Jump to content

Bøyekrigen fortsetter i Oslofjorden


McFog

Recommended Posts

 

Jeg vil på vegne av meg selv og en rekke medlemmer på Båtplassen(Norges største forum for fritidsbåt brukere) få rette oppmerksomheten mot bøyer lagt ut til fortøyning av fritidsbåter på tur.

 

Hva legger du i en rekke medlemmer? Drøyt å uttale seg på vegne av en rekke medlemmer fordi noen har ytret at de er motstandere av OF bøyer i denne tråden.

 

Jeg har sendt mail og opplyst om dette, samt gitt tilkjenne mine synspunkter vedr. OF bøyene + en del opplysninger knyttet til bøyene. Jeg er en varm tilhenger av OF bøyene, medlem av OF og benytter bøyene iht gjeldene regelverk.

Link to post

Jeg er en varm tilhenger av OF bøyene, medlem av OF og benytter bøyene iht gjeldene regelverk.

 

Vil det si at du jager vekk andre som har ankret opp i denne bøyen eller i umiddelbar nærhet om de ikke har OF vimpel?

 

I umiddelbar nærhet mener jeg at de har ankret opp for eget anker men på en slik måte at bøyen ikke kan brukes.

Link to post

@BlissX,

 

Det er vel ingen tvil om hva som er den generelle oppfatning om du leser gjennom tråden.

At enkelte også har en annen oppfatting av nytteverdien i disse bøyene har jeg ikke noe problem med på akseptere, men utplassering med fortrinn til båtfolk med medlemskap i OF er stikk i strid med allemannsretten, det er hevet over en hver tvil !

At noen gjør politikerne oppmerksomme på at de ikke har gjort en nøye nok vurdering i denne saken skulle bare mangle.

 

Om man kunne komme til en løsning hvor disse bøyene legges på steder som er for dypt til at man selv ankrer opp eller på bunn uegnet for dregging, ville det ikke gått ut over allemannsretten som har ligget der fra tidenes morgen !

Edited by VannTro
Link to post

Den generelle oppfatningen i denne tråden er i min verden ikke det samme som å kunne si at men representerer en rekke medlemmer. Dette har jeg selvfølgelig også opplyst om i mailen jeg sendte.

Link to post

Vel, det spiller i liten grunn noen rolle hva din oppfatning er BlissX, utplassering av disse bøyene er i utgangspunktet lovstridig,

 

Når jeg sjekker plasseringen av bøyene f.eks. i Vestfold er det påtagelig hvordan de alle er plassert på steder som har lang "hevd" som ankringsplass for alle med fritidsbåt. Slik de ligger nå fungerer de som en "reservert plass" for medlemmene i OF og tar opp mer plass pr. båt enn hva som er tilfellet om det kun hadde vært ankring for eget anker.

De som lurer kan se plasseringene her: http://www.oslofjord...ment_id=2108212

 

Hva skal man f.eks. med bøyer i Tallakshavn, det er vel en av Vestfolds mest beskyttede naturhavner....

Edited by VannTro
Link to post

Hva bøyene er og hva du mener om bøyene og norsk lovgivning har ingenting med mitt inlegg å gjøre og har heller ingen interesse for meg.

 

Du har sendt ut mail der du utgir deg for å representere en rekke medlemmer på baatplassen og det er en ren løgn.

Syens du snarest bør finne ut hvor mange du representerer og sende en korreksjon på dette.

Link to post

Jeg var i utgangspunktet ikke så opptatt av denne saken da jeg i veldig få tilfeller ligger på svai, men etter å ha satt meg inn i hva som er i ferd med å skje så har jeg fått "blod på tann".

 

Det er ikke vanskelig å se hva som har skjedd i denne saken, formuleringen som OF benytter når de presenterer dette for myndighetene er så i gråsonen som det er mulig å komme. Jeg siterer: Alle som ønsker det kan benytte seg bøyene, men har du kjøpt vimpel har du førsterett. Dette er "spiselig" for departementet fordi man i utgangspunktet sier at bøyene er der fritt til benyttelse for alle. En god selger har ikke noe problem med "å selge inne dette". Departementet blir også litt blendet ved at de her tror de får et flott tilbud til båtfolket uten at det koster en krone på budsjettet. Departementet er sikkert også av en oppfatting at OF er en fantastisk gjeng som gjør mye annet positivt. Jeg tror faktisk tidligere statsråd Trine Skeid Grande har viet OF mye oppmerksomhet.

I praksis viser det seg uansett at, en formulering slik OF har gitt for bruk av bøyene, absolutt ikke fungerer spesielt bra(det kan du se eksempler på i denne tråden).

 

Litt om hvorfor jeg ikke har den samme varme følelsen for disse bøyene som BlissX,

Jeg ville aldri lagt meg til i en slik bøye uten medlemskap, da jeg liker å kunne beholde en plass jeg bestemmer meg for. Slik tror jeg ikke jeg er alene om å tenke. Resultatet av dette er ar flere og flere kjøper vimpel for så å oppdage at det sjeldent er plass der likevel. OF får til dels store inntekter og plasserer ut bøyer på løpende bånd. Når dette har pågått i 5-10 år til tror jeg mange av oss vil oppdage at man har blitt presset ut av naturlige havner på bekostning av en klubb som i utgangspunktet driver business på båtfolkets bekostning !

 

Det kan godt være at en e-post til statsråden og departementet ikke fører til noe som helst. Derfor kan det godt være at man må velge en annen vinkling. Jeg har bekjente med lang erfaring i å jobbe overfor politikere, kall det gjerne lobbyvirksomhet. Å engasjere noen av disse kreftene for å påvirke kan være en løsning for å få en reaksjon. Om det skjer er vel heller tvilsomt da slikt gjerne koster penger. Derimot finnes det opposisjonspolitikere som kan komme til vri seg i forargelse når de ser hvor galt dette er. Stortingets spørretime er en fin anledning for fremming av slike saker.

 

En ting er i hvert fall sikkert, jeg slipper ikke denne saken med det første.

Link to post

Du har sendt ut mail der du utgir deg for å representere en rekke medlemmer på baatplassen og det er en ren løgn.

Syens du snarest bør finne ut hvor mange du representerer og sende en korreksjon på dette.

 

 

Jeg refererer bare til tråden og ser at det er en rekke innlegg som er i mot praksisen til OF. Derav er det slett ingen løgn.

Frem til noen reagerer på saken fra departementshold og etterlyser en slik statistikk ser jeg ingen grunn til å kaste bort krefter på å finne ut av hvor mange som støtter/er motstander av disse bøyene.

Kanskje du som brenner slik for bøyene kunne tatt inn over deg argumentene som har kommet frem mot praksisen slik den drives av OF i dag, og se om det er ting som burde vært gjort annerledes ? Det ville blitt en mer fruktbar vei å gå synes nå jeg, men du er vel bare en bruker av bøyene. Jeg håper derimot at OF tar signalene.

Edited by VannTro
Link to post

Syens du snarest bør finne ut hvor mange du representerer og sende en korreksjon på dette.

 

Han representerer en rekke medlemmer.....ikke alle.............men en rekke. Han har sitt ord i hold om du leser tråden.

Du har kanskje en definisjon på hva en "rekke medlemmer" er siden du er så klar på at han ikke representerer dette

 

Skal du ha en opptelling er jeg nummer en.

Link to post

Vanntro, bare for å presisere det, så representerer du ikke meg og mitt syn i denne saken.

Jeg synes det er flott at det er tiltak for tilrettelegging for båtfolket. Etter min mening bør alle ha fri tilgang ti bøyene.

En ting jeg funderer på er hvordan bøyene skal være til ulempe for andre som ankrer opp. Har ikke bare bøyene mindre "svingradius" enn ved å ligge på vanlig svai? Og bøyene er et sikrere ankringspunkt.

Link to post

Det å hevde at man representerer basert på at noen skriver samme mening som en selv på et båtforum med anonyme brukere er en interessant vri. Hvilken verden lever du i undres jeg da.

 

At bøyene er lovstridig i følge deg er også interessant. Du kan jo starte med å ta dette opp med fylkesmannen som er den som skal overprøve jussen i kommunale beslutninger. Din tolkning av loven tillegger jeg ikke så stor kraft. Beklager

 

Jeg har vimpel, synes tiltaket er godt og fortjener støtte. Jeg bruker bøyene om det passer. Men jager ikke bort andre som ligger der før meg, samme om de har vimpel eller ikke. Samme praktiserer jeg med de svenske SXK bøyene.

Edited by Bitteliten
Link to post

Alle som ønsker det kan benytte seg bøyene, men har du kjøpt vimpel har du førsteretten

 

Om dette er ordlyden så har det lite til felles med førstnevnte angrep i pølsepausen da det etter slik eg forstod også lå kun èn båt. En slik bøye har da også lett plass til 8 båter

Link to post

Du argumenterer på en måte som ikke fortjener motargumenter :smiley: Selvoppnevnte helter for den "gode sak" som de selv definerer er ikke helt min verden. Men jeg skjønner at det er din

 

 

Link to post

Det kan du lese i første innlegg. At det finnes et par hundre bøyer i Sverige er vel ikke noe argument for at vi skal ha det samme her.

Jeg kan bare ikke forstå hvorfor disse bøyene skal plasseres på steder hvor folk normalt slipper dreggen.

Det måtte da være bedre å legge de der hvor man normalt ikke slipper dregg. En del av disse plassene har til og med avmerket ankrings-område i båtsportkartene, men når man kommer dit er plassen beslaglagt av bøyer som krever medlemskap i en friluftsorganisasjon for benyttelse.

Edited by VannTro
Link to post

Det å legge ut bøyer er Ok, men da må en legge ut bøyer som er store nok..

Å legge ut bøyer med Max belastning på bøya til 8 tonn deplasement,

dette er jo bare for småbåter på under 8 tonn, hva med oss med småbåter på over 8 tonn, hvorfor skal vi diskrimineres..

Link to post

Interessant tråd. Jeg har noen oppfatninger om jussen i dette, men skal holde de for meg selv. Det jeg synes er litt rart, er at OF's retningslinjer er så vagt utformet som de er. Det heter jo at en vimpelfører skal ha førsterett. Men mener OF selv at det betyr at en vimpelfører kan "presse" ut en som allerede ligger i bøya og som ikke IKKE har vimpel? Gjelder det i tilfelle uansett tidspunkt på døgnet og værforhold?

 

Etter min mening burde bøyene - i hvert fall nye bøyer - plasseres i "fine havner" der ankringsforholdene ikke er så gode. Synes det er unaturlig at man legger bøyer på steder der ankringsforholdene er gode. Hva er poenget med det, liksom?

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...