Jump to content

Finurlige strømproblemer - landstrøm


bliss X

Recommended Posts

Ole Petter.

Jeg har vært i kontakt med dsb ang saken.

 

Følgende spørsmål ble stilt:

 

Spørsmål: Gjelder fremstillingen i elsikkerhet nr. 66 også for fritidsbåt?

Svar: Ja, det gjelder også for fritidsbåt.

 

Spørsmål: Er det problematisk å utferdige en samsvarserklæring på lokalt jordplan?

Svar: Nei, ikke så lenge man følger det som står skrevet i elsikkerhet nr. 66 og tar hensyn til at formålet med jording er å hindre at farlige potensialforskjeller kan oppstå.

 

 

Så har jeg et spørsmål til deg:

Hvordan kan du holde kurs om dette når du i tråden om landstrøm i fullt alvor påstod hvilket kaos lokalt jordplan ville føre til og at det ville føre til farlige jordstrømmer på kryss og tvers i havna? Det er en teknisk umulighet og på meg virker det som om du ikke har den faglige kompetansen som er nødvendig for å kunne si noe fornuftig om dette.

Edited by Lotus
Link to post
Mener du at hvis det oppstår en misforståelse mellom båteiere og DSB at båtplassens lesere er best tjent med å ikke få saken avklart?

Står vel relativt klart hva jeg mener, at BP's medlemmer må kunne gis et svar på disse spørsmålene som er mulig å forstå. Ditt siste innlegg er nok et bidrag på det motsatte. Fatter ikke at det går an å gjøre dette så tåkelagt og komplisert. :smiley:

 

Til det siste innlegget fra Lotus. Samme som jeg skrev tidligere, det Ole Petter skriver er beviselig feil, se innlegg 39 her.

 

Nok en gang, jeg gir meg ende over av denne diskusjonen, det begynner å nærme seg en skandale. :nonod:

Link to post

jeg er veldig spent på hva dsb kommer med nå av skriv. jeg synes ikke kommentaren i elskriv 66 er holdbar i forhold til deres egne målsetninger. Blant annet, med sitat fra dsb`s hjemmeside

Alle har et selvstendig ansvar for å bidra til å skape et robust samfunn. DSB sin oppgave er å se til at alle tar dette ansvaret og legge til rette for best mulig samspill.

 

Samspill????

Link to post

Jeg stiller fremdeles spørsmålstegn ved hva DSB har svart på i 2005 Ingar, for tidligere i tråden du henviser til skriver du at du har sendt en forespørsel til DSB om propellakselen kan benyttes som dynaplate.

 

For meg ser det ut som om DSB har svart på hvilke krav det stilles til en dynaplate og ikke tatt noen stilling til om spørsmålet gjelder fritidsbåt eller yrkesbåt.

 

DSB burde i alle fall få muligheten til å avklare eventuelle misforståelser hvis spørsmålet har vært noe uklart for dem.

 

Hvis du mener jeg tåkelegger så beklager jeg dette, men jeg spør i alle fall DSB konkret på det jeg lurer på og da kan jeg bare formidle svaret jeg får. Det er jo flere lesere av Båtplassen som har ringt og spurt DSB, og så vidt jeg skjønner har alle utenom Lotus fått det samme svaret som har fått opptil flere ganger over en relativt lang periode.

 

Men nå er det langhelg uten internett.

God tur alle som skal ut med båtene sine.

Link to post

Ole Petter!

Still deg selv følgende spørsmål:

Blir en båts jordingssystem mer eller mindre farlig om den omregistreres fra fritidsbåt til yrkesbåt og vice verca?

 

Neste spørsmål å stille er følgende: Er dsb landets øverste el-myndighet?

 

Og til sist: Nå når dsb overtar ansvaret også for fritidsbåtene, blir jordingsplata da plutselig sikrere og mer lovlig enn den var for et øyeblikk siden?

 

 

Noen her på baatplassen vil kanskje hevde at om de omregistrerr båten sin fra det ene til det andre, så betyr det ikke at båtens elanlegg plutselig blir farligere enn før. Er båten en yrkesbåt for så å bli registret som fritidsbåt, blir den ikke en dødsfelle, for det som er bra nok for en yrkesbåt er vel minst like bra for en fritidsbåt. Hva har du å si til dem som måtte mene noe slikt?

Link to post

Når det gjelder yrkesfartøy så er det i henhold til den informasjonen jeg har mottatt fra DSB skipselektrikere med installasjonsrett som først og fremst stiller seg kritisk til løsningen og har gitt DSB tilbakemeldinger på dette.

 

Jeg har med kun et tilfelle kontrollmålt et skip som har hatt lokal jord uten skilletrafo, og dette var den første fregatten marinen fikk fra det Spanske militærverftet i 2007. (F310 Fritjof Nansen). Hvis du har andre eksempler på yrkesbåter som har lokal jord uten skilletrafo så tips meg gjerne om hvilke skip dette gjelder.

 

Det kan godt være at jeg har gått glipp av noe her, men jeg har spurt alle nybygg jeg har besøkt om hvordan jordingen er arrangert.

Link to post

Ole Petter, takk for svar.

 

Du sitter utvilsomt på en unik kompetanse på tærings- og jordingsproblematikk, og JEG synes i alle fall det er beundringsverdig at du deler så mye av denne kunnskapen med oss her på forumet.

 

Jeg må dog ytre min skepsis (på generelt grunnlag) at virksomheter med så kommersielle interesser skal drive opplæring av DSB. Har virkelig ikke Sjøfartsdirektoratet (som betjener verdens kanskje vanskeligste men beste maritime miljøer) og våre mange kompetente forskningsmiljøer, kompetanse som kan tilføres og utnyttes av DSB? Vil DSB utarbeide veloverveide, objektive vurderinger og forskrifter med kunnskap tilført av en virksomhet farget av egne produkter og løsninger?

Bra at du kan bidra til et kunnskapsløft i DSB Ole Petter, men jeg håper inderlig at andre kompetanseytere bidrar for et balansert kunnskapsnivå hos DSB.

 

Ingar, synes ikke du skal klassifisere disse "jordings"trådene som en skam for forumet. Som mange har sagt om andre tråder, det er frivillig å lese og delta i disse. Jeg vet etter flere kontakter med DSB at de følger med på disse trådene. Tror de er en vesentlig årsak til at DSB nå også kommer med en uvanlig rask uttalelse. Hvis så, har da virkelig diskusjonene på Baatplassen bidratt i positiv retning.

 

Skulle vært artig å vite hvilke kompetanseytere DSB har benyttet for en eventuell revidert vurdering av uttalelsen i 66. De sitter jo åpenbart ikke på tilfredstillende kompetanse selv (for den kompetansen skal de få av bl.a. Ole Petter til høsten).

Link to post

Aquarius, synes du ikke det høres merkelig ut folkene hos den øverste myndighet for elsikkerhet og forebyggyng som i egenskap av premissleverandør til elbransjen ikke skulle ha de nødvendige kunnskaper og derfor har gått til en person i et lite firma i Rogaland og bedt denne personen om å lære dem opp? En person som i følge lokalavisa for Stavanger er uten annen formell utdanning enn bilelektro fra yrkesskolen?

 

Jeg synes det høres meget rart ut at det står så dårlig til med ingeniørene hos dsb at de må gå på kurs hos et knøttefirma i Stavanger for å skolere seg. Et firma som har partsinteresse av hva som vedtas og ikke vedtas. Skulle dette stemme, må det stå meget dårlig til hos dsb.

 

Hva med forskningsmiljøene ved universitetene? Hva med miljøene hos de store oljeselskapene? Tæringsproblematikk her koster milliarder og jeg antar at de er særdeles oppdatert på området da det går direkte på inntjeningen. Hva med miljøer i utlandet? Allikevel velger de altså et knøttfirma fra Stavanger til lære dem opp. Firmaet er ikke engang på dsb's listen over elinstallasjonsfirmaer med installasjonsrett for den maritime bransjen.

 

Jeg mener at det er noe her som er fryktelig galt. Etter Ole Petters ville påstander om hvilket kaos jordstrømmer fra lokale jordplan på kryss og tvers i båthavna ville føre til, mener jeg det skorter voldsomt på grunnleggende el-lære. Når så dsb velger å bruke denne mannen til opplæring av sine ingeniører samtidig som Ole Petter, i egenskap av privat næringsdrivende på området, har særinteresser for hva som bør tillates eller ikke, ja da er noe fryktelig galt et eller annet sted. Dette kan ikke stemme. Og stemmer det ja da er det nå i alle fall helt sikkert at noe er galt et sted.

Link to post
De sitter jo åpenbart ikke på tilfredstillende kompetanse selv (for den kompetansen skal de få av bl.a. Ole Petter til høsten).

 

Å huttetu. For å være helt ærlig tror jeg ikke de reiser hjem særlig mer kompetente enn de var før dette "kurset".

Link to post

Betyr dette at dsb ikke kommer med sin avklaring før til høsten, etter at de har deltatt i dette kurset til Ole Petter? Jeg hadde et håp om at de ville komme med en uttalelse i mai, som det ble hevdet tidligere i denne tråden? :headbang:

Link to post

med all respekt . det er vel hevet over enhver tvil at ole p sitter inne med kansje mest kunnskap ang elekto her på bp..

sier ikke han har rett i alt , for det aner jeg ikke , men nedrakking av kunskapsnivået til ole p synes jeg blir feil. bla bla.-

Link to post

Men Ole Petters nedrakking av kunnskapsnivået til dsb synes du kanskje er helt greit?

Er det f.eks hevet over enhver tvil at dsb's ingeniører kan så lite at Ole Petter må lære de opp?

 

Ole Petter har sagt at han har pratet med dsb og at de vil komme med en avklaring om 14 dager ang lokalt jordplan. Det var for snart en uke siden. Hva tror du Hifo? Bør dsb først ta kurset hos Ole Petter til høsten før de tar viktige avgjørelser, eller bør de bare ta en avgjørelse nå og så delta på opplæring hos Ole Petter til høsten?

Edited by Lotus
Link to post

Problemet med landstrøm og tæring gjelder 220 V utstyr som har jordforbindelse til motor. Maritime ladere er dobb.isolert, så da gjenstår bare v.v.tanken (i alle fall ombord hos meg). Det må være mulig å produsere dobb.isolert v.v.tank. Det kan vel ikke være uoverkommelig prismessig heller. I så fall bør alle med "bare" v.v.tank tilknyttet motor, ha et ikke-problem i f.h.t. landstrøm.

Link to post
. Hva tror du Hifo? Bør dsb først ta kurset hos Ole Petter til høsten før de tar viktige avgjørelser, eller bør de bare ta en avgjørelse nå og så delta på opplæring hos Ole Petter til høsten?

DET vet du jeg ikke har peiling på.. meget mulig dine antagelser er korrekte . så antagelig burde jeg holde kjeft. men det er bare det at jeg registrerer en generell nedrakking fra flere, om ole p kunnskaper innen elektro...

Link to post
DET vet du jeg ikke har peiling på.. meget mulig dine antagelser er korrekte . så antagelig burde jeg holde kjeft. men det er bare det at jeg registrerer en generell nedrakking fra flere, om ole p kunnskaper innen elektro...

Å etterlyse klare svar og forklaringer på problemer og påstander som fremsettes av en som vil være ekspert på området, er ikke det samme som nedrakking. Temaet er engasjerende også for oss ikke-spesialister, så det er viktig med forståelig informasjon, noe ikke Ole Petter etter min mening alltid klarer.

Link to post

Joda Lotus, mildt sagt merkelig - om påstanden kan tolkes som den er skrevet.

 

Men nå ser det ut til at DSB kommer med en uttalelse FØR de skal på kurs, så de har nok et greit grunnlag for å kunne uttale seg om dette (tipper det er en presisering på gang).

Link to post

Jeg synes du går over streken når du insinuerer at jeg snakker nedrakkende om DSB Lotus.

For berørte bransjer har dette vært et spørsmål lenge og det er fint at DSB som kontrollmyndighet går i dialog for å få en avklaring og presisering.

 

Hittil har jeg ikke lyktes med å finne et eneste firma som vil gjøre jobben og skrive ut en samsvarserklæring, og da har vi etter min mening ikke noen fungerende løsning for hvermansen.

En presisering fra DSB vil gjøre det enklere å arbeide videre med disse spørsmålene uansett hva konklusjonen blir.

 

Utfordringen frem til i dag er at DSB har kommet med tre klare uttalelser.

1. DSB er ikke kontrollmyndighet for fritidsbåt og derfor var aldri fritidsbåt i tankene da teksten i El-sikkerhetssriv 66 ble forfattet.

2. Det har kommet inn noen nye innspill fra bransjen som de må ta stilling til i sakens anledning før de kommer med en tilleggsinfo.

3. Det er ikke tillatt med dobbelhjemling av forskrifter, og så lenge det er sjøfartsdirektoratet som formelt er kontrollmyndighet for fritidsbåt, har ikke DSB lov til å lage forskrifter for fritidsbåt.

 

Da er det kanskje på tide å diskutere himmel og helvete, for hva har dere luringer gjort for å få løsningen med lokal jord innført som en godkjent løsning?

 

Det er Sjøfartsdirektoratet som er kontrollmyndighet for fritidsbåt, og de sier klart at de ikke kan godkjenne noe som ikke er beskrevet i byggestandardene. Sjøfartsdirektoratet kan rådfører seg noe de også gjør, men de kan ikke endre standardene. (Det er så vidt jeg vet Eivind Amble som representerer Norge i TC 188 hvor slike saker eventuelt må legges frem som høringsforslag).

:rolleyes:

Link to post

Ole Petter. Jeg insinuerer ikke. Jeg sier tvert i mot klart og tydelig at du rakker ned på kunnskapsnivået til dsb.

Hvordan rakker du ned på kunnskapsnivået til dsb? Jo du insinuerer at de ikke vet hva de har gjort ved å tillate lokalt jordplan. Det har du gjentatt en del ganger nå i forskjellige strenger.

 

Videre insinuerer du at de er kunnskapsløse ved å opplyse alt og alle om at de skal på kurs hos deg til høsten for å lære de kjekke tingene vi diskuterer. Dermed insinuerer du igjen at ingeniørene hos dsb er kunnskapsløse. Du rakker ned på dem med andre ord.

 

Har det noensinne slått deg at det kanskje er du som er kunnskapsløs og ikke forstår det grunnleggende med lokalt jordplan? Det kan virke slik å dømme etter de skrekkscenarioene du tegnet av strømmer på ville veier i båthavner der mange båter brukte lokalt jordplan.

 

Ole Petter. Senest i dag fikk jeg på ny bekreftet fra dsb at lokalt jordplan også gjelder for fritidsbåter.

Ad lovligheten: Hvis dsb sier det er lovlig og sikkert i en yrkesbåt, blir det vel ikke mindre sikkert hvis den samme båten registeres som fritidsbåt? Det har intet med dobbelthjemligng av forskrifter å gjøre, har det vel?

 

Og du? Jeg synes du skal flagge brukeridenten din som leverandør. La det komme klart frem at dine synspunkter er synspunktene til Electromarine AS. Av alle batplassens medlemmer med leverandørstatus, er vel du den som er mest farget av hva du som leverandør av tjenester driver med og at det ikke er en umulighet at du kan ha særinteresser av sakens utfall som ikke nødvendigvis samsvarer med den enkelte båteiers ønske om sikre løsninger som fortrinnsvis skal være enkle løsninger. For blir løsningene så enkle og oversiktlige at Hvermansen kan ha oversikt, trenger jo ikke Hvermansen en hjelper som gjerne vil være ekspert på disse tingene? Og for å si det i klartekst: Nå insinuerer jeg at du kanskje kan ha vikarierende motiver i din voldsomme motstand mot lokalt jordplan.

 

Det er ingen tvil om at når lokalt jordplan opprettholdes som et godkjent alternativ etter forskriftene og dsb overtar kontrollmyndigheten for fritidsflåten, vil tæringsproblematikken dette som en stein for hver eneste båt som installerer lokalt jordplan. Uten tæringsproblematikken fra landstrømsjord som en trollet fra helvete, vil det helt klart føre til at firmaer som lever av å rette tæringsproblematikk i forbindelse med landstrøm vil få betydelig mindre antall oppdrag.

 

Tenk deg følgende: Alle båtbyggere monterer en 900 kroners dynaplate under hver eneste fritidsbåt som produseres og landjord brukes aldri mer. Ha det bra ditt stygge tæringstroll. Du er historie. Guds gave til fritidsbåtfolket forkledd som en ingeniør hos dsb :smiley: Hvis da ikke fanden ligger på lur et sted....

Edited by Lotus
Link to post
Jeg må dog ytre min skepsis (på generelt grunnlag) at virksomheter med så kommersielle interesser skal drive opplæring av DSB. ...... de sitter jo åpenbart ikke på tilfredstillende kompetanse selv (for den kompetansen skal de få av bl.a. Ole Petter til høsten).

Å hevde at DSB`s ingeniører har så dårlige kunnskaper at de må på kurs hos Ole Petter, er en grov undervurdering av DSB. Det DSB - og andre tilsynsmyndigheter gjør - er å orientere seg om tekniske løsninger som er på markedet. Dette er ikke noe nytt, men har foregått alle de år jeg har vært i bransjen. Det som er nytt i denne sammenheng, er å fremstille DSB`s ingeniører som rene undermålere. Skal DSB ha den kompetanse som kreves, må de holde seg oppdatert og til enhver tid vite hvilket utstyr som brukes på markedet. Et orienteringsmøte hos Ole Petter er nok bare en liten brikke i et stort puslespill hos DSB, og bør ikke oppfattes som voksenopplæring av DSB.

En ting som imidlertid bør vurderes her på BP, er om eventuelle produkt-interesser burde fremkomme i signaturen i innlegg. Det ville etter min mening være en meget stor fordel om vi som lesere gis anledning til å vurdere et innlegg på grunnlag av produkttilhørighet. Det sies at den vanligste måten leserinnlegg i avisen blir lest på, er følgende: Først leser man overskriften, deretter navn / tittel / stilling, og til slutt teksten. Å vite hva en person mener om et bestemt tema er for så vidt OK. Å også vite hvorfor vedkommende mener det, er mye mer interessant.

Link to post

Helt riktig Dreamer, det er snakk om kurs i noe litt på siden av de oppgavene DSB har med hensyn til El-sikkerhet men som har relevans for det de driver med generelt.

 

At Lotus ønsker å fremstille det jeg kan bidra med som negativt er ikke uventet men allikevel skuffende. (Kanskje også litt avslørende).

 

Denne saken handler tross alt om lovligheten av en løsning som det kreves dokumentasjon for, -En dokumentasjon som ingen tilsynelatende klarer å fremskaffe.

 

I fme vises det til tekniske normer som oppfyller forskriftens juridiske funksjonskrav. Videre står det at andre løsninger kan benyttes hvis det kan dokumenteres at tilsvarende sikkerhetsnivå er oppfulgt.

 

Hvis man har en genuin interesse for å gjøre løsningen tilgjengelig for fritidsbåteiere må man gjøre noe, og ikke bare snakke.

Link to post
Tenk deg følgende: Alle båtbyggere monterer en 900 kroners dynaplate under hver eneste fritidsbåt som produseres og landjord brukes aldri mer.

 

Krever ikke lokalt jordplan at en også bruker skilletrafo ?

 

/Øystein

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...