Jump to content

Bygging i strandsonen


Concorde

Recommended Posts

Etter mange år både i privat og offentlig virksomhet tror også jeg at de aller fleste prøver å gjøre en ordentlig og professjonell jobb her i landet. Av og til kolliderer egenintersser med lovverket, men en kan ikke av den grunn sette seg ned og rope på rettferdighet så lenge vi bor i et demokrati og flertallets stemmer avgjør. Ønsker en ikke å ha det slik er det rikelig med alternative samfunn her i verden. Personlig har jeg konspirasjonsteroriene fra folk jeg kjenner og her på BP langt opp i halsen, alle politikere som ikke er enige med menigheten er korrupte djevler som bare meler sin egen gamle mor. Kom med håndfaste bevis så kan vi snakkes.

Link to post

Nå er det vel i utgangspunktet ikke en lokalpolitiker som godkjenner, eller ikke, en byggesøknad, men hvis den går til poltisk behandlig så plikter en folkevalgt å fratre hvis det er spørsmål om vedkommendes habilitet i saken.

 

Jeg utelukker ikke at noen og enhver kan være i noen grad subjektiv i en byggesak, men det ligger vel i sakens natur at en sak kan sees fra flere sider. For meg er det nesten også ønskelig da jeg ønsker å ha et regelverk som er klart og tydelig (så godt det lar seg gjøre), men som også kan praktiseres med en viss grad av skjønn, som vel er en subjektiv vurdering(?), slik at det ikke bare blir prinsipp og paragrafrytteri.

 

At korrupsjon er så utbredt i Norge er kun en påstand!

Link to post

vedr begrepet "bærumssosser" brukt negativt

dette må jeg protestere mot .

Det finnest i prinsippet ca 7 hovedtyper av menneskelig natur.

Oppkomlinger med lettjente penger , høyt ego og drittsekk oppførsel

finnes overalt.

Jeg er selv fra vestlandet , har bodd over hele norge ( inkl Stavanger og Bergen) , bor nå i Bærum.

Syntest det f. eks var flere typ 7 ( = dritttsekker ) i begge disse byene. enn jeg har møtt på 12år i Bærum.

 

Nemlig !!!

Link to post

Har hørt at det er forskjell i regelverket, når det gjelder søknad/bruk om du søker om sjøhus eller naust.Er det noen som kjenner til dette.Mener å ha hørt at "lovlig oppsatt" (noe som er en forutsettning)sjøhus, har du andre bruksrettigheter,enn naust.

Link to post
Har hørt at det er forskjell i regelverket, når det gjelder søknad/bruk om du søker om sjøhus eller naust.

 

Selvsagt. For å sette det på spissen, så kan du ikkje søke om naust og så bygge hus oppå.

 

:flag:

Vedr diskusjon om lokalpolitikere og innhabilitet og påvirking, osv. så er det ikkje bere lokalt at slik kan skje.

Det er jo flaks om nokon går igjennom heile livet uten å oppdage ein form for slik urettferdighet.

 

Det finnest eksempler på at store utbyggere får til heile hyttefelter i grensa til private folk, som i årevis har søkt om ein enkel tomtutskilling på egen utmark.

Eg vil ikkje kalle det korupsjon. Men det er slik samfunnet er oppbygd. Den sterkeste vinner alltid :sad:

Og at Pettersand roper om konkrete eksempler er bare tull. Dersom han har den kjenskap han gir utrykk for, om slike prosesser. Så veit han at ingen tør.

For både i voksenlivet og på barneskolen- så terger man ikkje den sterkeste :yesnod:

Link to post
vedr begrepet "bærumssosser" brukt negativt

dette må jeg protestere mot .

er det ikke det de er da? sossene fra bærum altså.. ikke så negativt ment fra min side , men kan jo skrive sossene fra bærum neste gang hvis det hjelper. for de er vel sosser? og fra bærum, ikke?

Link to post
er det ikke det de er da? sossene fra bærum altså.. ikke så negativt ment fra min side , men kan jo skrive sossene fra bærum neste gang hvis det hjelper. for de er vel sosser? og fra bærum, ikke?

Hva så, om de er det?

Link to post

og rorbu...sjøbu... ja sei det. Her blir det vel lokale uttrykk :smiley:

 

Naust er "vær-tett", kan ha porter, har skinnegang/vogn, og er bare til båt. mulig strøm.

Rorbu har vel "naust" nede. ofte innredet som grovkjøkken nede, og har rom oppe. Gjerne innlagt strøm og vann. Kan ligge fleire meter over vann. Gjerne uten krane eller slippvogn.

Rorbu kan også ha godkjent boenhet oppe. Gjerne bare godkjent som fritidsbolig.

Ikkje godkjent som heilårsbolig.

Så kan akkurat identisk bygg være godkjent med heilårsbolig oppe.

Samme byggeskikk uansett. Kun forskjell på byggherres kjennskap til lokal-kommunens praksis.

Sjøhus og sjøbu er vel kanskje ei rorbu uten kommune/fylkesgodkjenning til boenhet. mao lagerfunksjon på loftet.

:seeya:

Link to post
er det ikke det de er da? sossene fra bærum altså.. ikke så negativt ment fra min side , men kan jo skrive sossene fra bærum neste gang hvis det hjelper. for de er vel sosser? og fra bærum, ikke?

 

Hva er det som kjennetegner din forståelse av dette begrepet?

Link to post
og rorbu...sjøbu... ja sei det. Her blir det vel lokale uttrykk :smiley:

 

Rorbu har vel "naust" nede. ofte innredet som grovkjøkken nede, og har rom oppe. Gjerne innlagt strøm og vann. Kan ligge fleire meter over vann. Gjerne uten krane eller slippvogn.

De rorbuer som bygges på sørvestlandet er alle fullt innredet oppe og nede.

Ingen plass til båt nede. De er kun for fritidsovernatting og kan ikke brukes som helårsbolig.

 

Dette er forsåvidt fritidshytter i sjøkanten.

 

Dette er helt akseptert og godkjent av etter kommunenes tolking av bygningloven.

 

Løp og kjøp så¨lenge det varer.

Link to post

Kommentar fra moderator:
Innlegget er satt usynlig da det ikke følger reglene for sitering.
og rorbu...sjøbu... ja sei det. Her blir det vel lokale uttrykk :smiley:

 

Naust er "vær-tett", kan ha porter, har skinnegang/vogn, og er bare til båt. mulig strøm.

Rorbu har vel "naust" nede. ofte innredet som grovkjøkken nede, og har rom oppe. Gjerne innlagt strøm og vann. Kan ligge fleire meter over vann. Gjerne uten krane eller slippvogn.

Rorbu kan også ha godkjent boenhet oppe. Gjerne bare godkjent som fritidsbolig.

Ikkje godkjent som heilårsbolig.

Så kan akkurat identisk bygg være godkjent med heilårsbolig oppe.

Samme byggeskikk uansett. Kun forskjell på byggherres kjennskap til lokal-kommunens praksis.

Sjøhus og sjøbu er vel kanskje ei rorbu uten kommune/fylkesgodkjenning til boenhet. mao lagerfunksjon på loftet.

:seeya:

Du snakker vel om en hytte eller et bolighus, det er riktig, og det har lite med ei rorbu å gjøre.

Tviler på at det noen gang har eksistert rorbuer på Stord eller i Sunnhordland.

Link to post

Her er nok et eksempel på kriminell aktivitet i strandsonen fra bt.no i går:

 

molo169_jpg_617650c.jpg

 

Dyr molo-bot

Utbygger må ut med 220.000 kroner for ulovlig bygging av denne moloen og veien i Fitjar.

 

Sitater:

 

Moloen og veien var det mest alvorlige tiltaket som ble avslørt under «Operasjon strandsone» i Fitjarskjærgården i april i fjor. Veien og moloen var bygget uten nødvendig tillatelse og dispensasjon, ifølge dommen.

 

Moloen er 35 meter lang og veien hele 70 meter. Veien er utført ved hjelp av utfylling i sjø og sprenging av berg i strandlinjen langs en eksisterende vei.

 

Ifølge dommen fra tingretten er det skjerpende at tiltaket er utført i et område som på grunn av sine naturkvaliteter er foreslått vernet.

 

Entreprenøren som utførte arbeidet har akseptert boten på 100.000 kroner og inndraging av gevinst på 300.000 kroner. Grunneieren må også betale erstatning til Fitjar kommune på 15.000 kroner.

 

Jeg har ikke lest hele dommen, men det kan se ut som om lovbryteren har sluppet billig unna om han ikke må tilbakeføre naturen til opprinnelig tilstand.

Link to post
Nå er det vel i utgangspunktet ikke en lokalpolitiker som godkjenner, eller ikke, en byggesøknad, men hvis den går til poltisk behandlig så plikter en folkevalgt å fratre hvis det er spørsmål om vedkommendes habilitet i saken.

Nei, politikeren plikter å be det politiske utvalget vurdere om hun er "ugild til å behandle saken" ("Ugild" er norsk for "inhabil"). Utvalget skal så behandle ugildhetsspørsmålet uten at vedkommende er med på den behandlingen.

Men erfaringsmessig er det flere politikere som ikke erkjenner at de burde ha reist dette spørsmålet før andre påpeker at de er slektninger/oppdragstakere/på annet vis har nær tilknytning til saken.

Link to post

Forskjellen på lobby virksomhet og korupsjon er vell bare strafferammen.

Ska du bygg i strandkanten så er det best å ta det opp med en politiker du kjenne og han må tillhøre det partiet som har flertallet i komunen.

En stor donnasjon til valgkampen er ingen ulempe.

Politikern vil da fremlegge din sak i sitt gruppestyre som da vil trolig hvære positiv i bygningsrådet og han kan å ta opp saken direkte med saksbehanleren på byggesakskontoret som skal følge politiske retningslinjer.

 

DVS det er ikke hvem som helst som har mulighet til å få bygge i strandsonen.

 

Jeg er forøvrig lykkelig eier av en 2etg rorbu i utkanten av Trondheim.

 

De forskjellige områdene i Norge burde ikke ha samme regelverket, synes det er litt forskjell på Lopphavet og Oslofjorden.

Link to post

Strandsyndere trues med fengsel

Ulovlige bygg florerer i strandsonen. Hytte- og huseiere som gjør grove naturinngrep risikerer nå fengselsstraff.

 

Sitater:

 

Når den nye plan- og bygningsloven trer i kraft 1. juli, skjerpes strafferammen for ulovlig bygging i strandsonen. Ved grove inngrep, kan tiltakshavere og entreprenører få fengselsstraff på inntil to år.

 

– Vi vil være på utkikk etter slike saker for å få prøvet straffenivået for domstolene, sier Hans Tore Høviskeland, leder av Økokrims miljøteam.

 

Førstestatsadvokaten har lenge ment at strengere straffer er nødvendig for å få stanset den massive ulovlige utbyggingen langs norskekysten. Til nå har det etter plan- og bygningsloven kun vært anledning til å utstede bøter for ulovligheter.

 

Den uutbygde strandsonen i Sør-Norge, til og med Hordaland, ble i perioden 2000–2007 redusert med hele 5.763 dekar.

 

– Vi er også bekymret for Vestlandet og nordover, hvor vi vet det skjer mye ulovligheter. Det blir ofte sagt at det er mer enn nok å ta av, men det er like viktig å verne naturen og kulturlandskapet i lite utbygde strøk som i pressområder, sier Høviskeland.

 

Det er etter mitt syn på høy tid med strengere straff for denne type kriminalitet da de lovbryterne som til nå har blitt tatt, har sluppet alt for lett unna. Men innskjerpingen i lovverket kommer nok kanskje for sent. Det er bare å se rundt seg i flere pressområder så skjønner man det...

Link to post

Heilt enig. At man skal slippe lettere fra det ved å lage eit ulovlig aneks på 6m2 på sin egen eiendom på sin egen hytte, enn pedofile eller voldtektsmenn er jo tull. Klyng de opp!

Link to post

Ett tankekors. Hadde vi hatt denne tåpelige loven med forbud mot bygging i strandsonen

i tidligere tider hadde vi ikke hatt nesten noen av byene i Norge. Ingen sørlandsbyer og

fine steder som Lyngør, blindleia osv. Hva skjer når missunelsen får styre?. Over 99% av

strandsonen i Norge ligger helt øde,

 

Mvh,

Olesve

Link to post

Over 99% avstrandsonen i Norge ligger helt øde,

Det er godt mulig du har rett, har ikke sjekket. Men når det gjelder de mest befolkede områder østafjells er situasjonen en helt annen enn du beskriver.

Link to post

Det er bare å se rundt seg i flere pressområder så skjønner man det...

 

Jeg må si det er det jeg ser frem til med båtlivet hver sesong, nyte den idylliske og flotte bebyggelsen her på solkysten. Utrolig mange forseggjorte, velholdte og fine eiendommer. Generelt veldig få nye områder som er bygd ut de siste tiår, det som har skjedd er fornying av eksisterende eiendommer. Selv i Blindleia er det masse flott områder tilgjengelig for oss vanlige dødelige.

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...