Jump to content

Bygging i strandsonen


Concorde

Recommended Posts

Men når det gjelder de mest befolkede områder østafjells er situasjonen en helt annen enn du beskriver.

 

Det er helt korrekt og som eksempel så er det i Asker som vel må anses å være nokså urban, kun 50% av kystlinjen som er åpen og tilgjengelig for almenheten.

Totalt så er den norske kystlinjen på 25 148 km + 58 133 km rundt øyene, som gir en total på 83 281 km. For meg så betyr det plass for de aller fleste av oss hadde det ikke vært for alle de områdene som er helt ødelagt av båthavner og båteiere som i tillegg til den plassen skal ha hele den øvrige kyst for seg selv.

Link to post

Hadde det vært opp til mange her på forumet, så hadde vi vel fortsatt hatt piggtrådgjerder, hundegårder, skilt og væpnede vakter her også, slik vi ser det i en del andre land, og slik vi så tendenser til her også på 1950 og -60 tallet.

 

Når rikingene tar seg til rette i strandsonen har de til nå blitt truet med bøter. Det har vist seg å være virkningsløst, nær sakt selvfølgelig. Er det noe rikingene har nok av så er det jo nettopp penger.

Link to post

Hadde det vært opp til mange her på forumet, så hadde vi vel fortsatt hatt piggtrådgjerder, hundegårder, skilt og væpnede vakter her også, slik vi ser det i en del andre land, og slik vi så tendenser til her også på 1950 og -60 tallet.

 

Når rikingene tar seg til rette i strandsonen har de til nå blitt truet med bøter. Det har vist seg å være virkningsløst, nær sakt selvfølgelig. Er det noe rikingene har nok av så er det jo nettopp penger.

 

Dette gjelder vel alle lover og regler hvor man får bøter som straff. Slik at har det nok dessverre bestandig vært. Da er det nok andre virkemidler som må taes i bruk er jeg redd. Hvilke har jeg ingen anelse om. Men nå snakker vi om å endre hele strukturen inne lover og regler, så der melder jeg pass.

 

Mvh

Pjolter

Link to post

Hadde det vært opp til mange her på forumet, .....

 

Siden det er så mange etter ditt syn så kunne det være interessant om du listet dem opp slik at de, eventuelt, kunne ta til motmæle "put the record straight" eller er det bedre å skyte i blinde med skarpt og håpe å treffe noen eller er målet/formålet med ditt innlegg bare å spre "gruff"? Jeg føler meg overhodet ikke truffet av din påstand bare så det er sagt!

Link to post

Hadde det vært opp til mange her på forumet, så hadde vi vel fortsatt hatt piggtrådgjerder, hundegårder, skilt og væpnede vakter her også, slik vi ser det i en del andre land, og slik vi så tendenser til her også på 1950 og -60 tallet.

 

Når rikingene tar seg til rette i strandsonen har de til nå blitt truet med bøter. Det har vist seg å være virkningsløst, nær sakt selvfølgelig. Er det noe rikingene har nok av så er det jo nettopp penger.

Mange av disse rikingene, "nessakongene" og hyttefolkene ønsker seg dette i mange tilfeller tror jeg, kan hvertfall virke slik på mange. Så er enda bra piggtråd ikke er lov lenger. (tror piggtråd ikke lov hvertfall..)

Men om det gjelder "mange her på forumet" skal jeg ikke uttale meg om.

Edited by KenBjork
Link to post

Men ingen snakker om stakkars fattige arvinger...noen som har tenkt på at de fleste at de eiendommene som kristiseres her inne er sannsynligvis arvet. Og med de prisene som er i dag skal det faktisk mye til å holdef de ved like og bruke de nok til å forsvare utgiften til bruken.

Med eiendomsskatt ( idioti spør du meg) og arveavgift ( enda mer høl i hue AF møkk) så er mange tvunget til å selge.

Er ikke sikker på at "nyrike" blir bedre eiere for det store flertall, De gamle repekterte i det minste andre...

Verden er nok litt mindre svart/hvitt en det som kommer frem i denne tråden... Er faktisk ikke slik at alle som har eiendom strandsonen er hyttebaroner eller driter penger....

 

Mvh

Pjolter

Link to post

Er faktisk ikke slik at alle som har eiendom strandsonen er hyttebaroner eller driter penger....

 

Faktum er vel at det kun er et lite mindretall som er/gjør det, men det er ikke noe morsomt å snakke om tilsynelatende så derfor får man en masse sure oppgulp som enkelte her ynder å lire av seg - stakkars! :nonod:

Link to post

Problemet med bygging i strandsonen, slik jeg ser det ,er at det innskrenker allemannsretten. Det er ikke ukjent at det blir satt opp gjerder ved strandeiendommer som går langt ut i sjøen for å stenge allmennheten borte, og likens skilt som roper adgang forbudt. Slike stengsler er nå forbudt.

 

Den ulovlige byggingen i strandsonen kommer i tillegg. Og mange nyhetsoppslag de siste årene viser at denne har vært omfattende. Og det er ikke rart med det latterlig lave straffenivået som har vært. Eiere av strandeiendommer har spekulert i dette siden de tidligere bare fikk en symbolsk bot om de ble tatt. At noen kommer drassende med janteloven og ordet misunnelse fordi noen retter søkelyset mot miljøkriminalitet som ulovlig bygging i strandsonen nettopp er, er ganske vanlig. Janteloven og misunnelsesordet blir tildels flittig brukt av personer med mye penger som liker å ta seg til rette på bekostning av andre, særlig blant de som stemmer Høyre og Frp. Det er i alle fall mitt inntrykk og min erfaring. Men Frp er samtidig veldig opptatt av strenge straffer og at politiet skal ha mye midler til å bekjempe kriminalitet. Så det er lov å håpe at om Frp skulle komme til makten, vil de slå hardt ned på ulovlig bygging i strandsonen og ta de kriminelle som står bak.

Link to post

Det er synd denne nye Bygningsloven som de rødgrønne "kameratene"har innført virker mot sin hensigt.

D.v.s tilgangen/nybygg i standsonen vil bli sterkt redusert noe som fører til et opphetet marked som bare "de rike"har råd til.

Ser frem til den dagen da Siv og Erna sitter bak spakene og sparker ut byråkratisk daukjøtt som sitter og varmer stolene i ymse etater og lager vanskeligheter for folk flest.Den private eiendomsrett har blitt kraftig svekket de siste årene og det må det snues på.

Har problemer med og skjønne flere av dere som er så innbitte motstandere av "det gode liv ved sjøen".

Det er rikelig av plass til alle om forvaltningen hadde vært smidig.

Eks.Mye av kysten og holmer er kupert terreng med bratte skrenter og steirøyser mot sjøen,egentlig ubrukelig av båtfolk og badende.

Bygg slike steder ut til de som er villig til og ta kostnaden,men bevar svaberg og naturskjønne omgivelser for fremtiden.

Forvaltningen virker tilfeldig uten lokale kjennskap til områder som kan foredles til "alles"glede

Link to post

er at det innskrenker allemannsretten. Det er ikke ukjent at det blir satt opp gjerder ved strandeiendommer som går langt ut i sjøen for å stenge allmennheten borte

 

Gjærder kan også være til nytte fordi ofte eies disse "allemanns" områdene av EIN mann, og han er kanskje bonde. Eller naboen. Det er eit problem på våre kanter. Å holde gjærder i orden slik at dyra finnes igjenn. Pga av "allemann" som trur de eier andres land. Og tråkker ned :nonod:

Ofte praktiseres regel om at man eier så langt ut som hesten kan gå på fjæret sjø.

Link to post

Pga av "allemann" som trur de eier andres land. Og tråkker ned :nonod:

Ofte praktiseres regel om at man eier så langt ut som hesten kan gå på fjæret sjø.

Hva du måtte eie og ikke eie i denne samenheng er totalt uinteressant. Strandloven regulerer hvor almenheten kan gå og ha tilgang. Du har selvfølgelig ikke lov til å sette opp gjerde, eller legge andre hindringer i veien for almenhetens bruk av strandsonen og utmark forøvrig.

Link to post

Du har selvfølgelig ikke lov til å sette opp gjerde, eller legge andre hindringer i veien for almenhetens bruk av strandsonen og utmark forøvrig.

 

hehe jo du har det. Skulle dyra gått løse? Det er lover som regulerer bondens ansvar og. Men det er vanlig å legge tilrette for strandferdende folk med grind i gjærdet her og der. Problemet er at da må kanskje de besøkende gå 15 m inn på land og åpne opp... Og som takk for at de fikk lov å gå igjennom så settes grinda ofte åpen. På gøy. Skilting hjelper ikkje. De rives ned.

Så det er flere som har funnet andre løsninger.

Eg har mange koselige minner fra barndommen, med utsikt ned på panikk-springende byfolk som trudde skilt om "FARE OKSE" var på tull :cheers:

Link to post

Strandloven regulerer hvor almenheten kan gå og ha tilgang.

 

Og hvor er dette regulert i denne "Strandloven" som du henviser til om tør spørre? Friluftsloven derimot...

Anbefaler at du setter deg litt inn i hva du egentlig har rett til og ikke før du "tråkker" deg inn på andres eiendom med denne "Strandloven" i hånd.

Forøvrig interessant holdning til andres eiendom... :eek:

Link to post

Strandloven forteller ingenting om hvor allmenheten kan gå.

Strandloven ble i 1985 avløst av § 17-2 i plan og bygningsloven som lyder:

«Bygning, konstruksjon, anlegg eller innhegning kan ikke oppføres nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann og kan heller ikke endres vesentlig. Forbudet gjelder også deling, herunder salg eller bortleie av ubebygd del (parsell eller tomt) av eiendom. (det følger endel unntak)»

 

 

 

Utdrag fra regulering om allemannsretten:

Allemannsretten gjelder i utmark. Utmark er mark som ikke regnes som innmark. I praksis vil utmark være hoveddelen av strender, svaberg, vann, myr, hei, skog og fjell i Norge; områder som er udyrket og ubebygd. Innmark er derimot, ifølge friluftsloven (sitat): gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt og liknende områder hvor allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Udyrkede, mindre grunnstykker som ligger i dyrket mark eller engslått eller er gjerdet inn sammen med slikt område, regnes også som innmark. Det samme gjelder områder for industrielt eller annen særlig øyemed hvor allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre.

 

 

Videre kan beiteloven §6 fortelle:

§ 6. Eigar og innehavar av husdyr skal syta for at husdyr ikkje kjem inn på område der eigaren eller innehavaren ikkje har rett til å la dyra vera. Same skyldnaden har den som for eigaren eller innehavaren har tilsyn med husdyr. Med husdyr meinar ein i denne lova hest, storfe, gris, sau, geit og fjørfe unnanteke duer.

 

Friluftsloven §11 regulerer litt om bruk av annan manns eiendom fra sjøsida, slik at det er mulig for fremmede å bruke andres areal i utmark, så det er bare å legge til å kose seg. Innenfor de gjerder som er der :

Under ferdsel har enhver rett til for kortere tid å dra i land båt på strandstrekning i utmark. Det er ikke tillatt å nytte kai eller brygge uten eierens eller brukerens samtykke. Andre fortøyningsgreier (ringer, bolter o.l.) i utmark kan ikke nyttes dersom eieren eller brukeren har forbudt det. Eieren eller brukeren kan likevel ikke motsette seg bruk av slike fortøyningsgreier for kortere tid når bruken kan foregå uten utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.

 

Andre sitat fra rettslige dokument som tydeliggjer at begge interesser skal ivaretaes:

Et ulovlig stengsel (f eks gjerde) og uhjemlet forbudsskilt (typisk uvedkommende ingen adgang) i utmark rammes av friluftsloven § 13. Slike gjerder og skilt kan være lovlig hvis de tjener de berettigetes interesser og de ikke er til utilbørlig fortrengsel for allmennhetens ferdsel. Ofte skorter på det siste vilkåret. Selv om et gjerde skulle være lovlig i forhold til dyrehold, kan det være ulovlig hvis det er utformet slik at allmennheten ikke kan passere

 

Og der kommer grinda inn som eg nevnte tidligere i dag.

 

Litt meir sitat fra rettsdokument, som viser at alle har lov, men med begrensinger:

 

 

Enhver har rett til å bade i utmark, når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte og er uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre. Det betyr at en også kan bade fra private fritidseiendommer når det objektivt sett ikke generer hytteeieren. Loven beskytter med andre ord ikke grunneieren bare fordi han føler seg krenket av at andre bader på hans grunn.

 

Det er grunn til å presisere at retten til bading, rasting og soling er snevrere enn ferdselsretten. En har ikke automatisk rett til slik livsutfoldelse selv om en har ferdselsrett. Dette presiserte Høyesterett i XXXXXXXX-saken. Allmennheten kunne her ikke legge seg ned selv om de kunne gå over stranden.

Edited by Sæbø
Link to post

Du har selvfølgelig ikke lov til å sette opp gjerde, eller legge andre hindringer i veien for almenhetens bruk av strandsonen og utmark forøvrig.

 

 

Slike gjerder og skilt kan være lovlig hvis de tjener de berettigetes interesser og de ikke er til utilbørlig fortrengsel for allmennhetens ferdsel.

 

Huffda rem! Isj æsj og dobbeltæsj! :lipseal:

Link to post

Har man lov å sett opp gjerde/hekk i strandsonen hvis den er er Innmark?

 

eller har alle lov å gå over eiendom selv om det er innmark også ?

 

er litt uklart for meg dette.

Link to post

Dersom du objektivt ikkje er til sjenanse har du lov å gå over alt, men du kanskje ikkje lov å stoppe eller oppholde deg..... jepp, det beror på beliggenhet av boenhet/terasser osv :smiley:

 

red: ang gjærder/hekk i innmark, så er det tillat. Man skal ikkje sperre for almuen om almuen har lov å gå der. Men det kan faktisk hende at du må ha kommunens godkjenning for å klassifisere området som innmark dersom det er innen 100m beltet i dag.

Edited by Sæbø
Link to post

Mener Norge er strandsoneversting

I de fleste europeiske land er det i prinsippet fri ferdsel langs så å si hele kysten. Bare Finland har de samme store problemene med nedbygging i strandsonen som det Norge har, mener ekspert.

 

Sitater:

 

- Fra Danmark og sørover går ikke den private eiendomsretten ut i sjøen. Her er det staten som bestemmer. Det er også et belte opp fra sjøen hvor det ikke er eiendomsrett. Hvor langt opp på land dette beltet går, varierer fra land til land, sier Håvard Steinsholt, førsteamanuensis ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås. Hans spesialområder er eiendomsfag, jus og allemannsrett.

 

Han påpeker at dette betyr at det i prinsippet er fri ferdsel langs hele kystlinjen i Europa.

 

Han understreker at det finnes noen unntak – og at det også i andre land er mange eksempler på at hytteeiere og andre tar seg til rette ulovlig, og bygger eller setter opp sperrer i strandsonen.

 

Norge, Sverige og Finland har ifølge Steinsholt ganske likt regelverk på dette området, blant annet at eiendomsretten kan gå ned i sjøen.

 

Ifølge Steinsholt er det i Norge en innarbeidet rett å kunne eie sjøareal på opptil to meters dybde. Dette har gjort det mulig å bygge helt nede ved sjøkanten.

 

I Norge er det i prinsippet ikke lov å bygge i 100-sonen fra sjøkanten, men det har vært opp til kommunene å utarbeide planer og gi dispensasjoner. Det har vært gitt i stor stil.

 

Også Marianne Reusch, advokat og stipendiat ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, peker på at den overordnede styringen av virksomheten i strandsonen er mye sterkere i de fleste andre europeiske kyststater enn i Norge.

 

- I Norge tror vi at vi er verdensmestre i å verne naturen. Men mitt inntrykk er at når det gjelder å ta vare på strandsonen, er vi langt fra det, sier Reusch, som nå er i sluttfasen med sin doktoravhandling om allemannsretten og har jobbet mye med disse problemstillingene i folkeretten.

 

Jeg viser dessuten til innlegg nr. 271 med en nyhetsartikkel som påpeker at straffene for ulovlig bygging er betydelig skjerpet fra 1. juli i år i forbindelse med at den nye plan- og bygningsloven tok til å gjelde fra denne datoen.

Link to post

Er jo grei skuring dette ...

 

Ikke la det etableres nye tomter langs sjøen ! ( I dag er det vel også slik for folk flest, er vel kun byggefirma og stat som får lov å poppe opp med haugevis med nausthytter eller hva det skulle være. )

 

 

La de som allerede har strandeiendom få lov å bygge/modernisere/vedlikeholde sine Hus,Hytter,Naust og brygger.

Link to post

La de som allerede har strandeiendom få lov å bygge/modernisere/vedlikeholde sine Hus,Hytter,Naust og brygger.

 

Så enkelt kan det sies. Forøvrig så er det vel også akkurat det som er tilfelle hva angår de mange dispensasjoner som innvilges selv om enkelte her ynder å fremstille det som om strandsonen nedbygges av nye hus og hytter og da på steder som de tidligere tilbrakte dager og netter i fred og ro det være seg per båt, bil eller sykkel, og uten bebyggelse i mils omkrets.

Det er først når man ber om konkrete eksempler at det blir stille, ja faktisk aldeles tyst!

 

Og til orientering så er den samlede lengde av kystlinje i Norge når man tar med kysten og holmer og skjær samlet en distanse som er et par ganger rundt ekvator og fordelt på 5 millioner innbggere så blir dette litt annerledes enn tilsvarende betraktninger for en danske, hollender eller sveitser? :lol:

 

Joda, selvfølgelig vet jeg at de ikke har strandlinje i Sveits (mot saltvann), men de har faktisk en skipsfartminister!

Link to post

 

Joda, selvfølgelig vet jeg at de ikke har strandlinje i Sveits (mot saltvann), men de har faktisk en skipsfartminister!

 

Sikkert en veldig stressa jobb , det i sveits, Det er jo mange seilbåter på verdenhavene som fører det Sveitsiske flagg.

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...