Jump to content

Finurlige strømproblemer - landstrøm


bliss X

Recommended Posts

Hva betyr dette? Det betyr at hvem som helst kan montere sitt eget lokale jordplan uten å være elektromontør. Monter en dynaplate under båten. Forbind denne med batteriminus. Du har nå utelukkende gjort lovlig arbeide på 12V-anlegget.

Link to post

Lotus: Mulig du misforstod. Jeg har klippet bort jordledningen i landstrømskabelen i støpslet. Denne er jo således ulovlig/farlig å bruke, bortsett fra når den er tilkoplet et anlegg med lokalt og fungerende jordplan. (altså båt i vann) Derfor merkingen.

 

På den annen side har jeg ikke gjort noen inngripen i jordopplegget for båten. Når båten ligger på sjøen spiller det sikkerhetsmessig ingen rolle om jeg bruker landstrømskabel med eller uten jordforbindelse. Bbruker jeg kabel med jord, vil det elektriske anlegget være jordet både mot landstrømsjord og mot lokalt jordplan. Men, da kommer vel tæringsproblematikken inn i bildet, som jeg så gjerne vil bli kvitt.

 

Spørsmålet var om forskriften aksepterer dette, eller krever en veklsebryter for jord (som jeg alstå synes er en tvilsom løsning)

 

 

Mvh. BEG

Link to post

Fritidsbåter bør vel komme inn under el-tilsynsloven og forskrifer i henhold til denne. Interresant link hvor forskrifter er knyttet til de forsjellige paragrafene i loven.

 

For paragraf 2 i eltilsynsloven gjelder forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

 

udtrag fra forskriften:

forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg, herunder lavspenningsanlegg for hoved-, reserve- og nødstrømsforsyning. Forskriften gjelder også for bruk av elektrisk utstyr, inkludert høyspenningsutstyr, tilkoblet lavspenningsanlegg.

 

Forskriften gjelder ikke for:

 

..blant annet.. • elektriske anlegg ombord i skip og sjøredskaper, herunder flyttbare boreplattformer og lignende,

jeg går sterkt ut fra fritidsbåter ikke kommer inn under unntaket her, siden disse unntakene kommer inn under Forskrift om maritime elektriske anlegg , "den andre forskriften" som ikke gjelder for fritidsbåter.

 

paragraf 12 i forskriften tar for seg erklæring om samsvar.

 

 

mulig forvirrende blanding av paragrafer i lov og forskrift, men alt er veldig oversiktelig i den første linken.

Edited by traust
Link to post

Misforstod ikke BEG.

Du har ikke gjort noe med jordoppplegget i båten. Da er det jo ingen som kan ta deg for noe eller kreve noe ekstra merking.

Det hele koker ned til om du har lov til å klippe landstrømsjord vekk i støpselet til landstrømskabelen.

 

Siden du har et anlegg som ikke krever landstrømsjord ihht forskriftene, ser jeg ingen grunn til at det skulle være problematisk å fjerne landstrømsjordlederen fra støpselet til ledningen. Og det aller fineste? Du har lov å mekke på støpsler uten å være elektriker :smiley:

 

 

Båtens elekrtiske anlegg er jo ikke modifisert, så for egen del ser jeg intet problem.

Kanskje noen som ser problemer kan fortelle hvilke problemer de eventuelt ser med en slik løsning?

Link to post

Husk jordfeilbryter folkens!

 

Ellers er det med delt interresse jeg fortsetter å følge med i tråden, den er både spennende og kjedelig samtidig. Spennende fordi jeg gleder meg til en avklaring, kjedelig fordi avklaringen aldri kommer.

Når noen kaller seg ekspert og ikke kan komme opp med ett koblingskjema mister ordet ekspert sin betydning i mine ører.

Link to post
Båtens elekrtiske anlegg er jo ikke modifisert, så for egen del ser jeg intet problem.

Kanskje noen som ser problemer kan fortelle hvilke problemer de eventuelt ser med en slik løsning?

 

Du blir nok nødt til å fremvise egen samsvarserklæring for landstrømskabelen :crazy: .

Link to post

Men hvem er det som kan kreve samsvarserklæringen? dsb eller sjøfartsdirektoratet? Er dette på land eller på sjøen? Her må regelverkspesialistene på banen :crazy::lol:

Link to post

Regelspesialistene klarer bare å referere til en mengde regler, men å si hvilken regel som skal være relevant for den aktuelle problemstilling, ja det klarer de ikke. Når alt en regelspesialist klarer er å henvise til en dullion regler, hvordan skal den vanlige båteier da klare å lese seg frem til noe når ikke engang spesialisten klarer å finne fram til en konkret paragraf?

 

Og å vise til forskrifter og regler som er utgått på dato for årevis siden, styrker jo ikke akkurat tilliten til at man har oversikt.

Hva er egentlig verre enn å vise til regler uten relevans? Jo det må være å vise til utgåtte regler uten relevans.

Link to post

Jeg tror ikke dere er klar over hvor skadelig mye av innholdet i denne tråden er for båtfolket generelt. Mens DSB, Sjo, marinaeiere og forsikringsselskapene ser etter en løsning for å avdekke dårlige båter forer dere dem med all den informasjonen de trenger.

 

Når DSB og Sjo har uttalt at de ønsker pliktig periodisk kontroll av fritidsbåter men at dette ikke er mulig å gjennomføre, hvordan tror dere da de tenker seg en løsning i fremtiden?

 

Jeg foreslår dere leser forskriften om internkontroll, forskrift for elektriske lavspent anlegg og samtidig ser på hvordan noen marina eiere allerede har innført tiltak som virker. (DLE maser ikke lenger om jordfeil og kostnadene / merarbeidet for virksomheten går ned).

 

Så kan det jo også være interessant å sette seg litt inn i hva forsikringsselskapene tenker om fremtiden og hvilke planer de har om å bytte ut det gamle begrepet sjødyktig med samsvarserklæring og byggestandarder.

 

Noen saker har allerede forsikringsselskapene prøvd ut i rettsystemet for å finne ut hvordan forsikringspolisene kan utformes mer rettferdig slik at ordet avkortning får tilbake noe av sin opprinnelige hensikt.

 

Problemet for enkelte av dere vil med stor sannsynlighet bli at noen kommer til å forlange en samsvarserklæring av dere i fremtiden basert på mistanke eller for å kunne gi dere en rabatt på forsikringen. Når risiko omsettes til kapital viser det seg at forsikringsselskapene kan spare utrolig store summer ved å gjøre noe så enkelt som å samarbeide på teknisk standard og stille de samme krav til sin felles kundegruppe.

 

Hvis dere tror forsikringsselskapene ikke har budsjetter for utgifter så må dere tro om igjen, for en spart krone er flere tjente kroner.

 

Det er kanskje en annen bruker av Båtplassen som kjenner til hva som rører seg i forsikringsselskapene og som kan bidra med noen tanker om forsikring. Nå er det jo slik at de som ikke er 100 % anonyme på Båtplassen og som er i stand til å gi utfyllende informasjon om en sak fort finner ut at taushet er best for å skjerme virksomhet fra sjikane.

 

At få brukere av Båtplassen er voksne nok til å ta til motmæle for disse forholdene er synd, for Båtplassen ville trolig vokst på at seriøse aktører kunne komme med seriøse uttalelser.

 

Jeg har vansker med å vurdere hvor seriøst spørsmålet til Trikola er, men svaret er i alle fall at utøvelse av kontrollmyndighet på dette området i vesentlig grad kommer til å bli håndtert av internkontrollsystemet i fremtiden, noe som igjen fører til at kontrollene i vesentlig grad kommer til å bli utført av kommersiell virksomhet.

 

Fordelen og tanken med denne løsningen er at man kan få en effektiv og målrettet kontroll ute i felten uten at regningen havner i statskassen. Hvis dere leser litt på DSB sine sider om hvordan de tenker kontrollvirksomhet i fremtiden så skjønner dere dette bedre.

 

Med hensyn til Lotus sin siste kommentar som åpenbart et forsøk på å latterliggjøre mitt innlegg, så vil jeg bare presisere at dette er et ordrett svar som kommer fra DSB og ikke fra meg.

 

De som kjenner systemet skjønner i alle fall at hvis et firma uttaler at lokalt jordplan ikke er noe problem så har de heller ingen problemer med å skrive ut en samsvarserklæring. Hvis ikke så har denne bedriften et alvorlig yrkesetisk problem og burde unnlatt å uttale seg.

 

Hvor lenge denne klovneaktiviteten kommer til å fortsette aner jeg ikke, men jeg tipper at så lenge fantasien er såpass stor fra enkelte og leserne ikke forlanger beviselig dokumentasjon så kommer den til å gå inn i evigheten.

Link to post

Du vil ikke få noe svar fra Ole Petter. I særdeleshet ikke hvis alternativeene er kun ja eller nei.

 

På samme måte vil jeg aldri få noe svar om hvilken av de mange reglene i linkene han oppgir som han mener underbygger hans påstander.

Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men Ole Petter svarer aldri konkret på noen ting. Aldri ja eller nei. Aldri ! Ja dette koblingsskjemaet er ok osv, kan man bare glemme.

 

Hva er egentlig vitsen med å oppgi masse linker når man ikke har filla peiling på hva i linkene som faktisk har relevans?

 

Hva er vitsen med å skrive om internkontroll når fritidsbåteiere alldeles ikke er underlagt internkontroll.

 

Jeg tror jeg vet svaret. Det hele er et nytt ledd i forvirringskorstoget som pågår.

 

Når man ikke engang klarer å svare på konkrete spørsmål relatert til egne innlegg, er det mye greiere å ikke skrive dem.

Forvirring, tåkelegging og vanskeliggjøring må ikke bli varemerket her. De ting man påstår får man grunngi når man blir spurt. Det burde være en selvfølge!!

Link to post
...er det lov å kutte jord fra land og sette på en dynaplate istedet?

 

Det er dette spørsmålet som er interresant. Har selv stilt det flere ganger i dette fora uten å få svar.

 

Kan en bruke dynaplate uten skilletrafo ?

 

/Øystein

Link to post

Nå må du ikke snakke tull Hermansen. Svaret fikk du av meg i dette innlegget:

https://baatplassen.no/i/index.php?showtopi...21&st=1020#

 

I stedet for å spørre om igjen, kan du lese hele strengen eller du kan lese elsikkerhet nr. 66 selv:

http://www.dsb.no/File.asp?File=Publikasjo...sikkerhet66.pdf

 

Når landets øverste el-sikkerhetsmyndighet sier at det er lov, så er det lov. Verre er det ikke.

 

Tror du virkelig vi hadde skrevet side opp og side ned om lokalt jordplan, hvis man uansett måtte ha en skilletrafo?

 

Problemet er at Ole Petter ikke vil godta hva dsb skriver og har gjentatt flere ganger at de ikke vet hva de driver med i denne saken.

Vel, det får stå for hans egen regning.

Edited by Lotus
Link to post

Problemer er jo at jeg ikke kan svare konkret på dette Frøken Fryd, og derfor utlovet jeg til og med en dusør i form av en skilletrafo til den som klarte å skaffe en samsvarsvurdering med den risikoanalysen som kreves. Jeg er opptatt av denne saken og har jobbet med den siden 2005 da jeg ble gjort oppmerksom på El-sikkerhetsskriv 66 første gangen.

 

Allerede den gangen var det uklarheter rundt kontrollmyndigheten på dette området, og det var derfor jeg håpet dette kunne avklares nå i april når DSB og Sjo skulle ha et møte sammen.

 

At noen på Båtplassen tilsynelatende mener lokalt jordplan er en godkjent og uproblematisk løsning faller på sin egen urimelighet, for hvis dette hadde vært tilfelle og vi sammen kunne fått dokumentert dette så hadde jeg klart å innføre det i produksjonen hos samtlige båtbyggere i Norge over natten.

Hva tror dere Norboat gjør, sitter på rassen og spiser wienerbrød?

 

Man kan jo stille seg et undrende spørsmål om kameratskapet og hjelpsomheten her på Båtplassen virker i det hele tatt, for det må jo finnes noen båtfolk blant oss som også har myndighet til å skrive ut en erklæring.

 

Jeg vil si at det er svært ulojalt av Lotus å si at han har snakket med elektrikere som sier dette er uproblematisk. Hele kristiansandsområdet kunne jo fått lokalt jordplan lovlig hvis han bare fortalte hvilke firma som vil forestå en slik installasjon.

 

Spør hva det koster Lotus, så kan det tenkes at jeg betaler regningen på din båt mot at jeg får en kopi av samsvarserklæring og muligheten til å ringe personen.

 

NB! Nelfo har uttalt at det ikke er tillatt, men om de har endret mening i løpet av to år vet jeg ikke.

Edited by Ole Petter
Link to post
Nå må du ikke snakke tull Hermansen. Svaret fikk du av meg i dette innlegget:

https://baatplassen.no/i/index.php?showtopi...21&st=1020#

 

For det første: Jeg snakker ikke tull. Jeg stilte et konkret spørsmål. Og jeg forventet et konkret svar. Jeg har lest dine innlegg, men det betyr ikke nødvendig at det du skriver korrekt. Det var ingenting i det innlegget som begrunnet dine svar.

 

I stedet for å spørre om igjen, kan du lese hele strengen eller du kan lese elsikkerhet nr. 66 selv:

http://www.dsb.no/File.asp?File=Publikasjo...sikkerhet66.pdf

 

Er du klar over hvor lett det er å lese denne strengen ? Det er nå over 1000 innlegg, hvor mye er diskusjoner mellom deg og andre parter. Linken til DSB var ok og den ga meg det svar jeg håpet på. Men er det også ikke dette dokumentet som er "stridens kjerne" ? Gjelder dette også for fritidsbåter ?

 

 

Nå har jeg fått svar på mine spørsmål. Men du bør lære deg en bedre tone ovenfor dine frender her på baatplassen :lipseal:

 

/Øystein

Link to post

Du skriver:

Hva er vitsen med å skrive om internkontroll når fritidsbåteiere alldeles ikke er underlagt internkontroll.

 

Selv om privatpersoner ikke er pålagt internkontroll så kan man som båteier komme i befatning med andres krav om internkontroll.

 

Det er på det rene at en båtforening er pålagt internkontroll, og i denne forskriften pliktes båtforeningen å føre tilsyn med det elektriske anlegget som et ledd i HMS arbeidet. Hva dette tilsynet innebefatter kan jo diskuteres, men man må i alle fall forholde seg til forskrifter som fel mm.

 

Båtforreningen er da forpliktet til å føre tilsyn også med de enhetene som kobles til det anlegget på land, og på denne måten kommer også båtene i befatning med et internkontroll system.

 

Det er vel da logisk at eiere av et landstrømsanlegg også får lov til å stille betingelser til de som benytter det, spesielt når myndighetene sier det hviler et tilsynsansvar på eieren eller forvalteren av marinaen.

 

Erfaringene til de som har grepet fatt i og gjort noe med internkontroll systemet for å få det til å virke har svært god erfaring, og jeg vil anbefale andre å gjøre det samme. De lokale el-tilsyn kan bidra med hjelp til å innføre denne delen av internkontrollen på en fornuftig måte. (Helt gratis tror jeg).

 

De lokale el-tilsyn er dessuten en forlenget arm til DSB og kan holde dere oppdatert på saken om lokalt jordplan formoder jeg. Kaffe og wienerbrød pleier å skaffe en fin dialog i en rekke sammenhenger.

 

PS! De båtforeningene som stadig får henvendelser fra DLE om at det er for mye jordfeil i marinaen og at de vil stenge strømmen burde absolutt skape en dialog DLE og få litt råd og hjelp til neste styremøte.

 

Har jeg gått over streken igjen? :sweat:

Link to post

Om du har gått over streken skal ikke jeg uttale meg om men vi er ikke noe nærmere noe løsning på hvordan ett fullgodt 220 anlegg i en liten privatbåt skal vere. Det er nettopp dette de aller fleste ønsker opplysninger om, ikke hvem som er pålagt å gjøre hva. Hvordan skal anlegget kobles opp? Punktum.

Link to post

Ole Petter, glem båthavner, internkontroll og hvem som har ansvar for hva et lite øyeblikk.

Glem hva som eventuelt vil dukke opp i fremtiden. Hverken du eller jeg har en fungerende krystallkule, så vi kutter ut spådommene.

 

La oss konsentrere oss om nåtiden og lokalt jordplan. Hvis jeg på hytta har båten min liggende ved brygga, landstrøm plugget inn og lokalt jordplan, er jeg fortsatt ikke pålagt internkontroll. Nå har vi sjaltet ut alle disse mer eller mindre perifere greiene som du hele tiden drar inn. Det er installert av elektriker og jeg har en samsvarserklæring på anlegget. Er det da en grei løsning med lokalt jordplan etter ditt syn?

Hvis nei, hva er i tilfelle problemet?

Link to post

En ting til, Ole Petter. Anlegg som er underlagt internkontroll har vel ikke problemer med å la forskriftsmessige og feilfrie båter koble seg til? Hvorfor trekke frem internkontroll i det hele tatt? Mener du virkelig at alle marinaansatte skal føre tilsyn med alle båter i alle havner alle dager? Du vet selvsagt at slikt er en umulighet?

 

La oss ta dette videre. Ikke båt, men bil, denne gangen. El-bil. El-biler blir det flere og flere av og de skal lades. Det gjøres ofte ved en av de mange ladestasjonene som dukker opp. Det du mener for båt, gjelder vel også for bil? Det betyr at ladestasjonspersonellet skal inspisere enhver bil som vil koble seg til og for å sjekke at elanlegget er i forskriftsmessig stand.

 

Skal vi strekke dette enda et hakk for å virkelig vise hvor lang ut på viddene det er mulig å komme?

Edited by Lotus
Link to post

Du skriver:

En ting til, Ole Petter. Anlegg som er underlagt internkontroll har vel ikke problemer med å la forskriftsmessige og feilfrie båter koble seg til?

Selvfølgelig skal det ikke være noe problem å koble båter som er i orden til landstrøm.

Hvorfor trekke frem internkontroll i det hele tatt?

For å informere litt om hvordan ting henger sammen slik at lesere kan ta dette med seg og drøfte det på bryggen eller ta det opp med styret i marinaen.

Mener du virkelig at alle marinaansatte skal føre tilsyn med alle båter i alle havner alle dager?

Nei det mener jeg ikke. Det er styret og styrets formann som har ansvaret, men dette ansvaret blir jo oftest fordelt til den eller de personene som stiller seg disponible og stemmes inn i styret for å gjøre denne jobben.

Noen marinaer har fordelt denne oppgaven til flere som da kalles pirmaster, og dette fungerer greit for mange. Ting gjøres ikke av seg selv vet du, det er bare de som aldri stiller på årsmøtene som kan tro noe slikt.

Du vet selvsagt at slikt er en umulighet?

Nei det vet jeg ikke og vennligst snakk for deg selv og ikke for meg.

 

Når det gjelder bil så er vegdirektoratet kontrollmyndighet for disse som for øvrig er pålagt pliktig periodisk kontroll. Jeg kjenner ikke så godt til hvordan dette håndteres i praksis, men i neste uke vet jeg kanskje litt mer for da skal jeg hjelpe en imprtør av slike biler.

 

Ladestasjonene er vel i praksis installert i bilen i form av en lader?

Kontakten i veggen er jo en annen sak som de fleste av oss kjenner til prosedyren for å bruke. Når det gjelder anbefalinger på hva som bør sjekkes og hvor ofte i en privatbolig, så finner du mer info om dette på www.nelfo.no.

Link to post

Hei Frøken Fryd

Vi må nok vente på en offisiell uttalelse fra DSB før vi kan spekulere i den ene omdiskuterte løsningen i alle fall.

 

Nå er det Sjøfartsdirektoratet som formelt sett er kontrollmyndighet for fritidsbåt i Norge, og de har uttalt seg veldig klart i denne saken.

De kan ikke tillate noe som ikke er beskrevet i byggenormene, og da sitter vi igjen med tre alternativer som alle er beskrevet i ISO 13297.

 

Landjord, landjord med galvanisk isolator og skilletrafo. (Dårligste alternativ først og beste alternativ sist).

Link to post
men vi er ikke noe nærmere noe løsning på hvordan ett fullgodt 220 anlegg i en liten privatbåt skal vere. Det er nettopp dette de aller fleste ønsker opplysninger om.

Det spørsmålet har blitt besvart mange ganger. Jeg tror ALLE kan være enige om at lokal jord og skilletrafo er den optimale løsningen.

 

Jeg vil hevde den eneste, men det er det visst noe diskusjon om?

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...