIN hensikt med å engasjere seg er at jeg er markedsfører av yrke og ser hvor galt av sted vi kan komme om det blir et "renn av medlemmer" til OF. Da vil det til slutt fungere slik at man kan droppe ankervinsjen og kjøpe seg medlemskap i OF.

Som andre har påpekt før, disse bøyene bidrar til at tradisjonell ankring "på svai" ikke lar seg gjennomføre i nærheten av bøyene. resultatet blir plass til færre båter i de naturlig skapte uthavnene.

Ingen er tjent med en slik utvikling selv om det i utgangspunktet høres behagelig ut med en bøye å huke fatt i.........

Havneleie i uthavn hører ingen steds hjemme ! Det vil aldri kunne bidra til et inkluderende båtliv.....

Edited by VannTro
Link to post

For ordens skyld,

jeg har sendt en kopi av min e-post rettet til Miljøverndepartementet også til Terje Ness, rådgiver for småbåtliv og leder for utvikling og drift av "Svaibøyene" tilhørende OF

Jeg synes det er viktig at OF er informert og at kan få innspill gjennom denne debatten til sin disposisjon. Jeg vil tro ansvarlig i OF setter pris på det vedrørende deres videre aktivitet når det gjelder utplassering av bøyer.

Selv setter jeg også pris på innlegg i debatten fra OF.

 

Innholdet i e-posten til OF er som følger:

 

Hei Terje,

Jeg ville for ordens skyld orientere deg om dette.

Dette er ikke ment som noen aksjon for å stoppe utplassering av deres bøyer, men som et innspill om hva båtfolket synes om det.

Spesielt plasseringen. Jeg vet dere gjør dette i beste mening, men jeg tror det er på sin plass med en debatt rundt plasseringen og omfanget av bøyene.

Med vennlig hilsen

xxx

Edited by VannTro
Link to post

Jeg synes at det offentlige kunne brukt noen av inntektkildene ved båt til å legge ut bøyer/brygger i skjærgården. Tilrettelagt for flere brukere. Jeg bruker ikke noen av bøyene, men ser behovet for sikre plasser ute. Ikke bare bøyer men også fortøyningsbolter/brygger. Håper ikke på tilstander hvor en ser flytende betalingsautomater fra Euro Park e.l.

 

Krangling ang bøye gidder jeg ikke. Er på sjøen for å nyte dagen!

Link to post

Da har jeg sendt min epost (litt omskrevet versjon av VannTro's bidrag:

-------------------------------------

To: miljovernministeren@md.dep.no; postmottak@md.dep.no

 

Subject: Utplassering av fortøyningsbøyer for fritidsbåter i skjærgården

 

 

Miljøverndepartementet v/ Bård Vegar Solhjell,

De har de siste årene dukket opp en rekke førtøyningsbøyer i uthavner/naturhavner i Oslofjorden. Bøyene legges ofte på plasser hvor det går utmerket godt an å ankre opp med sitt eget anker, men på grunn av disse bøyene blir nettopp det vanskeligere. Bøyene gir fortrinnsrett til medlemmer av organisasjonen som eier bøyene, og således blir adgangen til disse plassene begrenset.

 

Det har de siste dagene dukket opp et tema på Båtplassen (www.baatplassen.no) som omhandler denne utplassering av fortøyningsbøyer i regi av Oslofjordens Friluftsråd og Nork Havseiler- og Krysserklubb.

 

Erfaringene og meningene som kommer til uttrykk vedrørende disse bøyene, er at dette er direkte uønsket av båtbrukerne. Disse bøyene dukker opp på de beste ankringsplassene langs vår kyst.

 

Siden det kreves betaling/medlemskap i Oslofjordens Friluftsråd eller Norsk Havseiler- og Krysserklubb for å ligge fortøyd i disse bøyene er dette å betrakte som en sterk begrensning i allemannsretten!

 

Det er riktignok mulig for alle å ligge i bøyene til Oslofjordens Friluftsråd, men kommer det en båt med medlemskap mens man ligger fortøyd i bøyen så må man vike plassen (selv om dette skulle være midt på natten i sterkt uvær).

Dette har i enkelte tilfeller ført til ukvemsord og tilløp til håndgemeng mellom båteiere. Bøyene må gjerne utplasseres i områder som ikke egner seg for tradisjonell ankring, men ikke på steder hvor fritidsbåter normalt ligger «på svai» for eget anker. Da virker bøyene mot sin hensikt!

 

For ordens skyld, det er enda mer omstridt at Norsk Havseiler- og Krysserklubb har fått samme type tillatelse, da det i denne klubben ikke er mulig å bli medlem uten å oppfylle spesielle kriterier.

 

Jeg ber derfor om at Miljøverndepartementet tar denne ordningen opp til vurdering på ny, da dette er en begrensning i allemannsretten på linje med hytteeieres sperring av strandlinje.

 

Se gjerne debatten på Båtplassen.no:

https://baatplassen.no/i/topic/92478-boeyekrigen-fortsetter-i-oslofjorden/

 

Ser frem til et svar vedrørende denne saken.

 

Mvh,

--------------------------------------------------

Link to post

. Temperaturen er svært høy i denne saken, og jeg har mottatt noe jeg oppfatter som trusler mot å legge ut video og bilder på YouTube

 

Er svært i tvil om hva jeg skal gjøre . Flere vil overta fim og bilder og sette saken på dagsorden. Vil rådføre meg. Prinsippet i denne saken om bøyedumping og særbehandling på fjorden er for meg svært viktig. Er svært i mot det etter flere slike opplevelser. Venter spent på svar fra OF og NHK og ikke minst statsråden. Dette kan på ingen måte sammenlignes med å parkere på annens parkerings plass eller at man ikke har råd til en vimpel. Dette er et politisk spøsmål. Når man jager andre fra en bøye må man også være svært bevist på egen identitet og hva man sier og gjør..

 

John

Link to post

Sitat fra en side om utlegging av bilder på internett:

 

"Kan du legge ut bilder av andre på internett uten å ha fått deres tillatelse? Hva trenger du å tenke gjennom før du legger ut bilder på nettet??

 

Husk å få den avbildede personens samtykke før du publiserer et bilde!

Vern av privatlivet

”Enhver har rett til respekt for sitt privatliv”, det er bl.a. nedfelt i den europeiske menneskerettskonvensjon. I Norge har vi flere lovbestemmelser som skal sikre at personopplysninger blir forsvarlig behandlet, og som skal gi privatlivets fred et visst vern.

I tillegg til personopplysningsloven finnes det bestemmelser i andre lover. Straffelovens §390 verner privatlivets fred, og sier:

"Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år."

 

"Jeg kan gjøre hva jeg vil med bilder jeg har tatt"

Nei! Når du har fotografert noe eller noen har du en del rettigheter til det bildet. Det betyr imidlertid ikke at du kan gjøre akkurat hva du vil med bildet. Regelen om privatlivets fred gjelder også for bilder du selv har tatt av andre. Hvis du har tatt bilde av det andre har rettigheter til så er det med og styrer hva du kan gjøre og ikke gjøre med bildene dine.

 

Har du fått samtykke?

Et annet viktig poeng er at hvis du har tatt et bilde av en person, så må du ha personens samtykke før du kan publisere dette bildet. Hvis bildet er av personer under 15 år så må du også ha tillatelse fra foresatte. Dette fordi det kan ha negative konsekvenser å publisere navn og bilde på Internett, og mange barn og foresatte ønsker av ulike grunner ikke en slik publisering. Opplysinger på Internett er søkbare for alle. Det er enkelt å hente inn informasjonen fra inn- eller utland, og bruke den i direkte markedsføring, videresalg eller til andre framstøt overfor mindreårige.

 

Hvilke konsekvenser kan det få?

Før du publiserer et bilde bør du ha gjort deg noen tanker om hvorfor du publiserer og om hvilke konsekvenser det for deg og de som eventuelt er på bildet. Lover og regler er ikke nok for å vurdere om det er ok å bruke bildene. Det er viktig at du tar med i dine vurderinger om bildet kan misbrukes i noen sammenheng, og om den risikoen er akseptabel for deg og de andre på bildet.

 

Pressens egen ”Vær varsom” plakat sier også at bruk av bilder skal være en gjennomtenkt handling siden dette kan få store konsekvenser for de som er avbildet i nåtid, men også i fremtiden. Det vil ikke alltid være lett å forutse disse konsekvensene".

Link to post

Jeg er enig i at bøyene er noe tull, men når reglene er sånn burde man ha respekt for dem til de blir fjernet, Det får vi håpe skjer.

 

Imidlertid. At folk tar seg til rette vil man aldri komme unna. Mange syns at nettopp de er de viktigste i verden, og syns de kan gjøre som de vil, uansett hvilke regler som gjelder. Jeg er selv medlem av of, men har aldri benyttet bøyene med maks 8 tonn deplasement mangler jeg 15 tonn. Men jeg har svært mange ganger kommet til gjestehavner og plasser som er reservert for båter over 35, 45 og 50 fot hvor det ligger båter på 25 - 30 fot. Det skal sies at det hadde vært plass til disse båtene andre steder i gjestehavna, men kanskje ørlite trangere og mere utfordrende å legge til. Da ligger man der med 16 meter båt uten den plassen som egentlig er reservert for deg.

 

Forrige helg var jeg ute med båten, gikk sydover mot Sætre i 7 knop. Ble innhentet av en cabincruiser som kom på skrå bakfra, omtrent 175 grader. Kollisjonskurs. Fikk fingern og sinte tilrop når jeg fortsatte uten å vike for han. Han ga seg ikke, og hadde ikke jeg gitt (75 cm avatand)meg hadde han kjørt rett i meg.

 

Enhver bilist i Oslo har jo sett at syklister bryter reglene stadig. Påpeker du det får du fingern.

 

Masse flere eksempler ser du hver dag.

 

Feilen må jo være at folk ikke bryr seg om regler. La oss begynne å ha respekt for hverandre og de regler som er i samfunnet. Er man uenig i reglene bør man heller søke å endre reglene enn å bryte dem.

Link to post

Svar til "Tom Rør"(!)

 

En person som har rett til å jage meg bort? Er du så sikker på det? Slike saker har meg bekjent aldri vært prøvet for retten.. Dette er et offentig område og i tillegg en kommmune hvor jeg er innbygger og betaler kommuneskatt.. Personen som førte båten hadde riktignok det vi vi på folkemunne kaller "djevelvimpelen" Ja det vil jo si at han er medlem i Norsk havseiler og krysserklubb. Sikkert en opprinnerlig bra klubb. Men har han noe mer rett en meg til å ligge i bøyen? Nei mener jeg. Særlig når vi vet at det står i foreningens reglement at bøyene er forbeholdt seilbåter! Båten som ville jage meg var uten tvil en motorbåt! Kanskje hadde ingen av oss rett til å ligge i bøyen? Hvorfor kunne han ikke ligge ved siden av meg eller ta en annen bøye som var ledig? Har det en status å ha denne djevelvimpelen eller fo den saks skyld andre vimpler eller klistremerker? Dette tullet med kjøpebøyer på offenlige steder må bli slutt! Snart kommer vel de maritime parkometervaktene og klisterer bøter på båtene :-) Maritime parkometervaktene i uniform kjørende på vannscootere.. Da legger jeg inn årene! Ha en god dag. Gjerne i bøya :-)

Link to post

Særlig når vi vet at det står i foreningens reglement at bøyene er forbeholdt seilbåter! Båten som ville jage meg var uten tvil en motorbåt!

 

Nå står det også i de samme reglene at man kan føre vimpelen på motorbåt etter dispensasjon pga uførhet e.l.

Link to post

Feilen må jo være at folk ikke bryr seg om regler. La oss begynne å ha respekt for hverandre og de regler som er i samfunnet.

Er jo blitt nevnt til det kjedelige (understreket). Og det hjelper ikke det spøtt ovenfor de som bryter disse. Her må det kraftigere lut til skal en få bukt med dette fenomenet - høye bøter og inndragning av førerbevis, samt båten på land i karantene. I grove tilfeller bør bøtene stå i forhold til båtens verdi slik at det svir skikkelig.

 

Ha en fin dag på sjøen, men slutt å være naiv :wink:

Link to post

Jeg synes denne tråden er en god illustrasjon på hvorfor man ikke skal slike bøyer der hvor mange av dem ligger, de bidrar til å skape utrivsel. Jeg er selv bøyemedlem i OF, og har kun brukt dem der jeg like godt kunne brukt anker. De ligger ofte midt i trygge, gode og lune havner, og gjør at de begrenser svaimulighetene rundt, og det er ikke behov for dem, utover at man slipper gjørme på ankeret. Annerledes kan det stille seg der hvor ankringsforhold er dårlige og man ellers ikke ligger på svai. Bøye utenfor Dragsund er relativt ofte i bruk, og ligger et sted folk ellers ikke ville ankret. Men en bøye inne i selve Sandspollen synes virker mer spesielt. Selvom jeg et bøyemedlem mener jeg slik reservering av naturhavnene enten skulle vært forbudt, eller fritt for alle.

 

Jeg har aldri kastet vekk noen, men har en gang spurt om å ligge ved siden av en ikke-vimpelførende båt. Vedkommenden valgte da å reise sin vei, men det var verken formålet eller ønsket. Det var i Hallagspollen, en svært rolig og lun havn hvor anker også hadde vært helt greit, og det hadde vært helt trygt med to båter i samme bøye

Link to post

Et samlesvar: Om privatlivets fred og fotografering. Jeg gjorde personen som plagde med i bøyen ytrykkelig oppmerksom på at jeg filmen han og at jeg ville legge ut bildene hvis han ikke lot meg i fred. Husk at han var ikke langt ifra å kjøre i båten min. Ved å filme sikret jeg eventuelle bevis. Så var det nå slik at " motparten" også filmet meg. Selv om det var med en gammel laptop.Han har min fulle velsignelse velsignelse til å legge ut sine bilder og eller filmer. Tåpelig å trekke inn privatlivets fred i denne sammenheng. Var det noens privatliv som ble krenket så var det mitt.. Til "treskalle" Så kjenner ikke alle detaljer i havseilerklubbens reglement. Men min angriper i bøye var på ingen måte svekket. Hverken fysisk eller i kjeften.. Jeg påstår fremdeles at det ikke er lov å dumpe bøyer på offenlige steder for så å leie dem ut ved å ta avgifter. Holde seg til regler? Ja det gjør vi alltid men reglene må være definert og rettskraftig bevist! Nå drar jeg ut i bøya. Væpnet med 3 brannslukkings apparater med forlenget munnstykke :-)

Link to post

McFog: Rolig nå, pust med magen!!!

 

Det er slettes ikke tåpelig å bringe inn "privatlivets fred". Det spiller ingen rolle hvor høyt du skreik at du vil legge ut bilder på youtube, uten tillatelse kan du likevel ikke gjøre det dersom personen på bildet(ne) kan identifiseres.

 

Jeg er forøvrig enig med deg at disse bøyene, slik det nå tydeligvis praktiseres, er en uting. Men la "motparten" ta seg av den ufine oppførselen.... :wflag:

Kommentar fra moderator: Denne er til flere deltagere i tråden:

Vennligst opprett et eget emne i Generelt om man ønsker å diskutere hva som er lov/ikke lov å poste, moderasjon skal ikke diskuteres her på Båtforumet. Se reglene.

Link to post

Det er vel et par år siden vi hadde en lignende diskusjon.

Som så mange andre, har vel også OF større ambisjoner enn budsjett. Så da er det vel bare å fortsette på den linjen. Bygge flere brygger, og la dem som kjøper vimpel få førsterett til bruk. Egne toaletter for medlemmer. Bare fantasien setter grenser, og den er gratis.

Det burde være tydelig av alle innleggene her at denne virksomheten ikke fremmer fri og felles bruk av våre naturressurser. Tvert imot bidrar den til privatisering og innskrenkning av allemannsretten. Hvis OF derimot hadde plassert bøyer der det ikke er ankerbunn, og latt dem være tilgjengelig for alle på like vilkår, hadde det kanskje hatt en mening.

Den stunden vi har på jorden, for ikke snakke om den stunden vi har på sjøen, bør da vel for tusan kunne brukes til annet enn å jage hverandre?

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...