Jump to content

Finurlige strømproblemer - landstrøm


bliss X

Recommended Posts

Det er jo ikke noe behov for å poste et koblingsdiagram på noe så enkelt som å montere en dynaplate og å klippe en landstrømsleder?

 

For øvrig kan man ha hva man vil at duppeditter ombord, men kan sløyfe skilletrafo.

 

For eks. kan man ta denne installasjonen, klippe vekk landstrømsjord og fjerne skilletrafoen.

Alt er som før, men man slipper plass, vekt og pris på skilletrafoen.

 

230vac_i_baat.png

Link to post
Ladestasjonene er vel i praksis installert i bilen i form av en lader?

Kontakten i veggen er jo en annen sak som de fleste av oss kjenner til prosedyren for å bruke.

Nå er jo i praksis ladestasjonen i båten også installert i båten?

Kontakten i veggen på brygga er jo også en sak som de fleste av oss kjenner til prosedyren for å bruke.

 

Hva er egentlig forskjellen?

I båtverdenen ivrer du for at hver gjestehavn skal sjekke hver båt som skal koble seg til den nevnte kontakt ihht reglene for internkontroll.

Når det plutselig er snakk om en elektrisk bil som vil koble seg til den samme kontakten, holder det å kjenne til prosedyren for å plugge et støpsel inn i veggen?

 

OK. Greit at du mener at samme regler ikke skal gjelde avhengig av hva man plugger inn i den nevnte kontakt, men hvordan skal gjestehavnene sjekke det elektriske anlegget ombord i hundretusener av båter med tilalls hundretusener av gjestehavnanløp? Jeg ser en kjempeutfordring. Du vil kanskje også at den som sjekker skal ha et snev av elektrokompetanse? Gruppe L f.eks?

 

Skal hver båt f.eks ha et bevis på at anlegget er i orden? Hvor lenge skal et slikt bevis være gyldig før det utgår? Hvem skal skrive ut slike bevis? Landstrømsinspeksjonen? Den finnes ikke, men trengs nok å bli opprettet. Eller elektroinstallasjonsfirmaene? Så hvem skal kontroller alle båter i kongeriket periodisk? Hva vil dette koste at enormt byråkrati? Hva vil det koste den enkelte båteier?

 

Hvorfor er det så uproblematisk å koble en bil til stikkontakten, men et helvete av en annen verden å koble båten til den samme stikkontakten? Er det mulig å gjøre alt dette enda vanskeligere på noen måte? Er det flere hindre som er mulig å lage? Sikkert. Og jo flere hindre og problemer, jo gunstigere for deg så lever av dette.

 

Få i avataren din at du ikke er nøytral, men en leverandør som lever av dette !

 

Og ikke glem at dette du nå skisserer ikke har noe med lokalt jordplan å gjøre. Dette er noe du ønsker for alle over alt uansett hva de måtte ha ombord og hvordan anlegget er bygd opp. Det blir nok et mekka for alle som lever av å ta betalt for slike tjenester ja.

Edited by Lotus
Link to post

Nei, alle som er leverandør skal merke dette i avataren. Det er båtplassens reglement.

 

Noen er i gruppe Medlem, slik som du selv. Andre er i gruppe Leverandør. Verre er det ikke.

Edited by Lotus
Link to post

Det er synd å se at det slipper en del personangrep gjennom hos moderator, og at eier av forumet anser diskusjonen som en skandale. Å få klippet jordledningen er sannsynligvis ikke lov å få gjort i henhold til gjeldende regelverk slik jeg har forstått det nå, selv om det er uklart og diskuterbart. Jeg skal komme tilbake med en kort tilbakemelding hvordan min installasjon blir tilslutt, hade bra så lenge.

Link to post

Er det sannsynligvis ikke lov, Traust? Dsb sier i Elsikkerhet nr. 66 at det er lov.

Selv ikke Ole Petter har nektet for dette, han mener bare, slik jeg har forstått det, at man ikke vil kunne få en samsvarserklæring.

 

Still deg følgende spørsmål: Ville dsb angi hvordan dette lovlig kan gjøres for så å si til alle som følger deres installasjonskrav at nei, det er ikke lovlig likevel. I så fall ville det gjøre dsb til et suppråd.

Link to post

Om du virkelig mener at DSB er et supperåd om de skulle komme med en forklaring som ikke passer herr Lotus, så mener jeg du har misforstått DSB sin samfunnsoppgave. Det er jo endringer og tilpassninger som gjør DSB til en viktig medspiller i samfunnet vårt, og når de hører på innspill og tar dette til etterretning så er jo dette et tegn på at DSB fungerer som det skal.

 

Og så skriver du:

Selv ikke Ole Petter har nektet for dette, han mener bare, slik jeg har forstått det, at man ikke vil kunne få en samsvarserklæring.

 

Hvis du hadde lest hva jeg skriver Lotus og ikke lagt til det du selv mener jeg skriver, så hadde du også klart å forstå hva jeg har skrevet.

 

Jeg har hatt en ganske lang dialog med DSB om denne saken og andre saker og forstått det slik at lokalt jordplan uten skilletrafo i fritidsbåt er forbudt inntil det eventuelt blir tillatt etter at saken er gjennomgått på ny i samråd med den kontrollmyndighet som har ansvaret for fritidsbåt i Norge.

 

I tilegg har bransjen for yrkesbåt kommet med noen synspunkter i saken og derfor må disse synspunktene også vurderes i yrkesbåt sammenheng.

 

Det er jo håpløst å si noe i denne saken når du tilsynelatende har alle svarene parat uten å blunke. Når jeg sier at terskelverdiene for farlig strømgjennomgang er et tema, så bagatelliserer du dette.

 

Men disse verdiene er jo allerede beskrevet i en del elektriske standarder, og da med verdier rundt 5 mA og 15 volt. Det er jo slik at når DSB får spørsmål om slike elementer at man forventer å få et svar. Men når svaret da lar seg vente på er jo dette et tegn på at spørsmålet var relevant og at det sjekkes. For det første må kanskje verdiene man har forholdt seg til sjekkes på ny, og så må man samtidig kanskje komme med en forklaring på hvorfor andre standarder bruker andre verdier og hvorfor disse verdiene kanskje er uaktuelle for oss å benytte. Kanskje man til og med lærte noe nytt og ser et behov for å gjøre noen endringer selv.

 

Man kan ikke i dette systemet som DSB befinner seg ta den korte veien som benyttes på Båtplassen av anonyme skribenter og si: Nordamerikansk standart består av bare tullinger og de har ikke greie på hva de snakker om.

 

Det er verken du eller jeg som avgjør saken Lotus, men i motsetning til deg så ønsker ikke jeg å forskuttere hva DSB til slutt kommer frem til.

 

God langelg, nå er vi klar og reiser på hytta.

Link to post

Dsb er intet supperåd. Derfor gjelder alt de sier. Alltid. Det de har sagt gjelder inntil de sier noe annet.

Slik er det alltid. Punktum!

 

De har sagt at lokalt jordplan er godkjent i båt - også fritidsbåt- i henhold til de forutsetninger som er gitt i Elsikkerhet nr. 66. Den saken er ikke diskutabel og forfatteren av nevnte skriv, har bekreftet at skrivet gjelder inntil det blir forfattet noe annet. Jeg har personlig snakket med forfatteren om saken og fått dette bekreftet. Likeså har 2 andre ingeniører i avdeling Forebygging og Elsikkerhet bekreftet det samme. Og det er også bekreftet at samsvarserklæring ikke er noe problem å skrive ut.

 

Det er status nå. I tillegg vurderer dsb om det skal gjøres endringer. En av gangene jeg pratet med DSB presiserte de at det var viktig med en avklaring og at den skulle komme når båtsesongen startet, siden dette var aktuelt for en mengde fritidsbåter.

 

Med andre ord: Vi vet hva status er nå og venter på en eventuell endring av gjeldende status.

Link to post
Det er status nå. I tillegg vurderer dsb om det skal gjøres endringer. En av gangene jeg pratet med Verlo, presiserte han at det var viktig med en avklaring og at den skulle komme når båtsesongen startet, siden dette var aktuelt for en mengde fritidsbåter.

 

 

Med andre ord: Vi vet hva status er nå og venter på en eventuell endring av gjeldende status.

 

Vi har tidligere fått høre at avklaringen skulle komme både i april og mai------nå er vi i juni, og båtsesongen har startet :sailing: Nå er det vel fare for at Verlo&co. snart tar sommerferie, så da vil vel denne diskusjonen leve sitt eget liv på ubestemt tid :cryin::puke::headbang:

Link to post
Jordfeilbryteren slår ikke ut om det går strøm i jordledningen. Men vi vet jo ikke om det går strøm der heller. Skal du komme noe videre må du få oversikt på jord og minuspunktene ombord.

Siden de har plakater på kaien er vel ikke jordledningen helt som den skal derfra og da kan tæring bli ett problem.

 

Jordfeilbryteren slår ut vis det går 30mA mindre/meir i eine fasen kontra den andre

Altså kan det gå opptil 30mA tilbake i jordledningen eller eventuelt ut propellen eller andre deler i båten til "jord"

Link to post
Henter opp denne igjen. Lurer å en ting. Burde båten være jodet i bakken når den står på land med landstrøm om bord?

Når båten står på land, skal den tilkobles "landjord", det vil si fra den stikkontakten du er tilkoblet.

Link to post

Polarn,har du inntakt jord på landstrømskabelen bør det vel være ok. Det beste hadde vel vært om det var jordfeilbryter også. Ombord tror jeg knapt du kan skades, men skulle det oppstå jordfeil ombord og denne ikke ble "oppdaget" av jordleder eller jordfeilbryter så kan du i teorien få overledning ut på f.eks. propellen.

 

Står du godt plantet på bakken med dårlig/ledende fottøy og kommer borti propell med overledning i, kan du få gratis "dansetime".

 

Redigert.Ser at du ikke har med jord i kabelen, da vil nevnte dansetime kunne komme ganske fort. Som sagt tror jeg ikke det er særlig fare ombord, da må du i tilfelle ha 2 apparater med hver sin jordfeil fra hver sin fase. Du kan ikke få særlig strøm fra én fase i et tørt rom uten jordforbindelse. Jordfeilbryter vil bestandig være god sikkerhet.

Edited by Shore
Link to post

Jeg ville brukt jordfeilbryter og event. tatt bort landstrømmen når arbeid rundt ledende gjenstander, som f.eks. propell, skulle utføres. En egenutført jording er ikke nødvendigvis en bra jording.

 

Har du bare en skjøteledning over til båten med tilkoblet et eller annet apparat er det nok ikke så farlig, men har du et anlgg som innebærer jording til motor m.m. ville jeg vært litt forsiktig.

Link to post

Dersom det ikke er jordleder eller kontakt med jordleder i strømuttak, hjelper det ikke med jordfeilbryter i landstrømsentral ombord. Dette er farlig. Dra ut kontakten før du går om bord. Du bør helst kople fra opplegget ditt inntil du har fått koplet til jord.

 

Dersom du har dradd ombord strøm og koplet direkte til et selvisolerende apparat og utenom landstrømsentralen, kan det til nød gå greit, men ikke å anbefale - det er i alle fall ikke etter forskriften.

Link to post
Dersom det ikke er jordleder eller kontakt med jordleder i strømuttak, hjelper det ikke med jordfeilbryter i landstrømsentral ombord. Dette er farlig.

Jordfeilbryters virkemåte. Kan du ut fra denne forklaringen fortelle hvorfor man må ha jordleder for å få jordfeilbryteren il å fungere?

 

Det er snakk om å åvervåke lekkasjestrømmen mot jord, ikke nødvendigvis mot jord i jordledningen som følger kabelen. Med lekkasjestrøm mot jord vil en lekkasjestrøm via propell gjennom kroppen din og til jord si det samme som om lekkasjestrømmen skulle gått via gods og til en tilkoblet jordledning. Ellers ville det vel ikke vært snakk om en lekkasjestrøm eller? Hvor skulle isåfall strømmen lekket og være farlig?

Link to post
Jordfeilbryters virkemåte. Kan du ut fra denne forklaringen fortelle hvorfor man må ha jordleder for å få jordfeilbryteren il å fungere?

 

Det er snakk om å åvervåke lekkasjestrømmen mot jord, ikke nødvendigvis mot jord i jordledningen som følger kabelen. Med lekkasjestrøm mot jord vil en lekkasjestrøm via propell gjennom kroppen din og til jord si det samme som om lekkasjestrømmen skulle gått via gods og til en tilkoblet jordledning. Ellers ville det vel ikke vært snakk om en lekkasjestrøm eller? Hvor skulle isåfall strømmen lekket og være farlig?

Båten står jo på land.

Link to post

Ja det er jo nettopp det som er temaet. Når en båt står på land (stålbåt unntatt) så er jo det tryggeste stedet i verden oppi båten. Spørsmålet var om det måtte separat jording til og det skal det selvsagt ifølge forskriftene. Men... en av de få mulighetene til å gjøre strøm ombord i en landsatt båt farlig er jo via de få gjennomgående ledende objekter som kan føre strøm/overledning fra båt og ut til ledende materie (les våt gressbakke). Og det er så vidt jeg vet propellen. Da er det utelukkende farlig for vedkommende på utsiden av båten. Derfor mitt svar.

 

Jordfeilbryteren fungerer uten at jord er tilkoblet både på land og til sjøs. Er det en forbindelse en av fasene kan lekke til, om det er til jord, til vann eller til en grønn mann i en UFO, så vil jordfeilbryteren reagere på dette og kutte strømmen.

Link to post
Jordfeilbryteren fungerer uten at jord er tilkoblet både på land og til sjøs. Er det en forbindelse en av fasene kan lekke til, om det er til jord, til vann eller til en grønn mann i en UFO, så vil jordfeilbryteren reagere på dette og kutte strømmen.

Bare for å avklare dette slik at ingen kommer til skade eller det som verre er. Jeg er ikke elektrokynding annet en det jeg plukker opp av egeninteresse. Jeg forstår av svaret ditt at du mener alle landstrømanlegg med jordfeilbrytere er sikre og ikke trenger jording, også når båten står på land?

Link to post

Ordet "Jordfeil", hver gang det samme.

Akkurat det er grunnen at det blir misforstått om og om igjen.

 

Den bryter ikke i det hele tatt ved "jordfeil", men hved strømfeil/strøm-"lekkasje".

Og det forutsetter at strømmen kan finne en annen vei tilbake til "produsenten" enn over det samme feilbryteren som strømmen komm inn i huset/båt/m.m.

 

Man skulle skjerpe seg litt med å bruke dette begrepet, da blir det enklere å forstå.

Kanskje man skulle heller bruke en annen internasjonal betegnelse RCD (Residual Current protective Device)

isteden for norsk-amerikansk versjonen Ground Fault Circuit Interrupter.

 

Og jeg er ikke helt enig med deg, Shore.

Stålbåter er elektrisk sett alltid det som er mest sikkert, som på bil.

 

Bare med noe som leder direktere enn andre lederen er det mulig å tvinge feilstrømbryteren til å slå av.

Stålbåten med maks. skrogsjording gir vel derfor en bedre grunnlag for det enn noe kunststoffbåt.

 

Dvs. hvis man får kontakt til en fase (at man står mellom fasene) har man på stålbåt en bedre sjanse for å ikke blir kokt så lenge, enn på kunststoffbåter,

siden kroppen ha en større sjanse for å bli jordet tidligere. :rolleyes:

 

Også ved lynnedslag er stål bedre enn kunststoff, da blir båten flest til et faradays bur. :smiley:

 

Så da, ønsker en fin helg.

 

:seeya:

Jørg

Link to post

Nei, Arnstein. Hvis du ser svaret mitt i innlegg 1093, så ser du at jeg anbefaler å IKKE tilkoble landstrømanlegget hvis man ikke har jord tilkoblet. Kobler man til landstrømanlegget så legger du en eventuell overledning i et eller annet apparat direkte ut på alle ledende overflater, som motorblokk, metalloverflater på varmeovner og PROPELL.

 

Dvs. du fører en evt. overledning ut overalt. Tar du bare med deg en skjøteledning ombord og bruker denne, f.eks til en lampe og en pussemaskin som kanskje til og med er dobbeltisolert vil du ikke kunne skape noen farlig situasjon i det hele tatt. Da vil du ikke engang trenge jordfeilbryter.

 

En jordfeilbryter skal koble ut farlig trøm før den kan skade kroppen din, 30 mA. Dette bygger på elektronikk, som kanskje kan feile? En god jordforbindelse vil sjelden kunne feile så den vil aldri 100 % kunne erstattes. Av alle de mer eller mindre farlige tingene vi omgås med i verden idag vil jeg si at 220 volt ombord i en plast eller trebåt på land selv uten jordleder eller jordfeilbryter, er noe av det tryggeste man omgås. Brann ikke medregnet. :smiley:

Edited by Shore
Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...