Jump to content

Bygging i strandsonen


Concorde

Recommended Posts

Norge er ikke den siste kommunist stat
Jeg foreslår at du lar uthusplanene dine ligge jeg is_620, og lar folk benytte strandsonen som de har lovmessig rett til.

Med andre ord: Strandsonen er ekspropiert uten at eiere får noen som helst erstatning, men skal tvertimot avstå fra egne planer og akseptere de ulemper som ekspropiasjonen måtte medføre!

 

Likner ikke dette politikk i land vi ikke liker å sammenlikne oss med?

 

I tillegg sier grunnloven at slikt ikke skal forekomme i kongeriket Norge (§105)

 

?????

Link to post
Jeg foreslår at du lar uthusplanene dine ligge jeg is_620, og lar folk benytte strandsonen som de har lovmessig rett til. Jeg forutsetter da at strandsonen din er å definere som utmark.

 

Har akkurat fullført påbygg på hytta på 40kvm med en avstand til sjøen på ca 10 meter! Alt gjort etter boken og i henhold til regelverk og tillatelser. Nå regner jeg med at du automatisk vil hevde at dtte er en privatisering av strandsonen og til sjenanse for almenheten så du er herved invitert til å selv foreta en vurdering av dette til sommeren! :yesnod:

Link to post
Jeg foreslår at du lar uthusplanene dine ligge jeg is_620, og lar folk benytte strandsonen som de har lovmessig rett til. Jeg forutsetter da at strandsonen din er å definere som utmark.

 

Kan ikke se hvordan man kan si at strandsonen er utmark? Vi har selv en eiendom på en øy hvor det tidligere har vært drevet gårdsbruk og hvor innmarka går helt ned til naustet med stenbrygge og båtstø i sjøkanten. Dette blir å definere som innmark med de begrensninger det gir på allmen ferdsel. Almen ferdsel over eiendommen i sjøkanten er derfor i praksis lite gjennomførbart. Nå er jo dette på en øy i tillegg så for å komme dit må man ha båt og man har jo da i praksis tilgang til fri ferdsel på begge sider av eiendommen allikevel.

 

Er forøvrig enig i at dagens regime både på dette området og på mange andre området i samfunnet griper for mye inn i den private råderett over egen gård og grunn og øvrige avgjørelser i våre liv.

Link to post
Med andre ord: Strandsonen er ekspropiert uten at eiere får noen som helst erstatning, men skal tvertimot avstå fra egne planer og akseptere de ulemper som ekspropiasjonen måtte medføre!

?????

Neida, strandsonen er ikke ekspropriert av stat eller kommune. Det er fortsatt hytteeierens eiendom (herregud detteerelementært, at jeg gidderåholdepå)

Det har alltid ligget begrensninger i disposisjonsretten over egen eiendom i Norge som i de fleste (alle) andre land. Dette er det bred politisk enighet om. Selv gamle Høire som jo i all tid har stått på barikadene for den sterkestes (pengemaktas) rett har måttet godta dette. Er vel kun FRP som idag vil lempe på noen av disse bestemmelsene?

 

Til Mouche. Skal ikke se bort fra at jeg tar meg en tur til sommeren for å sjekke at allt har gått etter reglene :wink: Jeg tar med målebånd, du holder pilsen OK?

 

Følger folk regelverket har jeg selvfølgelig ingen ting imot at folk får bygge ut hytteeiendommene sine. På den annen side, jeg er en sterk tilhenger av et firkantet regelverk. Den minste grad av skjønn vil åpne for at pengefolka vil presser gjennom løsninger på bekostning av deg og meg som benytter strandsonen som rekreasjonsområde.

Link to post
På den annen side, jeg er en sterk tilhenger av et firkantet regelverk. Den minste grad av skjønn vil åpne for at pengefolka vil presser gjennom løsninger på bekostning av deg og meg som benytter strandsonen som rekreasjonsområde.

 

Denne innstillingen er en gavepakke til de du ønsker å bekjempe; de rike. Enhver tilstramming av regelverk vil bare føre til at verdiene på strandeiedommene øker. Eksisterende "normale eiere" vil i mindre og mindre grad ha råd til et arveoppgjør til neste generasjon. Er det dette du ønsker?

Link to post

Er nå det gale også så er det jo bare å gi grunnen til almennheten så skjærer en utenom alle problem og får kansje en liten bauta f.eks. "Dette området et gitt av Oter til det norske folket for evig og alltid" i stedet for å få kjeft på BP som en arring strandbaron. :cheers_wine:

Link to post
Neida, strandsonen er ikke ekspropriert av stat eller kommune. Det er fortsatt hytteeierens eiendom (herregud detteerelementært, at jeg gidderåholdepå)

Det har alltid ligget begrensninger i disposisjonsretten over egen eiendom i Norge som i de fleste (alle) andre land.

 

I det praktiske liv opplever veldig mange av de som sitter med slike eiendommer at de blir omregulert, omdisponert eller på annen måte båndlagt og at man som grunneier blir mer eller mindre rådesløs og bestemmelsesløs over egen eiendom. Hjelper ikke mye at man på papiret står som eier når det i praksis er myndighetene som bestemmer og disponerer eiendommen. Ekspropriering light spør du meg.

 

En bekjent opplevde også dette. Her ble flere øyer på flere tusen mål som vedkommende og andre eide plutselig omregulert fra landbruksområde til friluftsområde uten at grunneierne verken ble underrettet eller fikk mulighet til å uttale seg. De ble oppmerksomme på hva som hadde skjedd lenge etterpå gjennom avisen. For grunneierne medførte dette at området ble verdiløst med strenge restriksjoner på hva man kan gjøre. Som grunneier har man da nesten ikke større rettigheter eller muligheter over eiendommen enn hva hvem som helst andre har.

 

Men hvis man absolutt ønsker at det kun er de med velfylte pengebøker som skal har mulighet til å få seg en plass (landsted) ved sjøen så er jo det å stramme inn regelverket og legge begrensninger veien å gå. Da oppnår man av hvermansen verken har økonomi eller ressurser til å anskaffe seg noe ved sjøen eller å ta opp den kampen det er med kommunen for å få lov til å bygge noe. Prisene på eksisterende eiendommer vil skyte enda mer i været slik at det kun er kaksene som har mulighet til å anskaffe seg et landsted ved sjøen eller har ressurser til å få gjennom dispensasjoner. I min begrepsdefinisjon av almen ferdsel og tilgang til områder ved sjøen så inngår også det at man kan skaffe seg et sted som man kan benytte til fritidseiendom. Å ha mulighet til å labbe milevis rundt i fjæresteinen uten å møte noen hindring er iallefall for meg uten særlig verdi.

 

Det merkelige er at når denne diskusjonene dukker opp i min omgangskrets så er det de som absolutt ikke har noe forhold til dette som har de sterkeste meningene og taler for innstramminger og restriksjoner. De har gjerne verken båt, hytte ved sjøen eller benytter strandsonen eller naturen forøvrig spesielt mye. Mulig det er sjalusi og ønske om at heller ingen andre skal få muligheter som driver dem - hva vet jeg. Det eneste jeg vet er at hvis slike meninger blir retningsgivende så blir stadig flere av oss fraskåret fra muligheten til å etablere et aktivt liv ved sjøen og bruke områdene slik vi ønsker det. Jeg tror ærlig talt det er de færreste som føler at det å kun kunne labbe rundt i fjæresteinene og ha muligheten til å ferdes absolutt overalt uten den eneste hindring eller å se antydning til bebyggelse har slik høy verdi.

Edited by Tore Tang
Link to post
og får kansje en liten bauta f.eks. "Dette området et gitt av Oter til det norske folket for evig og alltid" i stedet for å få kjeft på BP som en arring strandbaron. :cheers_wine:

 

Det største problemet er nok å få lov å sette opp en bauta i strandsonen. Det minste eller nest største problemet er at jeg ikke har noen strandeiendom... :lol:

Link to post

Jeg kan ikke med beste vilje forstå hvorfor det på død og liv skal lages tursti langs hver en dråpe vann! I området her omkring er det allerede masse tursti langs den ene siden av Hafrsfjord og rundt Sunde/Kvernevik. Samme sak er det ved Frøylandsvannet i Time og Klepp. Der skal det bygges tursti gjennom gamle og etablerte eiendommer. Det finnes såpass mye "ubrukt" strandlinje i dette landet, at å lage tursti oppi andres eiendommer bebygde eller ei, skulle ikke være nødvendig! Jeg har ikke strandeiendom som er i faresonen, men synes at de som har det, må få ha dem i fred. Jeg vil mye heller ferdes i båt langs en variert strandsone, istedet for et øde belte med tursti i, langs hele kysten...

 

Kjetil S

Link to post

Siden du også kjører Citroen burde ha en mer alternativ tankegang synes nå jeg. :wink: Vår tursti rundt Brundlanes er uhyre pop. og en får fordelt naturslitasjen over et stort område på mange km. i steden for stor og konsentrert slitasje på små områder som en ofte ser i belastet sjærgård og kystområder på øst- og sørlandet.

Link to post
På den annen side, jeg er en sterk tilhenger av et firkantet regelverk. Den minste grad av skjønn vil åpne for at pengefolka vil presser gjennom løsninger på bekostning av deg og meg som benytter strandsonen som rekreasjonsområde.

 

Min første tanke er OFF.... Men eg må jo egentlig sei meg enig :smiley:

 

Så var det å få til enighet om kva som er strandsone og ikkje. For som andre har nevnt tidligere, og som eg også har nevnt, det kryr av bratte svaberg og andre plasser som ingen kommer inntil med båt-eller gidder bruke fra land.

 

Men i sjalusiens navn, så blir alikevel slike områder også definert som strandlinje, slik at eier ikkje får lage seg verken kai/naust/molo/hytte/stupebrett.

 

For eksempel denne vesle skogteigen eg veit om, som går ned til sjøen. Det er heilt greit å gjærde det inn, og sette ville okser der, slik at ingen får glede av noko der.

Heller blir det ein fare for uvitende.

Men ville okser er det mange som unner ein bondesønn eller hans barnebarn, bare ikkje ein kai.

Link to post

Sæbø gir seg ikke så lett med at det er missunnelse er noe slikt som er menneskers drivkraft. Kan være for noen, men jeg tror ikke noe særlig på det. Har selv en umerket hyttetomt, men jeg er ikke hyttemenneske, og foretrekker derfor å leie de hytter jeg trenger til glede for de som eier hyttene og til glede for meg som bare kan komme og dra. Dersom du er gårdeier (bonde) med eiendom til sjø så vil det være merkelig om du ikke kan ha ei båtstø og kan legge en båt der.

Link to post

Vel, siden jeg kjører Citroën er jeg jo opptatt av å bevare særegenheten :wink: . Så det er derfor jeg mener det er viktig at grunneierene får ha tingene sine i fred, selvom det kanskje ikke er 100% lovlig. Det er jo ikke oppdaget før det planlegges å lage vei over eiendommene og man tar flyfoto av dem. (Kanskje man må henge opp kamo-nett over eiendommene våre :wink: ?)

Og ser man på dobbeltmoralen til politikerene, og studerer "strandsonen" i Stavanger, fra fergekaien og bortover mot gamle Tau Bryggerier, ser man nesten bare leilighetskomplekser med "kaninbur" langs hele strekningen. Og de står med grunnmuren i sjøen. samme greia i Jåttåvågen. Skal dette rives for å få litt mer tursti? :headbang:

 

Kjetil S

Link to post

Problemet er for min del i stor grad at de behandler hytteeiere og fastboende likt. Greitt at det er restriksjoner på hvor "innmark" du skal få gjøre av hyttetomta di. Men når du har et bolighus fem meter fra sjøen og har et svare styr med å få legge ut ei flytebrygge er det noe som skurrer. Og det er dette som provoserer kystfolket.

Link to post
Dersom du er gårdeier (bonde) med eiendom til sjø så vil det være merkelig om du ikke kan ha ei båtstø og kan legge en båt der.

Er nok ikkje så enkelt.

Er samme regler om du eier stort eller smått til sjøen.

Link to post

Myndighetenes bruk av flyfoto for å spionere på eiendommene til folk og en kystvakt som sammen med kommunefolk raider hyttetomter og privat grunn for å kanskje avdekke en platting, uthus eller fylling som kanskje ikke er oppført helt ihht. reglene og kriminalisere folk på den måten er noe jeg forbinder med diktatoriske land som vi ellers er flinke til å kritisere i andre sammenhenger. Det at så mange føler at de heller må "ta seg til rette" og ta en sjans fordi de vet at det er fånyttes å forsøke å søke om noe som helst så burde lovgivende myndigheter gå i seg selv og innse at de er på kant med vanlige folk (grunneieres) rettsfølelse. Helt forferdelig slik de går frem og angriper noen få og setter disse i gapestokken for å forsøke å avskrekke øvrigheten. Virkelig på tide at denne halvkommunistiske rødgrønne sosialistregjeringen får sin ende etter nåværende periode. Det er på høy tid å få en regjering som appelerer til ansvar, valgfrihet, privat engasjement og til menneskenes individualisme.

Link to post

Det er ikke brygga, eller bygningen i strandssonen som sådan som er problemet. Det er sosialsistenes "plikt" til å påpeke at noen kanskje har noen goder som andre ikke har. For eksempel et litt for stort hus som nå snart får ekstra eiendomskatt, eller strandlinja som du ikke får bruke til noe, grunnet et hysterisk behov fra sosialistiske byråkrater om å detaljregulere og avslå det meste som omhandler "godt folk".

Husk det er misunnelese mange livnærer seg på i Norge !

Link to post

Eller hva med de som skal ta over farsgården, men får valget mellom å flytte inn hos foreldrene eller å pendle. Bygge nytt hus kan de bare glemme siden alle potensielle byggetomter på gården befinner seg i fredingsbeltet? Å bo på kysten er blitt som å bo i naturreservat. Kysten skal være forbeholdt de som vil campe, ikke å faktisk beholde livsgrunnlaget i småsamfunnene.

Link to post
Eller hva med de som skal ta over farsgården, men får valget mellom å flytte inn hos foreldrene eller å pendle. Bygge nytt hus kan de bare glemme siden alle potensielle byggetomter på gården befinner seg i fredingsbeltet? Å bo på kysten er blitt som å bo i naturreservat. Kysten skal være forbeholdt de som vil campe,

 

Boplikt, eller selg det. Slik er det. Så når du skal "arve" noko som ikkje er beboelig pga standard og manglende vedlikehold. Ja da sliter du.

Link to post

Nå har vi hatt dette regelverket rundt bygging i strandsonen i endel år. (noen som vet hvor mange?)

 

har en kjøpt en eiendom - vet om regelverket og velger å bygge (uten å byggeanmelde) da er det patetisk, merkeligt og lite troverdig og noe man slettes ikke skal ta hensyn til når man blir krevd rivning.

 

Jeg nekter å tro at resurssterke menneskern som har råd til å kjøpe seg en strandtomt, ikke viste at de må søke komunen for å bygge, eller at det fantes noe regler rundt bygging i strandsonen.

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Det anbefales å skru av annonseblokkering for denne siden i nettleseren.