Jump to content

Johs Lunde Marine Group konkurs! Siste: Lundegruppen er konk.


Bergen dørk

Recommended Posts

Det kan du mene, men det svaret får du aldri. Hva er en for lav pris? Den du får her og nå, eller den du kanskje kunne fått senere?

 

Ingen 100% sak dette nei. Banken er imidlertid alltid ute etter¨å få dekket sitt krav raskt og enkelt. Da ender det som regel med at varelageret selges samlet til ny eier/driver. Såfremt dette dekker bakens krav. Legges det derimot opp til et planmessig nedsalg til enkeltkunder, kan inntektene for boet ofte bli vesentlig høyere.

Link to post

Vi må være varsomme med å komme med udukomenterte påstander her og angrep på enkeltpersoner bør unngås. En ting er å omtale forretningsmetodene til selskapet; noe annet er nå begynne å karakterisere de som står bak sin livsstil mv. Her tråkker vi fort over en grense og til og med ren misunnelse kan føre til påstander som er uriktige.

 

Flere av oss har vel først og fremst sett på Johs Lundes inntreden og dominans bla lokalt i Bergen som negativt. Og da er det ikke bare forretningsmetodene, men påvirkningen for fritidsbåtlivet (drift av marinaer mv) det har vært tenkt på.

 

All ære til de som skaper arbeidsplasser og verdier....og i det lange løp vil skvære forretningsmetoder og behandling av ansatte og kunder på en skikkelig måte lønne seg. For oss som jobber i næringslivet er det alfa og omega at det er noen som vil satse og som våger litt mer enn enkelte av oss andre, for å få dette til. Det er helt naturlig (slik jeg ser det) at hvis en lykkes (og det er slett ikke alle) at en skal få payback for dette.

 

Og sannelig må også bankene og finansinstitusjonene ta sitt ansvar for at det tillates så stor belåning som i dette tilfellet, også av privat eiendom. Og det skal bli interessant å høre hva revisjonen (internt og eksternt) har foretatt seg underveis her, når det er så mye kryssfinansiering i selskapet.

 

La oss først og fremst håpe, for kunder og ansatte sin del, at virksomhetene (de som har livets rett) kommer raskt igang igjen med nye eiere. Ser ut som Princess er på banen i forhold til Norsk båtsenter:

Båtmagasinet om Princess og Norsk båtsenter

Edited by Bergen dørk
Link to post

Dette med forsinkelsen i skipsregisteret var tenkevekkende lesing. Regner likevel med at de som har hentet båten og papirene registrert i registeret, ikke kan kan bli fratatt båten. Eller ?

 

Det er faktisk ikke så enkelt som man kunne tro. I utgangspunktet, for en båt under 15 meter, som kunden fysisk har overtatt, skulle kunden være trygg selv om selger deretter melder båten til registrering. Men i praksis blir det ikke slik, det vil bl. a. bero litt på hvordan selger gjør dette og hva registeret fører inn om båt/eier. Det har faktisk skjedd en gang at en båt som for lengst var levert, ble ført inn i skipsregisteret og registrert med segler som eier. Deretter ble den pantsatt. Så gikk selger konkurs. Saken er ikke ferdig i rettssystemet ennå, men boet vant faktisk "første stikk" i den saken (jeg er bare tilskuer der, har ikke noe med saken å gjøre).

Link to post

Hvis jeg kjøper en ny båt uten å be om registrering i skisregisteret, kan altså forhandleren ha registrert båten på seg ? Uten min viten ?

Båten må jo ha registreringsnummeret preget inn skroget, men det er det kanskje ikke alle som stusser på.

Link to post

Skipper Worse

 

Jeg kjøpte vår Bav og fikk den reg i småbåtregistret med engang jeg fikk motor og hin nummer. Når jeg hadde henting av båt hadde jeg den allerede reg.

 

Spørsmål er om det ville holdt i en evetuell rettsak? Mao om jeg hadde betalt, registrert og "ingen båt var der".

 

jeg var også nede før overlevering og sjekket at nummerene stemte, just in case.

Edited by baatsman
Link to post

Så småbåtregisteret holder?

Er jo lett å få tak i et hin og motor nr... Trenger vel mer en det...

 

Hva med Å vente med å betale til det er utstedet Hin nr, noe som er klart før støyping av skrog og få det med i kontrakt med påfølgende innbetaling etter ca verdi av båten.

Link to post

Det er faktisk ikke så enkelt som man kunne tro. I utgangspunktet, for en båt under 15 meter, som kunden fysisk har overtatt, skulle kunden være trygg selv om selger deretter melder båten til registrering.

 

Går ut fra at du her mener perioden mellom registrering og når signert skjøte og annen dokumentasjon foreligger.

 

Når registeret har mottatt signert skjøte der det står at kjøpesum på X-antall Kr. er oppgjort for på en omforent måte. Da er man vel safe vel ?

 

Geir :seeya:

Edited by GeirT
Link to post

Nei, jeg mente mellom levering og registrering. I det øyeblikk båten er ført inn i registeret -- dvs. den er "opprettet" i databasen -- så opphører båten å være løsøre. Da er det hvem som er registrert som eier, som teller i forhold til selgers konkursbo. Men så kan det altså være slik at båten er overtatt før den er ført inn i registeret, mens den ennå var løsøre. I så fall fikk kjøper rettsvern for sitt erverv da han mottok båten. Om han taper sin rett ved en etterfølgende registrering på en eier som ikke er eier, får vi vel se når saken jeg nevnte ovenfor blir endelig avgjort.

 

Ellers er det riktig at når skjøte er ført inn i databasen hos skipsregisteret så er man trygg -- hvis konkursen skjer dagen etter eller senere. Er det samme dag, vinner konkursboet rett til båten. Det er det samme med utleggspant tatt av selgers enkeltforfølgende kreditor.

Link to post

Hvordan er det med småbåtregisteret til RS? Vil en registrering i småbåtregisteret (i stedenfor skipsregisteret) føre til samme rettsvern?

 

Det jeg mener: Båten er betalt, båten står fortsatt hos forhandleren, men er registrert på kjøper i småbåtregisteret. Forhandleren går konkurs. Hvem får båten?

Link to post

RSSR har ingen betydning -- fysisk besittelse avgjør i alle andre tilfeller enn der båten er registrert i NOR.

 

Hvis forhandleren går konkurs mens han har båten, vil det bero på en del vesentlige detaljer av forskjellig slag om konkursboet eller kjøper vinner rett til båten. Se denne artikkelen.

Link to post

Hvis båten oppbevares hos forhandler, er det ikke slik at om man dro båten ut porten og tok ett bilde hvor man som lykkelig båteier poserer sammnen med båt og kjøpekontrakt, ville man ha bevis for at man har hatt båten i sin besiktigelse utenfor bedriften på ett tidspunkt før konkursen?

 

Var med på ett slikt stunt en gang med noe maskineri som sto hos en forhandler vi viste hadde problemer, men håpet skulle klare seg. Dro maskineriet ut porten og tok bilde på stedet vi var (bensinstasjon på andre siden av veien :cool: ) . Skulle vistnok holde ble det sagt.

Edited by Honduras
Link to post

Jeg er og har alltid vært tilhenger av lov og rett. Ikke-voldelig har jeg også vært. Når bostyreren i et konkursbo, eksempelvis i tilfellet Johs Lunde Marine Group, kan ta over eiendomsretten til en båt som beviselig er kjøpt og betalt av ny eier med kjøpskontrakt og det hele, men uten at den nye eieren er i fysisk besittelse av båten på konkurstidspunktet, er jeg rimelig overbevist om at det strider mot folks rettsoppfatning. Ikke bare er det etter mitt syn en uetisk og umoralsk handling, men den sørger i tilegg for forakt for norsk lov, slik enkelte andre alt har nevnt.

 

Kanskje kan bostyrer i denne saken eller i andre lignende saker risikere å få reaksjoner, både verbale og fysiske, som kan svekke helsen såpass at han ikke får nyte sine "hardt opparbeidede blodpenger"? Og med det mener jeg at han kan risikere å bli skambanket. Det ville ikke forundre meg.

 

Kanskje KNBF her har en sak å jobbe med med tanke på eventuell endring av lovverket ved konkursbo, om det ikke alt er i gang?

Link to post

Dag Høili har nok vært smart nok til å ha dyktige folk med "følere" ute slik at han slipper tape penger på slikt. "Jeg har ikke noe utestående av betydning i Lunde Gruppen, sier Høili til Aftenbladet."

Link to post

... Når bostyreren i et konkursbo, eksempelvis i tilfellet Johs Lunde Marine Group, kan ta over eiendomsretten til en båt som beviselig er kjøpt og betalt av ny eier med kjøpskontrakt og det hele, men uten at den nye eieren er i fysisk besittelse av båten på konkurstidspunktet, er jeg rimelig overbevist om at det strider mot folks rettsoppfatning. Ikke bare er det etter mitt syn en uetisk og umoralsk handling, men den sørger i tilegg for forakt for norsk lov, slik enkelte andre alt har nevnt.

 

Prinsippene i hvordan konkurs hanteres er nok ganske likt i alle vestlige land. Poenget er at den "gamle" virksomheten opphører å eksisterer. Verdiene havner samlet i en konkursbo som da fordeles til fordringshavere i en eventuellt prioritert rekkefølge. Sånn sett vil du kunne miste en båt som er "betalt" både i England, Tyskland eller USA når leverandøren går konkurs. Detaljene om hvordan og når eiendomsrett overføres varierer litt, men som sagt prinsippene er ikke særnorsk i det hele tatt, men helt i tråd med hva som er vanlig ellers i verden.

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...