Jump to content

Bøyekrigen fortsetter i Oslofjorden


McFog

Recommended Posts

.............. Men mener OF selv at det betyr at en vimpelfører kan "presse" ut en som allerede ligger i bøya og som ikke IKKE har vimpel? Gjelder det i tilfelle uansett tidspunkt på døgnet og værforhold?

..................

 

658003.JPG

Link to post

OK, det var jo rene ord for pengene. Jeg så på dette: "Alle som ønsker det kan benytte seg bøyene, men har du kjøpt vimpel har du førsterett. Flere kan ligge i samme bøye samtidig, men det er førstemann som bestemmer om det er greit med flere."

 

Da må jeg nok melde meg på de som er motstandere av bøyene. Synd, for jeg mener og tror OFR gjør en svært bra jobb - og som jeg synes fortjener støtte...

Link to post

Bøyene er lagt ut i samråd med grunneiere. Med hvilken hjemmel skal kommunene overprøve dette?

 

At dere misliker dette er helt ok. Jeg var selv skeptisk lenge, men etter min mening gjør det svai plasser mye mer tilgjengelig for mange. Og da er fordelene større enn ulempene. Men de saklige argumentene med faktisk innhold savner jeg. Så langt har jeg bare sett gnåling om noe dere misliker. Det er helt greit, men ta ikke på dere rollen som talsmenn for mange uten å faktisk ha det mandatet. Ingen har rett til å være selvoppnevnt talsperson. I Norge er det bare kongen som kan si vi og mene meg :wink:

Edited by Bitteliten
Link to post

Jeg trodde grunneier var kommunene jeg ?

Er Kløvningen, Lindholmen, Hui etc. privat eie til langt ut i vannet ? I vannet er det vel i så fall "så langt en hest kan gå ved laveste lavvann"

Området som bøyene er lagt ut i må vel kunne kalles Norsk territorialfarvann....på det dypet bøyene ligger.

 

Mener du at det er mange som ikke har anker/dregg som de kan benytte ?

Edited by VannTro
Link to post

Bøyene er lagt ut i samråd med grunneiere. Med hvilken hjemmel skal kommunene overprøve dette?

Grunneiere - utafor den dybden "der en hest kan vade" (dvs 2 m)? Bøyene er da vel lagt ut steder som er over 2 m dype!

Og hjemmel kan være havne- og farvannsloven (gjelder svjv i hele kommunens havområde) og plan- og bygningsloven (som gjelder ut til grunnlinjen).

Nøtterøy kommune (jf. et innlegg et godt stykke over her) har sikkert hatt hjemmel til å ikke godta OF-bøyer.

Link to post

Om kommunen er grunneier må bøyene opp i et folkevalgt organ for godkjennelse, med mindre de folkevalgte har delegert myndighet til administrasjonen. Ta det opp med kommunen i så fall. Da er fylkesmannen klageorgan. Hadde vært flott å få en lovlighetsavklaring på dette

 

Folkevalgt organ er feks teknisk utvalg og havnestyret

 

Om Staten er hjemmelshaver er jeg usikker på hvem som er rett instans

Edited by Bitteliten
Link to post

Hva legger du i en rekke medlemmer? Drøyt å uttale seg på vegne av en rekke medlemmer fordi noen har ytret at de er motstandere av OF bøyer i denne tråden.

...............

 

Hvorfor ikke lage en poll på hvor mange som er tilhengere/motstandere av disse bøyene ?

 

Bøyene er lagt ut i samråd med grunneiere. Med hvilken hjemmel skal kommunene overprøve dette?

...

 

Eiendomsrett til sjøgrunn: http://www.lovdata.no/nyhet/2011/20110420-2144.html

 

Der marbakken starter men ikke dypere enn 2m ved middels vannstand!

Link to post

Vil det si at du jager vekk andre som har ankret opp i denne bøyen eller i umiddelbar nærhet om de ikke har OF vimpel?

 

I umiddelbar nærhet mener jeg at de har ankret opp for eget anker men på en slik måte at bøyen ikke kan brukes.

Det var litt av et spørsmål :lol: Hvorfor skulle jeg det?

 

Jeg jager aldri noen, og er det ikke plass finner jeg et annet sted. Har aldri opplevd at noen har ankret opp så nær en bøye at bøya ikke kan brukes, men hvis jeg skulle oppleve det vil jeg finne meg en annen plass. Jeg deler også bøyeplassen med andre uansett om de har vimpel eller ikke, men vurderer dette utfra båtstørrelser/vekt værforhold osv.

 

Slik gjør også de fleste andre seilere, og det er helt i tråd med OF's filosofi. Syens det er hyggelig å dele bøye med andre og bli kjent med nye mennesker på den måten. Jeg er vant med at folk hjelper og bistår hverandre på sjøen enten det gjelder fortøyning i havn, ankring eller bruk av bøyer.

Link to post

Interessant tråd. Jeg har noen oppfatninger om jussen i dette, men skal holde de for meg selv. Det jeg synes er litt rart, er at OF's retningslinjer er så vagt utformet som de er. Det heter jo at en vimpelfører skal ha førsterett. Men mener OF selv at det betyr at en vimpelfører kan "presse" ut en som allerede ligger i bøya og som ikke IKKE har vimpel? Gjelder det i tilfelle uansett tidspunkt på døgnet og værforhold?

Det betyr i praksis at vimpelførende båt kan anmode, men de fleste oppegående forstår nok at en vimpelførende båt ikke har noen form for politimyndighet. OF har nok basert dette på en antagelse om at de som ferdes på sjøen har en smule vett og vurderingsevne.

Link to post

Greier ikke helt å fortå dette hatet mot disse bøyene.

Som andre har nevnt gjentatte ganger fungerer det uten rabalder i Sverige.

Ser også bøyer her i Danmark regner med at disse også er forbeholdt medlemmer av Danske sejler union.

 

Nei det er ikke plass til mange båter på en bøye, maks tillatt samlet båtvekt pr. bøye er om jeg ikke husker feil 8 tonn.

Link to post

Hvorfor ikke lage en poll på hvor mange som er tilhengere/motstandere av disse bøyene ?

 

Helt enig dette! Noen her inne som kan ta ansvar for det, f. eks. Moderator? Det er helt tydelig at mange her inne er i mot bøyer som legges på gode ankringsplasser og som ikke er tilgjengelige for alle. Vi som er i mot dette bør sende et felles budskap til "bøyeforeningene" og de rette myndighetene. Det kan være greit å ta tak i dette FØR det utvikler seg til å bli et betydelig problem med snikprivatisering av skjærgården som skal være til felles glede for hele båtfolket.

Edited by bc45
Link to post

Det er nok mye som ikke er avklart rent juridisk rund disse bøyene som legger beslag på plasser som tidligere var tilgjengelige uten krav til noe som helst....

 

Det grelleste er Norsk Havseiler- og Krysserklubb som KUN tillater båter med skippere med en viss kompetanse å ligge i bøyene(det holder ikke med medlemskap).

Utdrag fra kravene:

Søker skal ha fullført 2 seilaser over åpent hav, hver på minst 300 nm med minimum 9 mnd mellom første og siste

seilas. Alternativt skal søker ha fullført minimum 600 nautiske mil i kappseilaser over åpent hav, Seilasene skal være

på minst 100 nautiske mil fordelt på minst 2 seilaser. Annen tilsvarende innsats kan også kvalifisere. Søker behøver

ikke være skipper ombord. Videre skal søker være medlem av seilforening tilsluttet Norges Seilforbund - eller for

utlendinger - av tilsvarende utenlandsk seilforening. Seilaser i båt med profesjonell (betalt) skipper kvalifiserer ikke.

Søker må inneha båtførerprøven eller tilsvarende kompetanse

http://www.havseiler..._medlemskap.pdf

 

Her er litt fra bøyereglementet deres:

Norsk Havseiler- og Krysserklubb har lagt ut bøyer på gunstige steder langs kysten med

tillatelse av havnemyndigheter og grunneiere. Bøyene ligger på steder som er angitt i en

spesiell bøyeoversikt. Bøyene, som fortrinnsvis ligger i naturhavner, er hvite eller røde og

merket med klubbens emblem, samt teksten: PRIVAT NHK maks. 24 t.

1. NHK’s bøyer får kun brukes av seilbåter som er under kommando av et NHK-medlem,

og som fører NHK’s stander. Standeren skal føres under babord saling. Båten må videre ha

lett synlig navn. Kun medlemskap i NHK er ikke nok til å benytte klubbens bøyer.

http://www.havseiler...lement-2009.pdf

 

Hvis ikke dette er et overtramp i henhold til en eller annen lov så mister jeg troen på lovverket vårt !

De snakker selv om "grunneier", men det har vel "mateco" med sin link til Lovdata slått fast at IKKE kan være tilfelle...

 

Tidligere hedde foreninger og lag inntekt av kakesalg, lotteri, selge dopapir på dørene, men nå skal de drive med bøye utleie på det Norske folks grunn !

Edited by VannTro
Link to post

 

Faren ved å ligge 2 seilbåter i samme bøye er sjansen for maste-spagetti. En plog-entusiast i halvplan fikser det greit:)

 

 

Ellers har jeg vært på Watski og kjøpt bøyer. En 30-40 stk. som jeg skal legge ut. Jarle Andøy sa det var greit:) Første bøyene bli i Skjærhalden Gjestehavn, Strømstad, Gullholmen og Kjerringøn. Blir lagt ut slik at jeg kan få en tamp i land:)

 

Svaiet mye før med båt, men pga hund har vi stort sett valgt landfeste.

Link to post

Helt enig dette! Noen her inne som kan ta ansvar for det, f. eks. Moderator?

Ville det ikke vært naturlig at den som er opptatt av å finne ut av dette også lager poll?

Hvem som helst kan lage en poll

Link to post

Vi har blitt truet med annmeldelse og det som bedre er i Sverige. Han ble litt spak da jeg ba han lese matrikkelen der alle medlemmer står. Vår båt står både på eier, type og navn,, slik alle andre gjør :smiley: Har også opplevd ei jolle som rodde rundt oss under frokosten og lette etter båtmerket vårt. Til info så står det på sidevinduet på stb side, ved siden av RS klistremerket. I SXK er det slik at man må ha båtmerke for året, tydelig navn på båten og være innskrevet i matrikkelen for å ha rett til å bruke bøya. Det tirrer enkelte tydeligvis at vi både er norske og har motorbåt :smiley: derfor har jeg kjøpt den største SXK vimpelen og spenner denne opp når vi ligger i bøya.

 

Selv har jeg bestemt meg for at jeg aldri skal oppføre meg så dustete. Jeg tar bøya om den er ledig. Ellers ankrer jeg opp. Bøya har anbefalt max vekt på 8 tonn, men større båt kan bruke den om været tillater det. Er vi i tvil om været stoler jeg mest på eget anker. Maks liggetid på bøya er ett døgn.

 

Jeg vil ikke anbefale å ankre nære bøya pga risiko for å huke eget anker i moringen. Det hadde på en måte vært latterrlig morsomt om en ihuga selvoppnevnt talsmann her hadde gjort det. Men jeg hadde mer enn gjerne tatt frem dykkerutstyret og løsnet ankeret, om enn med et litet smil om munnen :smiley:

Link to post

Jeg lå på SXK-bøye sist sommer, og da kom det en svensk båt glidende forbi, først en gang, og så en gang til. De så åpenbart etter om jeg hadde merke. Til slutt ropte de over og fortalte meg at man måtte ha merke for å ligge der, og at jeg måtte vike for dem dersom det ikke var tilfelle. Jeg kunne da peke på mitt merke som jo var lett synlig på masta, og de så litt sure ut da de dro videre. Slike rettigheter bringer neppe frem det beste i folk. Det kunne ikke falle meg inn å be noen flytte seg dersom noen lå på en bøye uten å ha retten.

 

Takke meg til eget anker og godt feste...

Link to post

spørsmål ang bruk av bøyene. Hvem holder tilsyn med bøyene? Og ligger en på eget ansvar. Greit og vite at en kan sove trygt. Tillates båter over 8 tonn eller er det restriksjoner? For begynne og se hvor disse bøyene er.

Link to post

Du finner all informasjon i denne linken:

http://www.oslofjord..._og_naturhavner

 

Sakset fra OF:

Ordningen med vimpelabonnenter har vært vellykket. Ca 600 personer har nå tegnet seg som vimpelabonnenter og har førsterett til å ligge i bøyene. OF innser at det er fullt i mange naturhavner og ser på bøyene som et viktig tilskudd for båtfolkets behov for sikker overnatting i skjærgården. Et annet poeng er at bøyene bidrar til en spredning av bruken av våre naturhavner.

 

Det de sier her er at de har oppdaget at det er fult i mange naturhavner og ved å legge bøyene sine der folk normalt benytter anker vil de gjøre seg interessante å kjøpe vimpel hos.

Det er ikke veldig vanskelig å lese mellom linjene.

Edited by VannTro
Link to post

Ville det ikke vært naturlig at den som er opptatt av å finne ut av dette også lager poll?

Hvem som helst kan lage en poll

 

Skal det lages en poll så bør den vel befinne seg i denne tråden, det kan ikke hvem som helst gjøre....

 

Kommentar fra moderator: Den som har startet en tråd kan senere legge til en meningsmåling, ingen tidsbegrensning.
Link to post

Vi har blitt truet med annmeldelse og det som bedre er i Sverige.

Jeg har også vært utsatt for bøyekrigere (trøndere med bart og daycruisere) som ville kappe fortøyningen min her i Oslo.

Hadde en tråd om saken for flere år siden.

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...