Jump to content

KNM Helge Ingstad kollidert med tankskip. Se 1. innlegg før du poster.


Knallipadden

Recommended Posts

 

Sjøholken skrev 48 minutter siden:

De burde ha stengt ned fartøyet etter seg. Men det er ikke "uforståelig". Forlat fartøy er ikke akkurat noe det blir øvd ofte på, det viser seg når man leser utdraget fra tilbakemeldingene fra FOST også.

Det må trenes inn, og slikt tar tid. 

Så man har kuttet ut prosedyren med å stenge ned det aller meste ved havarialarm også da? :giggle:

Link to post
Sjøholken skrev for 3 timer siden:

De burde ha stengt ned fartøyet etter seg. Men det er ikke "uforståelig". Forlat fartøy er ikke akkurat noe det blir øvd ofte på, det viser seg når man leser utdraget fra tilbakemeldingene fra FOST også.

Det må trenes inn, og slikt tar tid. 

Nei dette er til dels rystende lesning. Alle vanntette skott, dører etc. skal til enhver tid være stengt i sjøen, og i særhet under seilas i traffikerte farvann.

 

Dette har man den fulle og hele kontroll på fra overvåkningssystemet på broa og spesielt etter en kollisjon med et annet fartøy er det av helt grunnleggende betydning at alle vanntette barriærer holdes intakte. Alle eventuelle slanger etc. som dras gjennom vanntette lukningsmidler og som kan forhindre stenging av disse skal være godkjente gjennom et arbeidtillatelsessystem og slike godkjenninger skal kun kunne gis under ekstraordinære omstendigheter.

 

Dette er langt under den standarden man arbeider etter på sivile skip. Jeg er svært sjokkert. Og enda mer over at dette begatelliseres av ledende personell i landorganisasjonen til Forsvaret som ser ut til å være mer opptatte av å synes synd på de som har forbrutt seg mot prosedyrene. Dette gjenspeiler overhodet ikke sikker drift av skip som foreskrevet gjennom ISM koden så her ser det ut som at man har en lang vei å gå for å få implementert en akseptabel forståelse av helt grunnleggende sikkerhetsbarriærer ombord.

 

 

Link to post

@ChiefengineerDet er ikke slik over alt. Fregattene har ett nedstegningsregime, alt ettersom trusselnivå, ordre etc...

Det er helt håpløst å bevege seg ombord hvis man stenger ned alt, det er heller ikke hensiktsmessig. 

Men man må være tro mot dette systemet, og det var dem dessverre ikke.

Link to post

Bare for å trekke parallell til diverse oljeplattformer. 'Åpen dør' krevde risikoanalyse og egen 'permit', skulle henge på døren. Permit var tidsavgrenset. På en del plasser var det dør/trykkalarmer som måtte inhibiteres. Det er sjokkerende at et krigsskip ikke følger slike prosedyrer.

Link to post

@Hulda nå er det forskjell på en plattform og ett krigsskip som seiler. Men det er, som beskrevet i rapporten, ett regime. Men det må som sagt følges for at det skal fungere.

Link to post

Hva er egentlig vitsen med å bygge vanntette skott og inndelinger i en fregatt om man ikke har noen intensjoner om å bruke de, hverken under seilas eller etter at man har kollidert og er i ferd med å få potensielt sjebnesvanger inntrenging av sjø gjennom skipssiden?

 

Ut ifra denne hendelsen fremstår det som at vanntett inndeling er helt unødvendig utrustning som marinen ikke burde prioritert å bruke penger på å installere i byggefasen.

Edited by Chiefengineer
Link to post

@Chiefengineerhvor kommer det frem at de ikke hadde noen intensjon om å bruke dørene/lukene?

Det at de ikke gjorde det betyr ikke at de fikk beskjed om å la dem være åpne. 

Bruken av Materiellsikringsgrad krever øving og atter mer øving for å fungere skikkelig.

 

Er vel ingen som mener at vanntett inndeling er unødvendig?

 

Man kan ikke dra direkte likheter mellom sivile skip og en fregatt. Det er to meget forskjellige plattformer, både i design og drift.

Link to post
Sjøholken skrev 5 minutter siden:

@Chiefengineerhvor 

Man kan ikke dra direkte likheter mellom sivile skip og en fregatt. Det er to meget forskjellige plattformer, både i design og drift.

Krigsskip er kompliserte tekniske konstruksjoner.

Dog: Vanntett inndeling både i funksjon og virkemåte er identisk med sivile skip. (Fregattene er ikke konstruert etter Naval-koden meg bekjent, men er vurdert i ettertid mot denne).

Regelverket for vanntett inndeling og integritet er dermed identisk med sivile skip. 

 

Synes rapporten er knusende på organisatoriske forhold i Forsvaret. Russerne må le seg skakke.

Om besetningen skulle fått mer ut av de 10 minuttene fra kollisjon til grunnstøting, er det prisgitt øving og trening og kunnskap de måtte ha tilegnet seg forut for hendelsen.

 

Dessverre har man spart seg til fant, og tatt alle de shortcuts man har hatt mulighet for. Sier man fra, ryker karrieren.

Dette er resultatet av en ønsket forsvarspolitikk over lang tid, hvor man ikke bevilger penger til øving og trening, og operativ forsvarsevne diskuteres mindre enn størrelsen på plastposeavgiften.

Edited by Havarita
Link to post
Sjøholken skrev 1 minutt siden:

@Chiefengineerhvor kommer det frem at de ikke hadde noen intensjon om å bruke dørene/lukene?

Det at de ikke gjorde det betyr ikke at de fikk beskjed om å la dem være åpne. 

Bruken av Materiellsikringsgrad krever øving og atter mer øving for å fungere skikkelig.

 

Er vel ingen som mener at vanntett inndeling er unødvendig?

 

Man kan ikke dra direkte likheter mellom sivile skip og en fregatt. Det er to meget forskjellige plattformer, både i design og drift.

 

Vel, vanntette barriærer har en og samme funksjon enten fartøyet er grått eller hvitt på farge. La det ikke herske noen som helst tvil om funksjonen av disse uavhengig av farge og rederiflagg.

 

Etter hva som kommer fram i dag ser det ut som at dette vil resultere i en full oppgradering av forståelsen av dette i Sjøforsvaret og det er jo i det minste positivt. Registrerer også at man ikke kunne bruke lastecomputeren. Høyst betenkelig men egentlig ikke nødvendig om kan hadde kjørt konsekvent nedstenging og praktisert seilas med vanntette barriærer intakte.

 

 

Link to post

Problemet gjelder da ikke hva begrepet vanntett skott betyr.... 

Problemet oppstår når man ikke følger prosedyrer/ordre.

Programmet for stabilitetsberegning var ikke noe som ble brukt dessverre. Hadde det fungert og blitt brukt ville det gitt en mye bedre beslutningsmulihet for mannskapet.

 

Igjen så er det rimelig håpløst å seile med alle skott stengt....

Link to post
Sjøholken skrev 7 minutter siden:

Problemet gjelder da ikke hva begrepet vanntett skott betyr.... 

Problemet oppstår når man ikke følger prosedyrer/ordre.

Programmet for stabilitetsberegning var ikke noe som ble brukt dessverre. Hadde det fungert og blitt brukt ville det gitt en mye bedre beslutningsmulihet for mannskapet.

 

Igjen så er det rimelig håpløst å seile med alle skott stengt....

 

Det er en utfordring på sivile skip (og rigger) også at man må forholde seg til disse barriærene hele tida. Men man er nødt til det selv om det både medfører mye vedlikehold på systemene og mye "styr" operasjonelt, det tåles ikke kompromittering med dette.

 

Nå kjenner jeg på ingen måte den konstruksjonsmessige oppbygningen av denne fregatten men jeg forutsetter at de vanntette bariærene i form av dem seksjoneringen som benyttes til passasje under den vanlige, daglige driften, dvs. de hydrauliske vanntette dørene er helt identisk utstyrt som på et skip. Eller en rigg. Dvs. med fjernstenging fra bro, opererert gjennom systemer som virker på dødt skip.

 

På en fregatt vil havaritrening være en del av hverdagen og noe som skal sitte til fingerspissene. Alt dreier seg jo om å beholde stabilitet og oppdrift under en skade/trefning som er høyst sannsynlig i krig.

 

Så da har man altså ikke utløst lukkeordren for de vanntette dørene fra fjernpanelet på broa selv etter at alle lensealarmene begynte å komme inn etter skaden kan man anta i dette tilfellet.

 

Jeg tror alle må være enige i at dette er svært alvorlige mangler i opplæring og forståelsen av driften av skipet fra alle kategoriene ombord. Og også i rederiet (Sjøforsvaret) i sin helhet. Egentlig hele hendelsen, fra tiden før kollisjonen, selve kollisjonen og nå tiltakene som sviktet under det som burde vært en trenet nedstengingsporsess utført på nærmest automatikk som en ren prosedyre ombord på et fartøy som har dette som sin profesjon.

 

Jeg undres på hva tiltakene internt vil bli. Her er det litt å ta tak i.

 

Det er heldigvis ikke dette intrykket jeg har fra en del andre fartøyer operert av Sjøforsvaret som f.eks. Kystvakten. Her gjøres det mye godt arbeid og jeg betviler heller ikke kompetansen til de som opererer disse skipene. Men på disse fregattene har man åpenbart store kompetanseutfordringer.

Link to post

@Chiefengineer Siden du ikke kjenner fartøyet, så er det synd at du forutsetter at det er likt opplegg som på ett sivilt. Det kan ikke sammenlignes. 

 

Kan med fordel anbefale deg å å lese rapportene, det vil gi det en mye bedre forståelse.

 

Var mye som gikk galt den dagen, og det er mange tiltak som settes i gang. Så får jeg håpe at det blir bedre.

 

Når det gjelder kystvakt, så er de også nevnt i rapporten, anbefaler deg å lese det også...

Link to post

For meg virker det som mye går på lykke og fromme ute på havet .Mangelfull opplæring og forståelse av sikkerhet ombord. En hovedregel er at alle tekniske problemer , lekkasjer eller brann ombord skal isoleres. Det gjøres ved å stenge ned, bryte strømtilførsel, stenge skott , branndører osv. Det virker som at befalet ikke ga de riktige ordrene når skipet be evakuert. Chiefengineer har forklart oss at befal, offiserer , kapteiner , styrmenn, maskinsjefer er håndplukket for å mestre slike kritiske avik. Når jeg leser om alle ulykkene kommer tvilen. Legger ut i storm med tomme oljetanker eller last som blir slengt veggimellom og forårsaker nesten forlis.

 

 

Link to post
Ugleseth skrev 4 minutter siden:

For meg virker det som mye går på lykke og fromme ute på havet .Mangelfull opplæring og forståelse av sikkerhet ombord. En hovedregel er at alle tekniske problemer , lekkasjer eller brann ombord skal isoleres. Det gjøres ved å stenge ned, bryte strømtilførsel, stenge skott , branndører osv. Det virker som at befalet ikke ga de riktige ordrene når skipet be evakuert. Chiefengineer har forklart oss at befal, offiserer , kapteiner , styrmenn, maskinsjefer er håndplukket for å mestre slike kritiske avik. Når jeg leser om alle ulykkene kommer tvilen. Legger ut i storm med tomme oljetanker eller last som blir slengt veggimellom og forårsaker nesten forlis.

 

 

 

Jeg har forklart deg at det ikke er noen god ide å ha folk som roper og hyler rundt i vill panikk etter at du mente fiskebåtrederen som forliste burde gjort nettopp det. Alt øvrig er dine egne påstander og helt uten øvrig dekning.

 

Ut over det er rapporten interessant lesning, den viser at forsvaret har en lang vei å gå i sitt arbeid rundt sjøsikkerheten.

 

Det gikk ikke liv denne gangen, det får man se på som positivt selv om det var ren flaks.

Link to post
Havarita skrev for 1 time siden:

Dessverre har man spart seg til fant, og tatt alle de shortcuts man har hatt mulighet for. Sier man fra, ryker karrieren.

Dette er resultatet av en ønsket forsvarspolitikk over lang tid, hvor man ikke bevilger penger til øving og trening, og operativ forsvarsevne diskuteres mindre enn størrelsen på plastposeavgiften.

Her er du vel farlig nærme sannheten. Ikke gjort i en fei å rette opp i dette :lipseal:

Link to post

 

 

Havarita skrev for 2 timer siden:

Dessverre har man spart seg til fant, og tatt alle de shortcuts man har hatt mulighet for. Sier man fra, ryker karrieren.

Dette er resultatet av en ønsket forsvarspolitikk over lang tid, hvor man ikke bevilger penger til øving og trening, og operativ forsvarsevne diskuteres mindre enn størrelsen på plastposeavgiften.

Det er vel ikke Nesoddbåten med noen få innleide mannskap vi snakker om? Et krigsskip i tjeneste, med et stort mannskap som uansett økonomi, er på vakt. De skal vel klare å betjene tekniske innretninger ombord, ellers burde de vel ikke lagt ut på tokt? La nå partipolitikken fare til fordel for sjømannskap, Det er jo tragisk at et skip som dette later til å være betjent av befal som vi knapt finner som frivillige på en redningsskøyte og, som vi burde kunne unnskylde med at det tross alt var et frivillig mannskap? Det er et krigsskip vi tross alt snakker om, med proffesjonelt befal, som i mine øyne, ikke har gjort jobben sin. @Chiefengineer setter vel de riktige ordene på dette, havarikommisjonen likeså. 

 

Å utsette et krigsskip for en slik situasjon, og ikke minst forlate det i en slik situasjon........

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...