Jump to content

Bygging i strandsonen


Concorde

Recommended Posts

Boplikt, eller selg det. Slik er det. Så når du skal "arve" noko som ikkje er beboelig pga standard og manglende vedlikehold. Ja da sliter du.

 

Det praktiseres sikkert forskjellig i andre deler av landet, men her har det vært fullt mulig å få utsatt boplikt mens man oppgraderer til "nødvendig" standard. Klarer man ikke det på 5-6 år, er man kanskje ikke interessert heller?

Link to post
jeg er imot at et snevert mindretall , skal overta\har overtatt\vil utvide og disponere den flotte skjærgården vår og da gjerne de fineste plassene..

man bør heller bestrebe å nedbygge etter mitt syn..

 

Som sagt, snakker vi om hyttebygging i tidligere uberørt natur er jeg i utgangspunktet enig. Snakker vi boligbygging for fastboende i tradisjonellt bebodde områder er jeg svært uenig.

Link to post

skjønner.. men all natur har vært uberørt av menneskehender , og jeg synes på generell basis man bør bygge ned fremfor bebygging av strandsonen..man skal ikke gå over lik. men ha som mål å frigjøre mere område enn det som bebygges.

Link to post

Med tradisjonellt mener jeg områder det har vært fastboende helt opp til i dag. Blandt annet innmark på gårdsbruk i drift. Ikke fiskevær fraflyttet for 70 år siden. Forstår godt at folk misliker privatisering av brygger i fraflyttede fiskevær som har utviklet seg til friluftsområder de siste 20 år.

 

Men å nekte folk å lage seg brygge/naust på egen grunn innenfor en kort radius fra småsentrum rundt om på steder folk aldri ville tenkt på å legge til for bading er helt latterlig. I hjembygda mi er det stor gjestebrygge, som alle tilreisende legger seg i. Ca 100 meter fra denne har min familie et hus som ligger helt på svabergene med hage anlagt på 30-tallet helt ned til vannkanten. Ingen kan være i tvil om at det dreier seg om noe annet enn innmark. At det skal være så mye byråkrati for å gjøre minimale endringer der nede i sin egen hage er helt latterlig.

 

Grunnen til at jeg nevnte det med gårder er at det har vært flere slike tilfeller i hjembygda mi, der hele gården befinner seg i strandsona, ei strandsone ingen noensinne har brukt til noe som helst annet enn bonden som eier den, men de får likevel byggenekt på egen grunn på grunn av nærhet til sjøen.

Edited by Rune_12
Link to post
, men her har det vært fullt mulig å få utsatt boplikt mens man oppgraderer til "nødvendig" standard. Klarer man ikke det på 5-6 år, er man kanskje ikke interessert heller?

 

Man oppgraderer vel ikkje noko man ikkje ønsker ha nei , det er sant.

Men når man eier par hundre mål og har 900meter strandlinje, så er det for jævli å måtte bygge eller oppgradere mange hundre meter fra sjøen bak en haug slik at en bare ser såvidt ei stripe vann fra loftetsvindu...... :smiley:

MEN dette var kanskje litt OT....

 

Eg har sett masse fine bilder her på BP av båter langs svaberg og strender i nydelige omgivelser. Så eg kan klare å forstå at det er tragisk om dette skulle bli umulig å nyte for alle. Her på vestlandet er det litt mindre av slik, ofte loddrett ned, dypt og kan glemme anker.Nyttetrafikk forbi heile døgnet. Kort sagt- nydelige sjøtomter...men ikkje heilt de store skjærgårdsdrømmene for båter på svai. Plenty av fine ankerplasser også altså....det er nettop det...det er plass til alle :smiley:

Link to post

Har akkurat fullført påbygg på hytta på 40kvm med en avstand til sjøen på ca 10 meter! Alt gjort etter boken og i henhold til regelverk og tillatelser. [/ Quote]

 

: Forvirret: Kunne vært interessant å få oppskriften på dette, men jeg har hytte i Hurum kommune som ikke tillater riving / nyoppførelse av Anneks som ligger 30 mtr. fra sjøen. : Nonod:

Link to post

Det skjer ting på denne tråden, og jeg har lest litt hist og her.

 

Jeg kan ikke se at det at en familie har eid et stykke land "i alle år", automatisk skal gi større rettigheter enn dem som evt har skaffet seg for få år siden. Dette med "alle år" blir nemlig brukt som argument i en del tilfeller (f. eks. når etterkommere etter bønder peker på at en far eller farfar drev gård der).

 

Jeg kan heller ikke se at mange av de forbudene som kommer mot bygging i strandsonen er rimelige. Når det nektes å bygge sjøhus og evt. brygge på et nokså utilgjengelig sted, evt innimellom andre sjøhus/brygger, virker det ofte helt urimelig og temmelig meningsløst.

 

Jeg har aldri helt skjønt hvorfor vi ikke forlengst har en detaljert oversikt over de strekningene langs kysten som:

- er attraktive og tilgjengelige for folk uten båt (landfast, nær vei, god strand, jorde ned til sjøen); slike må vel være de mest attraktive?

- er attraktive for båtfolk (god havn og landstigningsmuligheter, og ellers de kvalitetene som er nevnt ovenfor)

- bør bevares som bygningsmiljø, fordi de har verneverdig bebyggelse/bygningsmiljø, og/eller et livskraftig lokalsamfunn det er verdt å verne

- bør bevares som ubebygd utmark, uansett andre kvaliteter (jeg tror det bør være ganske vide arealer!)

 

Slik oversikt bør lages uten hensyn til hvem som eier og hva som for tiden finnes av bebyggelse, ny eller gammel.

 

Neste skål blir å avgjøre hva som skal gjøres med arealene. Noen steder bør antakelig eksisterende bebyggelse ekspropieres og fjernes, slik som f. eks. noen hytter i Olavssyndet i Søgne; det samme gjelder nok en del fine strender på land (selv om der er gammel gård og "familien har eid i alle år"!)

 

Alle andre arealer/kyststrekninger bør være fritt tilgjengelig for utbygging (men med kontrollert utforming av hus, hytter og sjøbygninger, selvagt!)

 

Bruken av kystarealene har endret seg, fra jordbruk, skogbruk, beite og fiske, til rekreasjon, dels for dagsbesøkende uten byggverk på og tilknytning til stedet, og dels for folk med fritidsbolig der. De som fremdeles driver fiske fra sånne steder, er forsvinnende få, og nesten alle som har bolig på sånne steder, bor der kun fordi der fantes en bolig der, ikke fordi de har nopen spesiell yrkesmessig bruk av det (ofte er det faktisk på ganske ubekvemme steder i forhold til jobb, skole og senterfunksjoner.

Link to post
: Forvirret: Kunne vært interessant å få oppskriften på dette, men jeg har hytte i Hurum kommune som ikke tillater riving / nyoppførelse av Anneks som ligger 30 mtr. fra sjøen. : Nonod:

 

Lovverket forbyr ikke hverken riving eller nyoppførelse av tilbygg, men den enkelte kommune ser ut til å ha sine lokale meninger om hva de vil tillate hvilket for meg er helt greit og i tråd med min forståelse av lokaldemokratiet.

Link to post

Kommentar fra moderator:
Innlegget er satt usynlig da det ikke følger reglene for sitering.
Lovverket forbyr ikke hverken riving eller nyoppførelse av tilbygg, men den enkelte kommune ser ut til å ha sine lokale meninger om hva de vil tillate hvilket for meg er helt greit og i tråd med min forståelse av lokaldemokratiet.

 

Helt til en finner en kommune som er noe liberal i forhold til strandsona si. Da er mediene på plass og kritiserer, og fylkesmenn som vil ha innstramming kommer på banen. Er langt mer "safe" for kommunen å være alt for strenge på dette. Det burde være 100% opp til den enkelte kommune å bestemme over utbyggingen på hvert enkelt sted. Er kun de lokale som kan gjøre riktige vurderinger. Skal alt styres sentralt blir det hysterisk.

Edited by rem
Link to post

Eg burde sikkert ikkje svart her, men det er vanskelig å la være...

Dagens strandsonepolitikk er praktisert på ein slik måte at folk ikkje lenger har eigedomsrett. Den er utformet av folk i byane og formålet er å sikre rekreasjonsmuligheter for dei! Eventuelt at det er styrt av misunnelsen, og den er som kjent større enn kjønnsdrifta her i landet. Kvifor skal det være slik at fordi den eigedommen du måtte ha som ligg i strandsona skal være ein form for felleseige? Kvifor skal det være slik at folk som er på ferie i båt skal ha ein slags "rett" til å stige på land kvar det enn måtte være? Det einaste fornuftige og korrekte hadde vært at folk får byggje som dei vil på sin eigen eigedom!! Viss nokon ynskjer friområder får dei gå i saman og kjøpe dette, eventuelt at det offentlige gjer det.

Link to post

hadde et kverulantisk innlegg her tidligere , bl.a om å gi pokker og bygge i vei uten lov.

.... ble litt revet med ...

 

kom til å tenke at på baatplassen er samlet masse kunnskap samt også andre hobby kverulanter.

 

Vår situasjon er at bolig og garasje er slik plassert, at det ikke er p-plass til stor camping vogn.

 

På hytta derimot har vi masse plass og kurant adkomst. Er det noen lov som forbyr å parkere

camping vogn på egen eiendom. ?????

 

( Skjønner jo at å bygge et lite uthus er kriminelt - og er veldig lei meg for at jeg kom på og nevne noe så uhyrlig )

Link to post
Lovverket forbyr ikke hverken riving eller nyoppførelse av tilbygg, men den enkelte kommune ser ut til å ha sine lokale meninger om hva de vil tillate

 

Allt er søknadspliktig. Og ein bønsj politikere i Oslo har sagt til fylkesmennene sine at ingenting skal godkjennes. = nesten forbudt iallefall.

Naboen sitt gamle(dårlige) naust fall om i storm. Han leverte teikninger på nytt MEN tilsvarende naust. Fikk avslag. Får ikkje ein gang bygge identisk. Naboen er uten naust nå. Naust har fulgt hans slekt på den tomta i 170 år.....

Hurra for ...ehh norge? Jens? :flag:

 

 

På hytta derimot har vi masse plass og kurant adkomst. Er det noen lov som forbyr å parkere

camping vogn på egen eiendom. ?????

 

Denne er eg usikker på, men laste noko ein gong...husker ikkje skikkelig, men eg trur:

Trur den kan stå 3mnd. Over det må det leveres nabovarsel.

Du har ikkje lov å dekke den til med "fast" telt.

Men alvorlig talt....du spør vel aldri nokon om slik?!

Hurra for...ehh norge? Jens? :flag:

Link to post

Syns slike saker bør behandles individuelt. Er stor forskjell på Oslofjorden og en øde fjord på vestlandet. Her kan eg gå i mange timer med båten uten å sjå verken folk eller båter. Syns da det blir litt rart at eg ikkje kunne få bygge et lite naust, eller legge ut en flytebrygge.

 

Elles synes eg 100 meter er for langt. Synes ikke et hus 50 meter fra sjøen er til hinder for tilkomsten til strandlinjen.

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...