Jump to content

Johs Lunde Marine Group konkurs! Siste: Lundegruppen er konk.


Bergen dørk

Recommended Posts

Dag Høili har nok vært smart nok til å ha dyktige folk med "følere" ute slik at han slipper tape penger på slikt.

 

Det kom nok en fugl å visket Dag Høili noe i øret, mon tro om det kanskje til og med var en "Lunde-fugl" :wink:

Link to post

Ingen som ser NOE positivt med det Johannes Lunde har drevet med...

Nei. Overhode ikke. Kan du nevne noe?

Tror faktisk du skal lete lenge for å finne noen i Stavanger som er positive til mannen. Jeg har hvertfall aldri hørt noe..

 

Lunde har holdt mange folk i arbeid både direkte og indirekte hos sine underleverandører, masse aktivitet er skapt. Selvfølgelig er dette glemt når ting går galt.

Jeg kjenner flere som både jobber og har jobbet for Lunde. Hvis bare halvparten av det de sier er sant, så er de helt grusomt... :lipseal:

Link to post

Vet ingenting om Stavanger men her i Bergen har jeg inntrykk av at de forskjellige LundeBåt virksomhetene har et rimelig bra rykte sett fra kunders side.

 

Har heller ikke sett en eneste selger som kjører Porsche e.l

 

Jeg synes det er synd at ikke båtbransjen klarer å løfte seg opp fra bakgårdsfirmaene og til en standard mere lik f.eks bilbransjen. Jeg hadde inntrykk av at Lundebåt delvis hadde gjort dette.

 

Synes også at kritikken mot bryggepriser blir litt søkt, Lunde er/har vært en kommersiell aktør og ville som alle andre prøve å tjene mest mulig på sine investeringer. Eneste måten å få ned prisen hos disse er ved overkapasitet/konkuranse!

Link to post

Jeg er og har alltid vært tilhenger av lov og rett. Ikke-voldelig har jeg også vært. Når bostyreren i et konkursbo, eksempelvis i tilfellet Johs Lunde Marine Group, kan ta over eiendomsretten til en båt som beviselig er kjøpt og betalt av ny eier med kjøpskontrakt og det hele, men uten at den nye eieren er i fysisk besittelse av båten på konkurstidspunktet, er jeg rimelig overbevist om at det strider mot folks rettsoppfatning. Ikke bare er det etter mitt syn en uetisk og umoralsk handling, men den sørger i tilegg for forakt for norsk lov, slik enkelte andre alt har nevnt

Jeg tror du er litt i utakt med virkelighetsoppfatningen her. Dette er ikke noe nytt. Slik har det vært i minst etthundreogfemti år. De sylskarpe grensene for boets beslagsrett er finpusset gjennom all denne tid. Jeg tviler på om noen av oss har den minste tyngde i spørsmålet om hva som er rett og hva som burde være rett. Det er bedre å ta lærdom av det man ser, og forholde seg til det.

Link to post

Viktig å huske at bostyret er advokater ansatt i stat. Har ingen personlig erfaring (heldigvis) men kjenner til saker, og det skal vist være så hoverende grotesk ovenfraogned-holdning at det er fælt. Men de gjør som de vil. De er JEG som ER staten, overhørte eg ein gang fra ein slik....

Link to post

Nå er ikke denne saken på noen måte avsluttet enda, og det tar nok laaaaang tid før alle detaljene er på plass... Men slik ting ser ut nå, så virker det jo som det har vært forholdsvis kreativ styring internt i lundesystemet, og det er vel neppe alt som har blitt gjort som er helt lovlig. Det er jo ingen tvil om at mange av selskapene har slitt lenge, og da lurer jeg på om skipper worse har noe kjennskap til hvor lenge det egentlig er lov å drive forretningen når underskuddene/gjeldsburden blir så stor? Er det ikke noe slik som heter seg at når egenkapitalen i selskapet er tapt og det driver for kreditor/bank sin regning, så plikter faktisk ledelsen å begjære det konkurs? Det kan jo virke som det burde vært gjort for ganske lenge siden i denne saken da det er lite tvil om at mange har tapt betydelig beløp allerede?

Link to post

Har en tanke om at jeg er for enkel i hue til å forstå at loven er slik eller må være slik. Men når det er slik så er det sikkert tungtveiende grunner til at boet har slike rettigheter. Forbrukermyndighetene i Norge har nok vurdert inngående de ulike problemstillinger lovgivningen gir..

Link to post

Sæbø: Bostyreren er advokat i privat praksis, ikke ansatt i staten. Derimot oppnevnt dvs. utvalgt av retten.

 

Kaftein ØL: Som hovedregel kan man si at ved annet enn forbigående insolvens, må styret i selskapet begjære oppbud. Men i praksis blir det en helt konkret vurdering og det er mange faktorer som hører med i vurderingen. Ved tapt egenkapital er det også "handleplikt" etter aksjeloven. Regelen er altså at man ikke har lov til å drive med underdekning, men det skjer jo i stor stil likevel. Et viktig moment til forsvar for de som sliter, er at det må jo også være lov til å forsøke å komme på beina igjen.

Link to post

Slik har det vært i minst etthundreogfemti år. De sylskarpe grensene for boets beslagsrett er finpusset gjennom all denne tid. Jeg tviler på om noen av oss har den minste tyngde i spørsmålet om hva som er rett og hva som burde være rett. Det er bedre å ta lærdom av det man ser, og forholde seg til det.

 

Tja, det er i utganspunktet aldri for sent å endre på noe. Lover og forskrifter blir endret rett som det er. Jeg tror nok heller det er regelverket rundt konkursbo som er foreldet sett i lys av moderne retts- og virkelihetsoppfatning og ikke minst norske forbrukerrettigheter(eller enkelte internasjonale for den del).

 

Men slik virkelighet og praksis er i dag ved et konkursbo, er jeg enig i at det kan og bør trekkes lærdom av det.

Link to post

Men hva med Bergen Båt service som ligger i Dolviken. Jeg har drevet mitt på reperasjon der. Nå er jo Drevet min eiendom så jeg håper jo det er trygt i en eventuel konkurs?

 

Jeg har i dag vært i dolviken og hentet drevet mitt hos Bergen Båtservice A/S. Jeg vil benytte anledningen til å skryte masse over servicen de har ytt nå under all turbulensen rundt johs Lunde konkursen. Som kjent så ligger de også under Johs lunde systemet. Da jeg i forrige uke fikk vite at konkursen muligens kunne berøre de også tok jeg kontakt og fikk beskjed om at foreløpig var det drift der oppe. Jeg var i utgangspunktet mest lysten på å hente ut drevet mitt for sikkerhets skyld. Fikk da vite at drevet lå i tusen deler og at de ventet på nye deler. De forsikret meg om at de skulle konsentrere seg om alle uoppgjorte jobber å få de ut av huset slik at kunden eventuelt kunder ikke ble skadelidende.

 

På fredag var jeg oppom igjen og fikk da beskjed om at de hadde problemer med å få ut deler fra leverandør pga uroen i Johs lunde systemet.

 

Da sa jeg at jeg ville ha ut drevet og få det ferdigstilt et annet sted. Dette skulle jeg selvfølgelig få lov til, men daglig leder/verksmesteren anbefalt meg å vente noen timer, så skulle han se om de kunne finne den siste delen på sitt eget lager. Det klarte de da en mekaniker hadde delen til overs fra en annen jobb. Mekanikeren som hadde plukket drevet skulle på ferie denne uken her, så han foreslå å jobbe overtid på fredag og prøve å ferdigstille det mest mulig. Fikk i går en telefon fra verksted om at drevet var klart. Da viser det seg at mekaniker hadde jobbet i helgen med å ferdigstille det før han gikk på ferie. Hentet det i dag og alt ser greit ut.

 

Det kaller jeg service!!! De stod på og ville ikke at kunder eventuelt skulle lide. Jeg krysser nå fingrene for at Bergen båtservice og Bergen båt kan fortsette driften. Jeg har brukt de i flere år nå og jeg har kun positve erfaringer der. De virker ryddig og gjør som avtalt. Prisene er fornuftige og godt utført. Alt i alt virker de proffe og gjør som avtalt :thumbsup:

Edited by Åsabu
Link to post

Tja, det er i utganspunktet aldri for sent å endre på noe. Lover og forskrifter blir endret rett som det er. Jeg tror nok heller det er regelverket rundt konkursbo som er foreldet sett i lys av moderne retts- og virkelihetsoppfatning og ikke minst norske forbrukerrettigheter(eller enkelte internasjonale for den del).

 

Nå er det faktisk slik at konkurslovgivningen er under endring, og forarbeider og uttalelser er allerede levert Stortinget og kan finnes på deres sider dersom man gidder å søke.

I all hovedsak dreier det seg om å utvide gjeldende økonomiske avtaler med EU slik at også EU's insolvenslov kommer innunder avtalen, noe den ikke er i dag ettersom konkurs ble holdt utenfor med spesielle klausuler.

Nå er ikke jeg så inne i det at jeg vet akkurat hvilke endringer dette fører med seg, hva som skjer med den gamle avtalen mellom de Skandinaviske landene, og hvordan dette omfatter dekningsloven, som er den som kanskje er mest aktuell i akkurat det som diskuteres her nå, men at det kommer endringer er nok sikkert, ettersom alle forhåndsuttalelser så langt er positive til en overgang til EU's insolvensregler, så da er det bare å vente på en proposisjon og et lovforslag, som kan ta sin tid.

Link to post

Da får vi tro trådstarter er smått synsk og kan endre trådtittel tilbake til den opprinnelige.

Skal bli. Jeg endret tittelen etter å ha mottatt følgende klage:

Nå må dere faen ta til vettet og redigere den tittelen !!!!!

Makan til sløvhet !

Bare for å vise hva vi som driver dette må svelge på bakrommet.... :worry:

 

En annen sak er at den opprinnelige tittelen var Johs Lunde er slått konkurs!, retter den igjen nå.

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...