Jump to content

Finurlige strømproblemer - landstrøm


bliss X

Recommended Posts

Hermansen, du må lese litt nøyere i denne strengen. Forutsetningen for diskusjonen er at dsb har godkjent lokal jordingsplate som fullgod og forskriftsmessig godkjent jording.

 

Ole Petter, du fornekter deg ikke. Du har skrevet innlegg på innlegg om hvor farlig lokalt jordplan er og alt kaoset som ville oppstå. Du er en skikkelig mørkemann. Heldigvis stemte intet av hva du sa. Det hele bunnet ut i manglende forstålese av grunnleggende el-lære. Heldigvis har du ikke gjentatt den biten. Du forstod antagelig selv at hva jeg forklarte stemte på en prikk.

 

Du fortsetter imidlertid dine negative bidrag ved å være båtplassens desidert største paragrafrytter. Slikt paragrafrytteri kunne til nød aksepteres hvis det var hold i det du sier, men dessverre - det er det jo heller ikke. Faktum i saken er at dsb i Elsikkerhet nr. 66 har godkjent lokalt jordplan som en forskriftsmessig løsning som også gjelder i fritidsbåt. Både Verlo og de andre er klinkende klare på at dette er gjeldende inntil det eventuelt skulle bli erstattet av noe annet. Til nå har så ikke skjedd. De er videre klinkende klare på at lokalt jordplan i like stor grad gjelder i fritidsbåter som båter med en annen registrering. Det er de også klinkende klare på. Du kan ringe og spørre i enhet for elektriske anlegg i gruppe Forebygging og Elsikkerhet. Du vil få samme svar av dem alle. Slutt med løgnene dine! Du vet antagelig godt at det du sier er feil, men du har rotet deg så godt inn i dette at du aldri vil finne på å innrømme at dsb faktisk sier noe annet enn deg. Ring til verlo og spør: "Gjelder det dere skriver inntil dere eventuelt skriver noe annet?" Svaret er selvfølgelig ja!! For hva hadde et nei betydd? At man kan se bort fra de ting dsb skriver? En umulighet!!

 

Så hva har vi nå? Jo vi har en fyr som har måttet gå tilbake på alle sine påstander om hvilket kaos lokalt jordplan ville medføre av jordstrømmer i båthavna og som nå rir paragrafer alt remmer og tøy kan holde. Da har jeg en opplysning til deg: Du kan ri så fort du bare vil. Det hjelper lite når du rir i feil retning. Da fjerner du deg bare lenger og lenger fra målet.

 

I går hadde jeg en prat med en elektriker i båthavna. Jeg spurte litt om dette med samsvarserklæring og lokalt jordplan. Han gjentok det de andre har sagt før ham at samsvarserklæring var intet problem. Han gikk litt lenger og sa at det ikke engang var nødvendig med en samsvarserklæring. Det hold lenge å vise til dsb's skriv rundt det faktum at lokalt jordplan er en godkjent løsning i følge landets øverste el-myndighet.

 

Jeg synes du nå skal slutte å påstå usannheter. Riktignok har du sluttet å fortelle usannheter om selve det lokale jordplanets virkemåte, men du må også slutte med å fortelle usannheter om hvilke regler og paragrafer som gjelder. Når dsb sier at lokalt jordplan er godkjent og gjelder til det blir sagt noe annet, ja så gjelder dette til det blir sagt noe annet. Hvem er du som alltid vet bedre? Du visste jo bedre med virkemåten til lokalt jordplan, men feilet på grunnleggende el-lære. Nå feiler du snart på grunnleggende juss. Ta en telefon til dsb en gang til. Få bekreftet at lokalt jordplan er gjeldende. Hør dem fortelle at en samsvarserklæring ikke er noe som helst problem forutsatt at man kobler jordplanet i overenstemmelse med det som er sagt og at hensikten med jording er å hindre farlige potensialforskjeller.

 

Så alt i alt? Du bør ikke være et sekund i tvil om at jeg ser på deg som den desidert mest negative bidragsyteren på baatplassen. En paragrafrytter og en mørkemann som savner sidestykke her på forumet. Og når både paragrafrytteriet og den tekniske fremstillingen av lokalt jordplan beviselig er feil, blir dette fryktelig ille. Så ta en alvorsprat med Verlo og lær at alle regler som dsb sender ut gjelder inntil noe annet er sagt. Og vi vet hva de har sagt. Kanskje de vil si noe annet i fremtiden eller kanskje de bare vil presisere det de allerede har sagt. Vel, det vet vi ikke. Det vet ikke engang du.

Edited by Lotus
Link to post
Vi har en elektriker gående her på huset, som for øvrig har jobbet som skipselektriker i 20 år. Jeg spurte ham om han var villig til å skrive ut en samsvarserklæring etter at han hadde montert lokal jordplate på min båt. Svaret var at han ikke kunne se noe som helst i veien for det. Han snakket noe om tabeller på jordingsevne og greier, og sa samtidig at denne løsningen ville gi en glimrende jording.

 

 

Ole Petter har gang på gang sagt at ingen elektriker i verden ville skrive ut samsvarserklæring på lokalt jordplan. Dette er et sitat fra meg selv, fra en annen tråd, skrevet 7. januar.

 

Da er vi to som har fått positivt svar på det samme. Lotus og Hustlern.

Link to post

Pussig det der, jeg snakket også med en elektrikker i havna idag, han driver eget firma.

Driver mye med innstallasjon av bryggestrøm.

Spurte om han hadde skilletrafo i sin egen båt. Nei det var ikke aktuellt, han hadde lokalt jordplan med dynaplate. :giggle:

 

Nå vil jeg gjøre min innstallasjon litt mer etter forskriften.

Jeg har til nå ikke hatt noen vender mellom landjord og sjøjord for bruk de få dagene båten er på land/slipp i året.

Noen som har noen gode tips til en god vender for dette formålet ? Den skal stå ute under takutstikket på akterdekket

ved siden av landstrømsinntaket.

Link to post
Han gikk litt lenger og sa at det ikke engang var nødvendig med en samsvarserklæring. Det hold lenge å vise til dsb's skriv rundt det faktum at lokalt jordplan er en godkjent løsning i følge landets øverste el-myndighet.

 

kanskje han gikk for langt da? Trenger man ikke samsvarserklæringer nå da?

Link to post
Hermansen, du må lese litt nøyere i denne strengen. Forutsetningen for diskusjonen er at dsb har godkjent lokal jordingsplate som fullgod og forskriftsmessig godkjent jording.

 

Har lest denne strengen, men det er veldig mye informasjon. Men det jeg trodde jeg hadde fått med meg var at dersom en skulle ha lokalt jordplan måtte en også ha skilletrafo.

 

Under forutsetning at DSB har godkjent lokalt jordplan, er skilletrafo nødvendig eller ei ? Kan en rett og slett kutte forbindelse til landjord og bare bruke lokal jordingsplate i båten ?

 

/Øystein

Link to post
Kan en rett og slett kutte forbindelse til landjord og bare bruke lokal jordingsplate i båten ?

Ja, hele poenget er at landjordlederen kan kuttes og erstattes med lokal jordingsplate. Lovlig og forskriftsmessig.

 

 

Traust, mulig jeg misforstod. Kanskje han mente at under utfyllingen av samsvarserklæringen var det ikke behov for å ha annet underlag for dokumentasjon enn at utførelsen er gjort ihht dsb's spesifisering i Elsikkerhet nr. 66. For hvis det er slik at elektrikere må utferdige samsvarserklæring for absolutt alt av tiltak som gjøres, var det nok det han mente. Og det kan vel stemme? Den ene dokumenterer at utførelsen er gjort i henhold til beskrivelsen i Elsikkerhet nr. 66, og den andre som er øverste elmyndighet har i samme beskrivelse bekreftet at jording utført i henhold til beskrivelsen er etter forkriftene og godkjent. Hva synes du?

 

Forskriften sier jo at man skal angi betegnelse på normer anvendt, enten helt eller delvis, eller andre tekniske spesifikasjoner som anlegget er basert på i tilfelle normer ikke er anvendt. Da f.eks dsb's tekniske spesifikasjon gitt i Elsikkerhet nr. 66.

Edited by Lotus
Link to post

Veldig enkelt å etablere:

Kjøp den minste dynaplaten hos Maritim. Den er bare ca 10 x 20 cm stor, men har et effektivt areal på 1,1m².

Fest jordledningen fra anlegget ombord til denne jordingsplata og klipp lovlig av landstrømsjordlederen. Anlegget for øvrig er akkurat som før.

 

Du kan lovlig gjøre alt unntatt selve klippingen hvis du da ikke er montør.

 

Edit: nei ikke glemme venderen...

Har anlegget i tillegg mulighet for å være spenningssatt mens båten er ute av vannet, må du i stedet for å klippe landstrømslederen av, heller koble på en bryter. I tillegg må du sette opp et skilt ved siden av bryteren med påskrift om at du har lokal jord og at landstrømsjord må tilkobles ved å vri om bryteren.

Edited by Lotus
Link to post

Kanskje du kan ringe landets øverste el-myndighet og spørre om råd....

Du må jo for all del ikke gjøre noe som bryter med regelverket....

Edited by Lotus
Link to post

:lol::lol::lol:

Jeg får lete opp en egnet bryter selv.

Har vært litt sløv ang. dette.

Lurte bare på om noen hadde sport opp en sexy vender.

Jeg ser for meg en on-on vri-bryter til formålet.

Link to post

Dreamer, jeg er 100% enig med deg. JEG hevder ikke at DSB mangler kunnskaper - jeg vet derimot at de er svært oppegående med både teknisk kunnskap og markedskunnskap. Kommentaren var et litt sarkastisk svar til Ole Petters innlegg.

 

Ole Petter, du har jo gjentatte ganger påstått at løsningen med lokal jording ikke er forsvarlig i forhold til hverken elsikkerhet eller tæring.

Du påstår også at DSB's vurdering er feil og:

 

Utfordringen frem til i dag er at DSB har kommet med tre klare uttalelser.

1. DSB er ikke kontrollmyndighet for fritidsbåt og derfor var aldri fritidsbåt i tankene da teksten i El-sikkerhetssriv 66 ble forfattet.

2. Det har kommet inn noen nye innspill fra bransjen som de må ta stilling til i sakens anledning før de kommer med en tilleggsinfo.

3. Det er ikke tillatt med dobbelhjemling av forskrifter, og så lenge det er sjøfartsdirektoratet som formelt er kontrollmyndighet for fritidsbåt, har ikke DSB lov til å lage forskrifter for fritidsbåt.

 

Dette er jo vitterlig ganske klare påstander at DSB ikke kjenner sitt mandat, og heller ikke har kunnskap om det de uttaler seg om.

 

Nå ser jeg av siste nummer av Elsikkerhet (74) at DSB beskriver ny utgave av NEK410 som gjelder elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer. Om elektriske installasjoner i maritime miljøer over hodet ikke faller inn under DSB's mandat, hvorfor kommenterer de da i det hele tatt dette? Jeg kan ikke (enkelt) finne et ord om dette på Sjøfartsdirektoratets sider (som du mener skal ha ansvar for dette)!

Involverer DSB seg støtt og stadig i temaer de ikke har noe med, eller har du misforstått deres funksjon og mandat?

 

Og nå, som flere er i dialog med installatører som "ikke ser noe problem" med å utstede samsvarserklæring for lokal jording - KAN DERE IKKE VÆRE SÅ SNILLE Å SKAFFE EN KOPI AV DISSE! Er sikker på at Lotus har lyst på et skilletrafo trofè :lol: !

Link to post

Det er nok noen som ønsker å misforstå og vri på det jeg skriver, men jeg kan jo gjøre et forsøk til.

Jeg har for lenge siden sakt at jeg ikke bryr meg om hvorvidt lokalt jordplan uten skilletrafo er tillatt eller ikke, jeg ønsker bare et klart svar.

 

I dette svaret bør også svakhetene være nevnt, vurdert og konkludert på en ordentlig måte. Jeg skjønner jo godt at enkelte på Båtplassen ønsker å ta noen snarveier, men båtbransjen kan ikke drive på slikt når man tross alt skal bli bedre på alt.

 

Med hensyn til det du siterer meg på Aquarius, så er dette svar jeg har fått skriftlig fra DSB etter en formell henvendelse når jeg har forsøkt å avklare saken. (Ikke for min egen del, men for båtbransjen.

 

Saken er den at det har vært noen uklare linjer mellom DSB og Sjøfartsdirektoratet med hensyn til regler etter innføringen av CE merking. Når CE merking ble innført så var det Sjøfartsdirektoratet som fikk oppgaven å være kontrollmyndighet.

 

Men så viser det seg at kontrollmyndigheten opphører når båten er CE merket og satt ut på markedet, for EØS avtalen er en Europeisk økonomisk samarbeidsavtale. Hensikten eller hovedformålet med byggestandardene som båtene skal være i samsvar med når de CE merkes er rett og slett å være et verktøy for å gi produsentene like økonomiske vilkår.

 

Så taper vel også Sjøfartsdirektoratet en sak i Bryssel hvor de mener at de fremdeles kan kontrollere båter som er satt ut i markedet, for karene i Brussel mener at denne formen for kontroll bare kan utøves hvis noe er alvorlig galt.

 

Før dette har DSB fått beskjed fra Sjo om at de ikke kan lage forskrifter for fritidsbåt, for det er Sjøfartsdirektoratet som har denne oppgaven. Begrunnelsen er at det ikke er tillatt med dobbelhjemling av forskrifter.

 

Det er i grove trekk det jeg nevner over som er årsaken til at det har blitt som det er, men nå forsøker man å ordne opp i dette etterslepet.

 

Nå i april skulle DSB og Sjøfartsdirektoratet ha et møte sammen hvor blant annet skulle diskutere forholdet med kontrollmyndighet. Men så har en person hos Sjøfartsdirektoratet dobbelbokket i kalenderen sin og kunne ikke møte.

 

Hovedmålet mitt med det jeg legger ned av arbeid på dette området har fint lite med lokalt jordplan å gjøre, for det handler om å etablere en opplæringsordning i en bransje som trenger det.

 

Nå har nettopp Nav kommet med midler til båtbransjen for å drive opplæring i dette som følge av finanskrisen, men hva F…en nytter det når vi i fire år ikke har fått noe klart svar på hvem som er tilsynsmyndighet som også har med opplæring å gjøre.

 

Jeg tror de færreste av dere er klar over at den dagen en ansatt hos en båtbygger slutter og begynner å jobbe i ettermarkedet, så er det ikke selvsagt at han har lov å repparere den båten han bygget forrige uke. (Han har plutselig ikke kvalifikasjoner lenger fordi en ny kontrollmyndighet stiller andre krav, og dette er et av dilemmaene vi arbeider med).

 

Det er kanskje på tide at enkelte på Båtplassen ser litt ut av vinduet før de deler ut kritikk i øst og vest, - til en bransje som kanskje jobber litt tyngre enn dere som anonymt anbefaler å klippe ledninger, - uten tanke for at 90 % av leserne ikke vet hva og hvor en jordleder befinner seg i båten, - og at det følger et betydelig ansvar med hvis noe skulle gå galt.

 

Til dere som lurer så ville det med stor sannsynlighet være god økonomi for bransjen om det blir tillatt med bare dynaplate, for skilletrafo er i alle fall ikke noen god butikk for bransjen.

Link to post

Ole Petter. Jeg synes du nå blander inn flere utenforstående ting som ikke har noe med finurlige strømproblemer og landstrøm å gjøre.

 

Økonomien i bransjen og opplæringmidler fra NAV til fritidsbåtbyggerbransjen hører ikke hjemme her. Det koker egentlig ned til noe så enkelt som ditt syn på at man tar snarveier hvis man installerer et lokalt jordplan. Det store spørsmålet er om det kan kalles snarvei å installere en godkjent løsning for lokalt jordplan? Hvorfor mener du at folk på baatplassen tar snarveier når de gjør dette?

Link to post
Den ene dokumenterer at utførelsen er gjort i henhold til beskrivelsen i Elsikkerhet nr. 66, og den andre som er øverste elmyndighet har i samme beskrivelse bekreftet at jording utført i henhold til beskrivelsen er etter forkriftene og godkjent. Hva synes du?

 

før diskusjonen startet for halvannet år siden visste jeg ikke hva samsvarserklæring var. Nå vil jeg vil gjerne ha en samsvarerklæring for landstrømmen i båten. Vi får se om jeg får det til med å bare klippe av jordledningen, jeg har allerede fått et nei fra en skipselektriker som jobber utenriks og ikke selger noenting bortsett fra sitt arbeid.

 

jeg tenker jeg skal høre med 2 andre firmaer i distriktet nå fortest mulig så får jeg komme tilbake her i tråden med tilbakemelding. Det er klart om jeg ville blitt glad om løsningen kunne blitt så enkel og elegant som mulig, men landstrømmen vil jeg gjerne ha samsvarserklering på.

 

Vi får se, blir det håpløst kommer vel saksa ned fra hylla. Men er det bare skilletrafo som mangler så de bare montere den da, men ikke uten samsvarserklering. Så får vi se om noen vil skrive noe slikt til meg uansett løsning. Jeg har jo gjort så mye selv, som å sette på plass landstrømsterminalen, jordplate, lader, batterier og 12V forbrukstrøm. Kan en samsvarserklering bare gjelde for 220 volt, eller må den gjelde for hele det elektriske anlegget ombord?

Link to post
:lol::lol::lol:

Jeg får lete opp en egnet bryter selv.

Har vært litt sløv ang. dette.

Lurte bare på om noen hadde sport opp en sexy vender.

Jeg ser for meg en on-on vri-bryter til formålet.

 

Har en vender i landstrøminntaket, ser ut som en sikring/jordfeilbryter og er av samme størrelse, står på samme rekka som sikring/jordfeilbryter.

Er den vippet opp har jeg landstrømjord, vippet ned har jeg lokal jord. Enkelt og greit.

Mener Ladac har denne...

 

Skal ta et bilde neste gang jeg er i båten.

Edited by Johannes
Link to post

:flag::flag: Kjøp komplett skilletrafo, eller en "Zinksaver" fra Seatronic.

En annen løsning er å sørge for god lading vha egen laderegulator

når du kjører, så slipper du landstrøm.

En tredje mulighet er å bruke solceller.

Link to post
Nå vil jeg vil gjerne ha en samsvarerklæring for landstrømmen i båten. Vi får se om jeg får det til med å bare klippe av jordledningen, jeg har allerede fått et nei fra en skipselektriker som jobber utenriks og ikke selger noenting bortsett fra sitt arbeid.

 

jeg tenker jeg skal høre med 2 andre firmaer i distriktet nå fortest mulig så får jeg komme tilbake her i tråden med tilbakemelding. Det er klart om jeg ville blitt glad om løsningen kunne blitt så enkel og elegant som mulig, men landstrømmen vil jeg gjerne ha samsvarserklering på.

Må du ha det da?

 

Her er det som er skrevet i forskiften:

 

Forskrift om maritime elektriske anlegg.

 

§ 6. Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon

 

Før anlegg tas i bruk og etter hver endring, skal reder sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens sikkerhetskrav.

 

Enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede erklæring til reder om samsvar med sikkerhetskravene i denne forskrift.

 

Som underlag for slik erklæring skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav.

 

Dokumentasjonen skal utformes i henhold til gjeldende IEC-normer, eller norske normer.

 

Det må foreligge en oversikt over anvendte normer, eventuelt en detaljert beskrivelse av løsninger som er valgt for å oppfylle forskriftens krav når normer ikke er anvendt.

 

Dersom det er nødvendig å ta spesielle forholdsregler i anlegget for å oppfylle kravene om elektromagnetisk kompatibilitet, skal den som prosjekterer eller utfører anlegget utarbeide instruksjon for bruk og vedlikehold av disse tiltakene. Slik instruksjon skal være lett tilgjengelig om bord.

 

Reder skal sørge for at det forefinnes erklæring om samsvar om bord.

 

Erklæring om samsvar må minst inneholde følgende: - Navn og adresse til den/de ansvarlige for prosjektering, utførelse eller endring av anlegget,

- identifikasjon av anlegget,

- betegnelse på normer anvendt helt eller delvis, eller andre tekniske spesifikasjoner som anlegget er basert på i tilfelle normer ikke er anvendt,

- forsikring om at anlegget oppfyller kravene til sikkerhet i denne forskriften,

- underskrift av den/de ansvarlige for prosjektering, utførelse eller endring av anlegget og

- dato for erklæringen.

 

 

For elektriske anlegg i Ex-områder gjelder spesielle dokumentasjonskrav, jf. § 20.

 

Denne paragrafen gjelder ikke fritidsfartøy.

Edited by Nemo
Link to post

I løpet av et par år vil flere og flere gjestehavner og marinaer stille krav til oss båteiere om dokumentasjon for at vi har et "godkjent 220V" anlegg om bord før vi får lov til å kople oss til (er vel allerede innført i et par Oslohavner, blir bl.a. innført i Tbg. gjestehavn i sommer). Og så er vel problemet at man er litt (eller mye....) uenig om hva som faktisk er lov og ikke. Var selv på "utkikk" etter instalatør att. montering av lokalt Jordplan, men ingen jeg snakket med ville lage noe papir/erklæring på denne typen anlegg. Det eneste de kunne montere/godkjenne var skilletrafo. Og derfor valgte jeg denne løsningen, selv om kostanden ble høyere. Men bare i løpet av siste år har faktisk prisen på skilletrafoer blitt halvert, samtidig har antallet tilbydere og modeller økt betydelig.

Link to post

Hei Nemo.

At denne paragraf i fme ikke gjelder for fritidsbåt betyr ikke at det ikke stilles noe krav til fritidsbåt. Du er for øvrig ikke den eneste som har nevnt dette eller noe i samme retning, og derfor spurte jeg DSB om hjelp i denne saken for lenge siden. (Det var i forbindelse med uklarhet rundt om en marinaeier kan kreve å få se en samsvarserklæring på en båt som et ledd i oppfølgingen av tilsynsansvaret).

 

Som du også ser ut av svaret jeg fikk så nevnes også her at det er Sjøfartsdirektoratet som er kontrollmyndighet for fritidsbåt. Hvis du har fulgt med på hva jeg har skrevet tidligere om dobbelthjemling av forskrifter, så skjønner du sikkert også at dette punktet sannsynligvis blir fjernet hvis DSB får overdratt kontrollmyndigheten fra Sjøfartsdirektoratet.

 

Hei og Godt nytt år!

 

Skal forsøke å avklare de påstander som "fremsettes" fra bransjen når det gjelder krav til samsvarserklæring.

 

Det er riktig som elektrikerne sier, § 6 i fme gjelder ikke for fritidsfartøy. Men i veiledningen til denne paragrafen står det en henvisning til forskrift av 14. juni 1996 om fritidsfartøy §§ 4, 5 og 6, fastsatt av Barne- og familiedepartementet.

 

Denne forskriften er å finne på lenken nedenfor dersom mine "klipp og lim inn" ferdigheter er OK.

 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftzsok?...8k&sok=fast

 

Viser her til §§ 4, 5 og 6 samt vedlegg 5.1 og vedlegg 15 mht samsvarserklæring.

 

Denne forskriften er ikke lenger gyldig. Den ble erstattet av forskriften som er "lenket nedenfor" 01.01.2005.

 

Kravene som jeg viser til for "den gamle forskriften" er slik jeg ser det lite endret i den nye.

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/...41220-1820.html

 

Lenkene nedenfor er vel med på å underbygge dette.

 

http://www.toll.no/templates_TAD/CircularL...;epslanguage=NO

(ikke lenger gyldig, men skrivet viser likevel til den gamle fritidsbåtforskriften som krever samsvarserklæring)

 

http://www.norboat.no/index.php?page_id=64...;article_id=596

 

 

 

Alt dette kan vel kortere sies ved at alle krav når det gjelder fritidsfartøy nå forvaltes av Sjøfartsdirektoratet gjennom den nye fritidsbåtforskriften. Fritidsbåter er ikke lenger omfattet av fme, men kravet om samsvarserklæring er ikke mindre av den grunn.

 

 

Er det noe som er uklart kan du bare slå på tråden. Vi kan ta en prat om temaet!

Link to post

Den første linken virker ikke. De andre kan jeg ikke se har noen relevans over hode.

Hvis du i motsatt fall skulle mene noe annet, vennligst angi paragraf nr. og underniummeret du mener skal gjelde for 230V anlegg i båt.

Hvis du ikke klarer å angi noe konkret, antar jeg at det bare er nytt paragrafrytteri fra din side.

Edited by Lotus
Link to post
Har en vender i landstrøminntaket, ser ut som en sikring/jordfeilbryter og er av samme størrelse, står på samme rekka som sikring/jordfeilbryter.

Er den vippet opp har jeg landstrømjord, vippet ned har jeg lokal jord. Enkelt og greit.

 

Er det nødvendig (krav) til at man har en egen bryter for å veksle mellom dynaplate-jord og landstrømjord? Kan ikke dette være en minst like god løsning:

 

* Landstrømkabel hvor jordledningen er bortkoplet i støpslet

* Kabelen er i begge ender merket med at jordforbindelsen er bortkoplet og "må kun tilkoples båt med lokalt jordplan og når denne er sjøsatt"

 

Ser for meg at det er lett å glemme og bruke vendebryteren, særlig om denne er i sikringsboksen (som ofte kan være plasser ute av syne). I tillegg kan en bryter bli deffekt og ikke fungere i henhold til sin hensikt. Det skal vel ikke store belegget til på kontaktflatene, før jordforbindelsen er såpass svekket at den utgjør en risiko for omgivelsene?

 

Synspunkter?

 

Mvh. BEG

Link to post

Du har tydeligvis problemer med å svare, Ole Petter.

 

Jeg kan godt hjelpe deg. Da kutter vi ut alle utgåtte forskrifter og lover og konsentrerer oss om den eneste gjenværende:

FOR 2004-12-20 nr 1820: Forskrift om produksjon og omsetning av fritidsfartøy mv.

Paragrafrytteren får lete opp noe matnyttig her i stedet for å ri tilfeldige eller utgåtte regler og forskrifter.

Link to post

Høres veldig fornuftig ut. har man gjort det på denne måten, har man jo pr. definisjon ikke klippet vekk landstrømsjord. Og når man ikke har klippet vekk landstrømsjord er det intet krav til merking.

 

Og dynaplaten? Ingen kan nekte deg å ha en dynaplate og ingen kan nekte deg å jorde dynaplaten i motorblokka der landstrømsanleggets jord allerede er jordet i motorblokka/aksel/batteriminus.

 

Det fine med denne måten er at man ikke gjør en eneste endring på eksisterende landstrømsanlegg. Uten endringer, intet krav til merking og bryter.

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...